fbpx

Manažment zmeny

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

change-management2

V dnešnom svete, ktorý je založený na znalostiach a poznačený krízou je jediným konštantným prvkom zmena. Ako manažér môžete byť aktívnym účastníkom, či dokonca lídrom zmien prebiehajúcich vo vašej spoločnosti. V našom programe sa zoznámite s najmodernejšími prístupmi a praktickými radami ako sa stať lídrom zmien.

FIRMY SA VYSTAVUJÚ OBROVSKÉMU RIZIKU NEÚSPECHU, dokonca až úpadku v prípade, že sa neprispôsobia meniacemu sa prostrediu, alebo sa nesnažia hľadať nové cesty. Zmeny spôsobené rôznymi vnútornými a vonkajšími faktormi a zvládanie nových situácií sú základom manažérskej práce. Väčšina teórií a konceptov riadenia zmien sa zameriava iba na prácu vrcholového manažmentu. To znamená, že ponúkajú metódy a riešenia pre tých, ktorí v rámci firmy uvádzajú zmeny do pohybu. Z našich skúseností ale vyplýva, že s problémami sa obyčajne stretáva aj stredný a nižší manažment, nielen vrcholoví manažéri. Toto sa stáva najmä v momente, kedy je už o povahe zmien rozhodnuté a dané zmeny je potrebné prijať a realizovať ich, nielen sa im umelo, automaticky podriadiť a útrpne ich znášať.

V PRÍPADE, ŽE BY STE MALI VOLIŤ medzi rolou lídra a nasledovníka, stavíme sa, že by ste sa chceli stať lídrom-reformátorom! Ako držať krok so zrýchleným tokom informácií, ku ktorému dochádza vo firme v priebehu implementácie zmien? Aký druh manažérskych techník a motivačných nástrojov by ste využili, aby ste dokázali čeliť odporu ku zmenám zo strany vašich kolegov? Čo robiť, aby ste sa vyhli zlyhaniu pri snahe o zmenu a aby ste korunovali svoje úsilie úspechom? V našom dvojdňovom programe sa zoznámite s najmodernejšími metódami a praktickými nástrojmi, vďaka ktorým nájdete odpovede na všetky tieto otázky.

Po skončení tohto programu budú účastníci schopní pochopiť a prijať nutnosť zmeny, uplatniť moderné techniky riadenia zmien, vyhodnotiť a efektívne zvládnuť odpor kolegov k zmenám.

Možné nadväzujúce kurzy

  • Manažment zmeny – workshop
  • Manažment zmeny – tímový koučing
  • Kurz asertívnej komunikácie