fbpx

Poradenský predajný proces

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

consultative sales process head

Čo vynikajúcich obchodníkov odlišuje od tých priemerných? Tento kurz sa zameriava na dva druhy schopností: zručnosti na získanie dôvery a na správne pochopenie potrieb zákazníka. Kto si tieto zručnosti osvojí, má úspech zaručený.

PORADENSKÝ PROCES PREDAJA je dôsledne navrhnutý uvedomelý prístup k predaju, ktorý sa zameriava na očakávania a potreby klienta. Obchodníkom pomáha pri úspešnom zvládaní rokovaní s klientmi. Uvedený proces je postavený na nasledujúcej myšlienke: ak zákazník obchodníkovi dôveruje, že mu je schopný dodať produkt, ktorý plne uspokojí jeho potreby, a zároveň má k dispozícii rozpočet na jeho nákup, neexistuje žiadna prekážka v predaji.

POČAS KURZU SA VYSVETĽUJÚ fázy procesu predaja, jednak špecifické pre trh a jednak špecifické pre klienta, jeho ciele i ideálne správanie obchodníka v každom z príslušných štádií tohto procesu, a to v závislosti od očakávaní zákazníka a typu jeho správania (podľa popisu v systéme DDS spoločnosti Develor).

Pomocou praktického prístupu a situačných cvičení špecifických pre klienta si účastníci samostatne pre každý krok tohto procesu osvoja postupy plánovania a riadenia celého predajného stretnutia so zákazníkom so zameraním sa na dlhodobo obojstranne výhodný vzťah.

Po skončení programu budú účastníci schopní plánovať a riadiť predajné stretnutia s klientmi, čo v konečnom dôsledku určite zvýši výkonnosť predaja a zaručí vyšší obrat.

Predpoklady

Zásady predaja

Možné nadväzujúce kurzy

  • Koučing na pracovisku
  • Vyjednávacie zručnosti