fbpx

1. Aký je cieľ prieskumu?

Cieľom je zmapovať, ako túto strategickú tému vnímajú spoločnosti pôsobiace v rôznych odvetviach a krajinách regiónu CEE a aké sú ich skúsenosti. Následne spracujeme výstupy do súhrnnej správy a odporúčaní.