fbpx

Vedomá komunikácia

Date: 4. júla 2013 Category: , ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

conscious-communication2

Dobrá komunikácia je nielen predpokladom dobrej atmosféry ale aj efektívnej práce. Schopnosť hovoriť so sebadôverou, jasne a zrozumiteľne, aktívne počúvať a motivovať alebo ovplyvňovať iných, je preto zásadná. Nemusí však byť samozrejmosťou. Rodíme sa s ňou, ale učíme sa ju rozvíjať celý život.

NÁŠ KURZ ROZVÍJA ZÁKLADNÉ KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI ktoré účastníkom umožňujú naučiť sa komunikovať efektívne, jasne a presvedčivo, aby mu ostatní porozumeli. Zároveň získať prijatie a súhlas komunikačného partnera a naučiť sa porozumieť ostatným vďaka aktívnemu počúvaniu.

OKREM NAUČENIA SA PRINCÍPOV A ZÁKLADOV KOMUNIKÁCIE sa program taktiež zameriava na lepšie uvedomenie si svojich silných a slabých stránok v komunikácii. Odhaľuje priestor pre ďalší osobný rozvoj a poskytuje jednotlivým účastníkom následnú podporu. Kurz podporí sebadôveru a sebavedomie účastníkov pri používaní rôznych komunikačných kanálov: osobnú komunikáciu, e-mail alebo telefón. Výstupom je, že sa účastníci budú lepšie vedieť vyjadriť a budú schopní dosiahnuť viac situácií typu výhra-výhra.

Po skončení programu budú účastníci schopní efektívnejšie komunikovať vďaka vyjadrovaniu myšlienok jasným a zrozumiteľným spôsobom tak, aby ich druhá strana vnímala a pochopila. Využívať aktívne počúvanie, aby lepšie pochopili svojich partnerov.

Možné nadväzujúce kurzy

  • Asertívna komunikácia
  • Insights do osobnej efektivity
  • Efektívne riešenie konfliktov
  • EQ – Emocionálna inteligencia