fbpx

Insights® Discovery farebný leadership

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
insights-discovery-colourful-leadership2

V našom štýle vedenia tímu sa okrem iného odrážajú aj naše farebné energie, pretože všetko, čo robíme, je preniknuté tým, akí sme! Schopnosť využiť všetky štyri farebné energie je pre vedúcich tímov kľúčová, napriek tomu väčšinou uviazneme v štýle, ktorý je nám na základe našich osobnostných preferencií najbližší. Tento kurz učí vedúcich tímov, ako svoje metódy prispôsobiť individuálnym osobnostným štýlom.

NAŠE NOVÉ POŇATIE EFEKTÍVNEHO LEADERSHIPU nadväzuje na už osvojenú typológiu štyroch farebných energií programu Insights. Program pomáha vedúcim tímov identifikovať a lepšie poznať štýl vedenia, ktorý je im najbližší, rozvíjať v nich vedomý prístup k ich roli, motivácii a cieľom v rámci ich vedúcej pozície a ponúka im efektívne nástroje na motiváciu a inšpiráciu ich podriadených.

V PROGRAME FAREBNÝ LEADERSHIP IDE O TO začleniť všetky štyri farebné energie do procesu vedenia seba samého i ostatných. V priebehu tohto programu sú manažéri vedení príťažlivou koncepciou štyroch farebných energií a ôsmymi dimenziami leadershipu, čo im umožňuje zhodnotiť svoju vlastnú efektivitu v každej z týchto odlišných oblastí a rozvíjať osvedčené stratégie, ktoré vedú ku kontinuálnemu osobnému rozvoju. Cieľom je nastoliť rovnováhu medzi „našimi povinnosťami“ – teda tým, čo robíme na dosiahnutie žiadaného výsledku – a „našimi vzťahmi s ostatnými“ tým, že sme sami sebou.

Po skončení programu budú účastníci schopní lepšie porozumieť svojim vlastným pohnútkam, svojmu štýlu vedenia ľudí a svojim schopnostiam, prispôsobiť štýl svojej komunikácie konkrétnym situáciám a potrebám podriadených, viesť a motivovať sami seba a svojich podriadených k tomu, aby dosahovali vynikajúce výsledky.

Predpoklady

Insights do osobnej efektivity

Možné nadväzujúce kurzy

  • Insights do tímovej efektivity
  • Motivácia 3.0 – Vnútorná sila
  • EQ – Emocionálna inteligencia
  • Manažér ako kouč