fbpx

EQ Emocionálna inteligencia

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

eq-emotional-intelligence2

V čom spočíva ona výhoda, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie vynikajúceho výkonu, a predsa nás ju na univerzite nenaučili? Náš kurz Emocionálnej inteligencie je zameraný na neviditeľnú silu, bez ktorej je i tá najbystrejšia myseľ odsúdená na neúspech. V ľudskej spoločnosti sú úspešní len tí, ktorí dokážu porozumieť iným, ich situácii a motivácii a ktorí dokážu nadväzovať vzťahy, komunikovať alebo na základe týchto znalostí dokonca i viesť.

V DNEŠNEJ DOBE ČLOVEKU, KTORÝ CHCE BYŤ V PRÁCI ÚSPEŠNÝ, nestačia len dokonalé znalosti v určitom odbore. Rozhodujúcim faktorom je schopnosť premeniť tieto znalosti na výkon. Osobnosť nemôžeme rozdeliť na dve časti, intelekt a emócie sú veľmi tesne späté a pre úspech v práci sú obe zložky nepostrádateľné. Ľudia sa domnievajú, že vo väčšine prípadov sa rozhodujú racionálne, koniec koncov nás to tak učili v škole. V mnohých prípadoch ale za našimi rozhodnutiami stoja emócie, a to aj vtedy, keď sa rozhodnutia zdajú byť na prvý pohľad celkom racionálne.

PO KRÁTKEJ TEORETICKEJ ŠTÚDII v kurze preberieme vzťahy medzi emóciami a výkonom. Primerané poznanie samého seba je základom toho, aby sme získali sebavedomie či náležite nadväzovali a udržiavali vzťahy s kolegami. Účastníci sa naučia, ako efektívne ovládať svoje vlastné emócie, zoznámia sa s rôznou mierou empatie a naučia sa ovplyvňovať emócie a výkon svojich kolegov.

Po skončení programu budú účastníci schopní rozpoznať a zvládať svoje vlastné emócie a emócie iných, vzrastie ich schopnosť ovplyvňovať a efektivita komunikácie a budú schopní rozvíjať svoje súkromné a pracovné vzťahy.

Možné nadväzujúce kurzy

  • Motivácia 3.0 – vnútorná sila
  • Work-life balance – zosúladenie pracovného a súkromného života
  • Insights do osobnej efektivity
  • Asertívna komunikácia