fbpx

Assessment Centrum (AC)

Date: 4. júla 2013 Category: , ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Assessment-centre2

Je vo vašom rozpočte priestor na chyby? Ste si istí, že máte tých správnych ľudí? Máte záujem o nízku retenciu? Ak áno, nečítajte ďalej, lebo assessment centrum nie je pre vás.

Assessment centrum (AC) prináša niekoľko aktivít, pri realizácii ktorých môžete predvídať výkon vašich kandidátov. AC dáva príležitosť vyhodnotiť uchádzačov o pracovnú pozíciu, ktorí sa zdajú podľa životopisu podobní a identifikovať rozdiely medzi nimi. Úspešné AC navyše podporí imidž vašej spoločnosti.

V PRIEMERE JEDNA TRETINA SPOLOČNOSTÍ VYUŽÍVA ASSESSMENT CENTRUM (AC) AKO METÓDU NA VÝBER KANDIDÁTOV. AC je diagnostika na úrovni správania. Ide o štandardizovaný proces, ktorý hodnotí   vybrané kompetencie, ktoré sa prejavujú vo vopred zadefinovaných individuálnych a skupinových cvičeniach. Tieto sa realizujú pred trénovanými pozorovateľmi s cieľom výbrať vhodného kandidáta. Prístup Develoru zaručuje vysokú mieru spoluúčasti klienta, širokú paletu cvičení a detailnú, ľahko použiteľnú spätnú väzbu. Proces sa začína definíciou pracovnej pozície a končí úspešným výberom.

Po skončení procesu zúčastnené strany získavajú všeobecné vyhodnotenie na základe pozorovaných faktov (HR, priamy nadriadený) a individuálnu správu a spätnú väzbu (účastníci).