fbpx

Insights® Discovery do osobnej efektivity [pokročilí]

Date: 4. júla 2013 Category: , ,

Kontaktujte nás!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Insights_Personal_Effectiveness_Advanced_head

Počas tohto programu účastníci objavia najdôležitejšie pravidlá pre vyvážené používanie farebných energií v šiestich oblastiach. Stanovenie cieľov, kreatívne riešenie problémov a časový manažment sú oblasti, v ktorých existujú nástroje na dosiahnutie vyššej úrovne efektivity. Návod, ako nájsť podporu pre svoje ciele, získajú účastníci v školiacich moduloch Spolupráca, Zvládanie náročných partnerov a Poskytovanie spätnej väzby. Cieľom programu je pomôcť účastníkom v čo najvyššej možnej miere zručne a vedome využívať všetky štyri farebné energie.

KEĎ SPOZNÁME SYSTÉM INSIGHTS DISCOVERY, začneme si uvedomovať svoje vlastné hodnoty, ale aj silné a slabé stránky. Doplniť si chýbajúce farebné energie v každodennom praktickom živote je však bez pomoci veľmi ťažké, aspoň na začiatku. Nadstavbové školenie Insights do osobnej efektivity pomáha účastníkom rozvíjať sa v šiestich konkrétnych oblastiach, ktoré súvisia s ich prácou.

VYVÁŽENÉ A VEDOMÉ VYUŽÍVANIE farebných energií nám pomáha ucelenejšie a efektívnejšie odhaliť a posúdiť situácie, úlohy, či problémy, čoho výsledkom sú lepšie riešenia. Súčasne si získaním podpory zlepšíme pracovné vzťahy, tímovú prácu, ale aj samotné výsledky. Zručnosti v oblasti komunikácie a spolupráce sa osviežovaním a prehlbovaním metodiky Insights budú ďalej výrazne zlepšovať.

V PRIEBEHU TRÉNINGU účastníkom pomáhame uplatňovať staršie, aj novozískané vedomosti, a to pomocou rôznych jednoduchých modelov, ktoré sa veľmi rýchlo dajú použiť v reálnych situáciách.

Po skončení programu budú účastníci schopní efektívne si stanoviť ciele, sebavedomejšie a kreatívnejšie riešiť problémy, vyvinúť a uplatňovať adaptované stratégie časového manažmentu, úspešne a efektívne spolupracovať s ostatnými.

Predpoklady

Insights do osobnej efektivity

Možné nadväzujúce kurzy

  • Insights do tímovej efektivity
  • Insights farebný leadership
  • Insights do efektívneho predaja