fbpx

360° spätná väzba

Date: 4. júla 2013 Category: ,

Kontaktujte nás!

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Metóda 360° spätnej väzby – hodnotenie od manažérov, podriadených a kolegov na rovnakej úrovni – sa využíva už niekoľko rokov. Prínosom tejto metódy je, že hodnotená osoba môže získať spätnú väzbu, ktorú by v bežnom pracovnom čase nedostala napr. z dôvodu nedostatku času a pod. Cieľom spätnej väzby je rozvoj odborných a osobných kompetencií. Popularita 360°spätnej väzby v priebehu času narástla. Podľa časopisu Fortune, 90% všetkých spoločností v súčasnosti využíva nejaký systém hodnotenia z viacerých strán. Ak sa využije potenciál 360°spätnej väzby, môže priiniesť benefity pre jednotlivcom, tímom aj celej organizácii.

PRÍSTUP, KTORÝ ODPORÚČAME, zachytáva jednotlivé kompetencie a ich úroveň pomocou preddefinovaných zručností. To znamená, že respondenti nemusia hodnotiť v akom rozsahu prejavuje hodnotený určitú kompetenciu, ale musí identifikovať správanie/činnosť, ktoré k danej kompetencii patria a frekvenciu ich výskytu. Pri identifikovaní kompetencií rozlišujeme medzi manažérskymi a osobnými kompetenciami.

ŠPECIFIKÁ, KTORÉ POSKYTUJE DEVELOR:

 • Pripravenosť spoločnosti na 360° (hodnotiaci test)
 • Skúsenosti s adaptáciou otázok podľa kompetenčného modelu zákazníka
 • Zrozumiteľné osobné správy
 • Distribučné grafy odpovedí ku každej otázke v osobných správach
 • Tímová správa – kalkulácia dát všetkých hodnotených
 • Report progresu – mapovanie vývoja kompetencií pri opakovaní 360°
 • Prehľadné tabuľky v Exceli: tímové kompetencie po otázkach a hodnotenie skupiny
 • Podporné nástroje: koučingové hárky, akčný plán, manuál ako zdieľať spätnú väzbu, on-line systém na mapovanie záväzkov

Po skončení programu budú účastníci schopní

 • identifikovať ich silné stránky a rozvojové oblasti
 • identifikovať skrytý potenciál a slepé škvrny
 • vytvoriť akčné plány v SMART formáte

Možné nadväzujúce kurzy

 • Insights do osobnej efektivity
 • Insights farebný leadership
 • Vybrané kurzy z Leadership akadémie
 • Individuálny koučing