fbpx

Insights® Discovery osobná správa

Date: 4. júla 2013 Category:

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Osobná správa Insights® Discovery slúži ako nástroj osobného rozvoja, ktorý pozitívnym jazykom poskytuje vhľad do nás samých a vzťahov s ostatnými pútavým spôsobom  a pomáha sa pozrieť na seba iným uhlom pohľadu. Využíva jednoduchú a ľahko zapamätateľnú symboliku farieb, ktorá má dlhotrvajúci efekt a umožňuje rýchle porozumenie a využitie. 

Na vypracovanie osobnej Insights Discovery správy je potrebné vyplniť on-line dotazník s 25 otázkami. Správa je nevyhnutným predpokladom pre účasť na kurzoch Insights. Výstupom je 20+ stranový profil, ktorý vám pomôže dôkladne porozumieť svojmu vlastnému osobnému štýlu a aký má vplyv na vzťahy v súkromnom aj pracovnom živote. Správa je písaná zrozumiteľným jazykom a výborne verbalizuje to, čo ste o sebe tušili, ale nikdy ste to nevedeli popísať.

OSOBNÝ PROFIL INSIGHTS DISCOVERYinsights-profile

Kapitoly osobného profilu – Základná kapitola:

• Prehľad osobného štýlu

• Kľúčové prednosti a príležitosti na rozvoj

• Hodnota pre tím

• Efektívna komunikácia a jej bariéry

• Možné problematické oblasti

• Opačný typ

• Návrhy na rozvoj

Základnú kapitolu možno rozšíriť o nadstavbové kapitoly, ktoré podporujú rozvoj v ďalších špecifických oblastiach:

Nadstavbová kapitola Manažment 

Táto kapitola je cennou vložkou v rámci programu rozvoja manažérskych zručností. Pomáha manažérom zvážiť svoj manažérsky štýl ako aj potreby tých, ktorých manažujú s ohľadom na ich motiváciu, pracovné prostredie a preferovaný leadership štýl.

Nadstavbová kapitola Efektívny predaj (len v AJ)

Táto kapitola podporuje rozvoj každej časti predajného procesu. Správu možno využiť na rozvoj stratégií pre efektívnejšie vzťahy so zákazníkmi, lepšie porozumenie samému sebe a väčší objem predaja.

Nadstavbová kapitola Osobný rozvoj (len v AJ)

Táto kapitola sa zameriava na niektoré z najdôležitejších aspektov osobného rozvoja. Môže človeka naviesť na vzrušujúce zmeny a mať podstatný vplyv na úspech. Poskytuje tiež návrhy na porozumenie a podporu preferovaného spôsobu učenia sa.

Nadstavbová kapitola Interview (len v AJ)

V tejto kapitole nájdete niekoľko otázok, ktoré možno využiť na interview s danou osobou. Otázky možno použiť tak ako sú alebo ich možno adaptovať, aby vyhovovali štýlu a potrebám osoby, ktorá vedie interview.

Osobnú správu Insights® Discovery je možné vyhotoviť vo viac ako 30 krajinách a vo viac ako 40 jazykoch (základnú kapitolu).

Súvisiace kurzy:

  • Insights Discovery do osobnej efektivity
  • Insights Discovery do osobnej efektivity – pokročilí
  • Insights Discovery do tímovej efektivity
  • Insights Discovery farebný leadership
  • Insights Discovery do predajnej efektivity