fbpx

Tréning pre mimovládny sektor

V rámci našich aktivít smerom k mimovládnemu sektoru náš tréner Marek Lutz 3.9.2014 realizoval tréning na tému manažment výkonu v rámci vzdelávacieho projektu getAdvantage.

getADVANTAGE centrum je unikátne miesto na vzdelávanie pracovníkov neziskových organizácií, kde si môžu dopĺňať vzdelanie či rozvíjať zručnosti z oblasti manažmentu, komunikácie a využívania moderných technológií.

getA_logoRGB

Realizovaný tréning bol zameraný na témy týkajúce sa manažmentu výkonu zamestnancov – nastavovanie cieľov, poskytovanie spätnej väzby a situačné štýly vedenia ľudí.

Účastníkmi programu boli zástupcovia Nadácie J&T, Nadácie otvorenej spoločnosti, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Domu svitania a Nadácie pre deti Slovenska.

Veríme, že účasť na tréningu pomôže riadiacim pracovníkom organizácií v zvyšovaní výkonu, a tak pomôže napĺňaniu ich poslania.

obr 1     obr 2