Analýza a hodnotenie život. štýlu

Date: 18. novembra 2015 Category:

Kontaktujte nás:

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

lifestyle assessment 2Každý z nás je denne vystavený rôznym výzvam a často aj stresujúcim situáciám. Musíme zvládať časový stres, neustály tlak konkurencie a prípadné konflikty v práci a podávať pri tom dobrý výkon. Zároveň si potrebujeme nájsť dostatok času a energie na svoj súkromný život, zdravé stravovanie, pravidelný spánok a cvičenie. Spôsob, akým si dobíjame sily, má obrovský dopad na našu každodennú rutinu a spôsob, ktorým zvládame svoje úlohy, kolegov v práci a stres.

 

Program analýzy a hodnotenia životného štýlu je jedinečné riešenie, ktoré poskytuje náhľad na náš stav a pomáha rozvíjať vitalitu a výkonnosť udržateľným spôsobom. Vyhodnotenie fyziologických dát nám pomáha:

 • odhaliť aktivity, ktoré nám spôsobujú stres
 • analyzovať našu kapacitu obnoviť svoje sily počas spánku a iných činností
 • zistiť, aký je dopad fyzických aktivít/cvičení

Táto metóda nám umožňuje získať objektívny obraz o našej fyziológii a zistiť čo pre nás osobne znamená stres a obnova síl. Pomocou týchto zistení si môžeme nastaviť životný štýl, ktorý nám umožní lepšie manažovať stres bežného dňa a viac vyťažiť z aktivít, ktoré vylepšia náš osobný i pracovný život.

Takisto nám môžu pomôcť pri optimalizácii času a aktivít, ktoré potrebujeme na dobitie bateriek a zároveň dať inšpiráciu na cvičenia, ktoré sú pre náš telesný rozvoj najvhodnejšie.

Program doručujeme ako partneri spoločnosti   lifestyle assessment 1

Technologické a vedecké pozadie metódy

Účastníci programu počas doby merania nosia malý monitorovací prístroj (FIRSTBEAT), ktorý zaznamenáva ich pulz, variabilitu frekvencie a dych. Nosenie prístroja je jednoduché a neznamená žiadnu prekážku pre bežné aktivity.

lifestyle assessment 4Odborne preskúšaný prístroj bol vyvinutý fínskou spoločnosťou Firstbeat Technologies, poskytovateľom fyziologických analýz pre šport, fitnes a zdravie. Ich metóda je založená na jedinečnej kombinácii fyziológie, matematickom modelovaní a produktovom dizajne. Túto technológiu využíva niekoľko sto profesionálnych tímov, veľkých korporácií a milión jednotlivcov, aby tak podporili svoj dobrý duševný a zdravotný stav, zlepšili výkonnosť a udržali si zdravý život.

 

Ako tento program funguje?

lifestyle assessment 3Účastníci merajú svoj pulz počas troch, piatich alebo siedmich dní za sebou, pri vykonávaní bežných aktivít: práca, spánok a oddychový čas. Dostanú presné inštrukcie, ako nosiť a ovládať toto zariadenie, aby sa zabezpečila správnosť merania. Počas merania je potrebné viesť si elektronický diár, aby sa tak neskôr získané dáta mohli spárovať s aktivitami. Účastníci sami rozhodujú o miere detailov uvedených v denníku, avšak podrobnejšie informácie napomôžu lepšiemu pohľadu na seba a pri vyhodnocovacej spätnej väzbe. Počas fázy merania môžu účastníci bez problémov vykonávať akékoľvek bežné úlohy a športové aktivity .

Účastníkov podporujeme v tom, aby vykonávali rôznorodé aktivity, a získali tak komplexnejší obraz. Môžu potom lepšie prehodnotiť svoje ciele a byť si istí, že dostanú odpovede na všetky otázky týkajúce sa ich životného štýlu, ktoré ich zaujímajú.

lifestyle assessment 5

Po ukončení merania naši konzultanti pomôžu s interpretáciou výsledkov, ktoré sú zhrnuté v osobnej správe o rozsahu 8-10 strán a pomôžu počas 2-hodinovej osobnej konzultácie nastaviť zmeny v nasledovných oblastiach:

 • Ktoré sú hlavné stresové faktory v práci?
 • Aká ja kvalita spánku?
 • Ako podporiť aktívne obnovovanie síl?
 • Aká je fyzická a mentálna záťaž?
 • Akú tendenciu majú fyzické aktivity?
 • Sú jednotlivé zdroje v rovnováhe?
 • Existujú fázy obnovy síl aj počas práce?

Konzultant pomôže účastníkovi navrhnúť vhodný a udržateľný akčný plán na individuálnej báze smerom k žiadaným zmenám. Dosiahnutie stanovených cieľov je možné podporiť ďalšími koučingovými sedeniami.

Pre potreby rozvoja tímov a organizácie vieme vygenerovať aj sumárne správy (členovia tímov sú v nich anonymní), Pomôže nám to zistiť osvedčené metódy v pracovnej kultúre a spoločné problémy, ktoré možno v rámci spoločnosti zlepšiť.

Následné kroky a očakávané výsledky

Na základe dohody s účastníkom náš konzultant sleduje jeho akčné kroky počas dvoch týždňov a poskytuje ďalšiu podporu v prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok. Plánované zmeny sa odporúča znovu vyhodnotiť po 2-3 mesiacoch, keď už sú implementované do každodennej rutiny.

Počas opätovného merania sa zameriavame na tieto otázky:

 • Do akej miery bol splnený plán zmien?
 • Aká je úroveň zmeny?
 • Aké ďalšie kroky sú potrebné?

Medzinárodné výsledky programu:

life style vizualization

*Zdroj: Prieskumné a rozvojové projekty spoločnosti Firstbeat & Partners, vzorka=1000