fbpx

Akadémia majstrov

Date: 22. júna 2017 Category:

Práca líniových manažérov prvej úrovne je pre akúkoľvek spoločnosť veľmi významná. Musia hájiť záujmy ako manažmentu tak aj operatívnych pracovníkov, účinne komunikovať a rýchlo riešiť problémy na oboch stranách. Ako priami nadriadení navyše majú významnú a dôležitú rolu v angažovanosti a retencii zamestnancov. Sú však v situácii podobnej románu Hlava XXII.

Jednou z najdôležitejších úloh tímových lídrov, supervízorov a manažérov zmeny je vydať zo seba a z tímu to najlepšie, v mnohých prípadoch sú to práve ich odborné znalosti a skúsenosti, vďaka ktorým sa z radov pracovníkov posunú na pozíciu líniového manažéra, tu však postrádajú skúsenosti v oblasti líderských zručností.

Akadémia majstrov od DEVELORU je zacielená práve na riešenie týchto výzev, a to na základe najlepších skúseností z viac ako 2000 tréningových dní doručených pre viac ako 150 výrobných spoločností.

CIELE PROGRAMU:

Náš ucelený rozvojový program podporuje majstrov zmien v nasledovnom:

  • Mať jasné porozumenie, čo predstavuje rola majstra a čo sa od neho očakáva
  • Zvýšiť sebavedomie pri vykonávaní relevantných úloh lídra
  • Získanie praktických a ľahko použiteľných komunikačných a líderských techník, ktoré zlepšia ich výkon aj výkon ich podriadených
  • Stať sa skvelými lídrami aj pri veľkom počte podriadených

ŠPECIÁLNE PRVKY PROGRAMU:

  • Navrhnutý špecificky pre prvolíniových manažérov výrobných spoločností
  • Nejde o jednoduchý tréning, ale o dômyselne prepracovaný rozvojový proces, v ktorom na seba jednotlivé prvky vedome nadväzujú aby tak bol tréning čo najefektívnejší
  • Kombinuje rôznorodé metodológie tréningu, koučingu, workshopu a individuálneho učenia s cieľom zabezpečiť zmenu v správaní a postoji
  • Kladie špeciálny dôraz na zahrnutie priamych nadriadených do programu, aby sa vyjasnili očakávania, zvýšila angažovanosť a podporila aplikácia počas programu a po jeho ukončení