fbpx

Impact Leadership – Praktický leadership

Date: 17. decembra 2015 Category: ,

Kontaktujte nás:

 

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

impact leadership

Praktický leadership pre lídrov, manažérov a supervízorov

Ku konceptu leadershipu existuje množstvo prístupov. Niektoré sú viac teoretické, iné zas viac praktické. Sú však k dispozícii nejaké rutiny a nástroje, ktoré vám môžu pomôcť stať sa lepším lídrom? Je možné naučiť sa byť lepším lídrom?

PRAKTICKÝ LEADERSHIP má ambíciu vybaviť účastníkov praktickými rutinami a nástrojmi, aby tak naplinili niektoré zo svojich rolí lídra v oblasti manažovania, rozvíjania a angažovania ľudí. Tréningový program poskytuje prehľad vybraných teoretických konceptov, ale väčšinou času sa zameriava na praktické zručnosti lídra. Moduly sú vytovrené tak, aby mohli byť prispôsobené na akékoľvek špecifické prostredie spoločnosti. Tréning je vhodný aj na implementáciu leadership rutín spoločnosti.

PRAKTICKÝ LEADERSHIP sa zaoberá najmä nasledovnými témami:

  • Porady – vytvárajú kontext k procesu rozhodovania: Porady sú dôležitou aktivitou v každej spoločnosti. Na tréningu sa zaoberáme tým, ako ich urobiť viac záživné a efektívne.
  • Go & See – práca v teréne: Jedna z najúčinnejších rutín, najmä pre stredný a vrcholový manažment. Táto rutina podporuje rýchlejšie rozhodovanie, motiváciu, angažovanosť a organizačné učenie.
  • Koučing na zlepšenie: Moduly kombinujú situačný koučing so spätnou väzbou, či už v súvislosti s osobnými zručnosťami, výkonom alebo vykonaním úlohy.

Po skončení programu budú účastníci schopní zlepšiť svoje líderské a manažérske zručnosti. Budú vedieť ako manažovať, angažovať a rozvíjať ľudí pomocou štandardných rutín a nástrojov.

Možné nadväzujúce kurzy:

  • On-the-job koučing na osvojenie si získaných zručností a rutín