fbpx

Ako transformovať angažovanosť zamestnancov

Kontaktujte nás:

 

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Angažovanosť z pohľadu manažéra
Ako transformovať angažovanosť zamestnancov – postojový workshop

Osobný výkon je základom dobre fungujúcej spoločnosti a procesy preto musia byť navrhované s ohľadom na ľudí. To si vyžaduje porozumenie veciam , ktoré majú vplyv na správanie sa ľudí v kontexte angažovanosti. Náš postojový workhop sa opiera o poznatky pozitívnej psychológie a snaží sa manažérom a lídrom toto porozumenie sprostredkovať.

Engagement2

S cieľom navrátiť jednotlivcov či spoločnosť do stavu “normálneho” výkonu sa pozitívna psychológia nezameriava na riešenie problémov či rozvoj slabých stránok, ale na rozvoj a posilnenie silných stránok,  čo je aj kľúčovým momentom celého workshopu. Zameriame sa na to, ako zabezpečiť “prekvitanie” jednotlivcov a spoločnosti, vďaka ktorému budú zamestnanci, tímy aj spoločnosti podávať dobrý a trvalo udržateľný výkon, ktorý dokáže transformovať angažovanosť zamestnancov.

ZAUJÍMAVÉ MOMENTY WORKSHOPU:
Rastové a fixné nastavenie mysle: preskúmame myšlienku, že spôsob, ktorým na seba ľudia nahliadajú, ich nastavenie mysle, naplno ovplyvňuje ich potenciálny úspech a rozvoj. Pozrieme sa tiež na spôsob, akým manažéri pristupujú ku koučingu a talentom. Pomáhame lídrom porozumieť sile pochvaly a učenia, ktoré sú potrebné na to, aby vo svojich ľuďoch z tímu rozvíjali ich najväčší potenciál.

Biológia leadershipu: v tejto časti odhaľujeme podstatu leadershipu a vzájomnú súhru hormónov, ktoré majú vplyv na ľudské správanie. Lídri tak majú možnosť pochopiť a využiť poznatky z vedy a ich rolu v leadershipe.

Návratnosť investícií (ROI) z pozitívnych emócií: zistíme, že pozitívne emócie slúžia ako spúšťač rastu, výkonu a celkového dobrého stavu, ilustrujeme lídrom obchodnú hodnotu pozitívnych emócií.

Po ukončení programu budú účastníci schopní porozumieť kľúčovým princípom, ktoré aktivizujú angažovanosť zamestnancov. Implementovať v rámci svojej manažérskej role pohľad z perspektívy, manažment výkonu a organizačnú kultúru.