fbpx

Efektívne riešenie konfliktov

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Conflict_resolution_Head

Každý z nás sa v priebehu pracovného i súkromného života stretáva s mnohými konfliktnými situáciami. Môžu buď negatívne ovplyvňovať vzťahy alebo určitú situáciu vyjasniť. Spôsob riešenia konfliktov má výrazný vplyv na to, ako sa zainteresované strany postavia k akejkoľvek budúcej spolupráci.

KONFLIKT MÔŽE MAŤ AJ SVOJE POZITÍVA. Ak sa však náležite nerieši, môže mať deštruktívny dopad na vzťahy medzi zamestnancami, kreativitu a produktivitu alebo finančné prostriedky.

TENTO ROZVOJOVÝ PROGRAM UMOŽNÍ ÚČASTNÍKOM POCHOPIŤ podstatu konfliktov a naučí ich, ako vyhodnotiť vlastné konfliktné situácie, pochopiť dopad konfliktov na ich výkonnosť a taktiež ukáže, ako z konfliktu vyťažiť konštruktívny výsledok. Účastníci sa zoznámia s vývojom, zložkami konfliktu, jeho bežným priebehom a zároveň i s potenciálnymi a vhodnými štýlmi riešenia konfliktov a precvičia si ich využitie.

VĎAKA KURZU ÚČASTNÍCI ZÍSKAJÚ POČETNÉ NÁSTROJE, techniky a teórie na zvládanie konfliktných situácií, a to všetko pomocou praktických modelových situácií. Z riadenia konfliktu sa tak stáva účinný nástroj, ktorý napomáha k spokojnosti a produktivite.

Na konci kurzu budú účastníci schopní rozpoznať dôvody konfliktu, vybrať si správny a asertívny spôsob ich riešenia a dosiahnuť najlepšie možné riešenie.

Možné nadväzujíúce kurzy

  • Asertívna komunikácia
  • Manažérská komunikácia
  • Insights do osobnej efektivity