fbpx

Ovplyvňovanie a presviedčanie

Kontaktujte nás:

 

Meno a priezvisko

Email

Predmet správy

Text správy

Zadajte uvedený kód:

Impact-and-influencing2

Ako prezentovať myšlienku alebo požiadavku tak, aby sme získali akceptáciu a podporu? Ako presvedčiť a inšpirovať ostatných, aby s nami spolupracovali alebo konali pre dobrý dôvod? Nejakú reakciu vyvoláme vždy, aj keď nechceme – ale ako môžeme ovplyvniť dopad, ktorý máme? Aký je rozdiel medzi ovplyvňovaním a manipuláciou?

PREČO OVPLYVŇOVAŤ? Schopnosť ovplyvňovať a presvediť iných, aby konali očakávaným spôsobom je kľúčová zručnosť vo všetkých odvetviach biznisu: či pri externom alebo internom vyjednávaní, práci predajcu, presvedčivej prezentácii alebo predaji vlastnej myšlienky, keď chceme získať podporu alebo buy-in pre našu iniciatívu. Zručnosti v ovplyvňovaní sú kľúčovou kompetenciou, prejavujúcej sa v interakcii s ostatnými ľuďmi, ktorých rozhodnutia sú prirodzene ovplyvnené naším postojom, gestami a emočným nábojom.

PROGRAM SA NEZAMERIAVA LEN NA KĽÚČOVÉ PRINCÍPY OVPLYVŇOVANIA a presvedčivej prezentácie, ale pomôže tiež ujasniť rolu vlastnej hodnoty a sebavedomia a prepojenie na to, ako presvedčiť našich partnerov spôsobom, ktorý bude reflektovať ich principiálne potreby. Pomocou cvičení si budú mať účastníci možnosť vyskúšať jednotlivé princípy ovplyvňovania, a nakoniec prostredníctvom komplexného cvičenia sa pokúsiť ovplyvniť rozhodovateľa, aby rozhodol v prospech ich zámeru.

Po skončení programu budú účastníci schopní predať lepšie svoj nápad, asertívne predniesť svoju myšlienku, lepšie presviedčať pri vyjednávaní, rozpoznať a zvládať manipuláciu.

Možné nadväzujúce kurzy:

  • Insights do osobnej efektivity
  • Asertívna komunikácia
  • Vyjednávacie zručnosti
  • Profesionálna prezentácia

Vyjadrenie účastníka:

“Od tímu som dostal veľmi dobrý feedback na školenie Impact and Influencing. Účastníkom sa veľmi páčil, už dlho nemali niečo podobné, najmä pokiaľ ide o kvalitu tréningu a trénera.  Ak to zhrniem, ľudia dávali veľmi pozitívnu celkovú spätnú väzbu a boli nadšení. Aj ja by som sa chcel poďakovať za školenie, aj keď som bol len krátko, veľmi sa mi to páčilo a myslím, že ľudia si z toho veľmi veľa odniesli.”