fbpx

Insights® Discovery osobná efektivita

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

insights-discovery-personal-effectiveness2

Zapamätateľný a fascinujúci program, ktorý buduje spoločný jazyk cez symboliku farieb, pomáha účastníkom objaviť rozmanité osobnosti a ich potreby, prispôsobiť sa rôznym komunikačným situáciám a vďaka tomu zlepšiť vzájomné vzťahy a spoluprácu.

KOMUNIKÁCIA JE NAJEFEKTÍVNEJŠIA vtedy, ak berie do úvahy potreby a očakávania komunikačného partnera a je prispôsobená jeho osobnému štýlu. Každý z nás je jedinečný: štýl, očakávania a potreby sa líšia od človeka k človeku. Náš program pomáha odhaliť, ako môžeme zistiť viac o sebe a ostatných a ako môžeme tieto vedomosti využiť na efektívnejšiu komunikáciu.

PRED TRÉNINGOM VŠETCI ÚČASTNÍCI VYPLNIA INSIGHTS DOTAZNÍK, na základe ktorého sa vygeneruje osobný Insights® profil pre každého účastníka. S využitím tejto správy sú jednotlivci schopní lepšie pochopiť vlastnú osobnosť, identifikovať iné typy osobností a prispôsobiť sa rozličným potrebám komunikácie. Predstavenie základných štyroch farebných energií Insights – ohnivo červenej, žiarivo žltej, zemito zelenej a chladivo modrej – vytvára ľahko zapamätateľný spoločný jazyk a poskytuje bázu, na ktorej môžu účastníci v budúcnosti stavať.

Po skončení programu budú účastníci schopní porozumieť lepšie sami sebe a rozpoznať vlastný osobný štýl a štýly rozličných osobností, navzájom sa prispôsobiť a efektívnejšie komunikovať s kolegami a zákazníkmi.

Predpoklady

Osobný profil Insights Discovery

Možné nadväzujúce kurzy

  • Insights do osobnej a interpersonálnej efektivity – pokročilí
  • Insights do tímovej efektivity
  • Insights farebný leadership
  • Insights do predajnej efektivity