fbpx

Development Centrum (DC)

Date: 27. septembra 2013 Category:

Kontaktujte nás:

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Development-Centre2

Plánujete zorganizovať rozvojový program, ale máte problém s objektívnym vyhodnotením rozvojových potrieb? Predpokladáte, aký je asi výkon vašich kolegov, ale nikdy ste nevideli ich správanie v reálnych situáciách? Máte predajný tím, ktorý je vzhľadom na povahu ich práce len veľmi ťažko objektívne vyhodnotiť? Development centrum môže byť pre vás to správne riešenie. 

DEVELOPMENT CENTRUM vám dáva príležitosť pozorovať kolegov počas niekoľkých rôznorodých a náročných cvičení, vďaka čomu môžete objaviť ich potenciál ako aj oblasti, ktoré vyžadujú rozvoj.  Pomocou development centra môžete vyhodnotiť, nakoľko je schopná hodnotená osoba uplatniť v praxi určité kompetencie cez prejavy konkrétneho správania a prejaviť ich na základe vedomých, preddefinovaných situácií.  Získame tak realistický obraz o úrovni zručností hodnotenej osoby. Cvičenia v rámci DC a hodnotiace kritéria v každom prípade nastavujeme podľa meraných kompetencií a požiadaviek danej pracovnej pozície.

Výstupom je všeobecné zhrnutie DC a vyhodnotenie na základe poskytnutých dôkazov (video, citácie) pre HR či líniového manažéra a osobná správa a osobná spätná väzba pre účastníkov.

Možnosti využitia:

  • Tréningy a rozvoj
  • Talent manžment
  • Rozvoj v oblasti predaja a starostlivosti o zákazníka
  • Koučing