j DEVELOR | Prípadová štúdia VÚB
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Zavedenie systému merania efektivity vzdelávania vo VÚB banke

  VÚB banka, ktorá má viac ako 4000 zamestnancov, čelila dlhodobej snahe znižovať náklady a vykazovať efektivitu vynaložených prostriedkov.

  BIZNIS VÝZVA

  Tento trend neobišiel ani HR oddelenie rozvoja a vzdelávania. Keďže DEVELOR v minulosti s bankou spolupracoval na zvýšení úrovne špecialistov vzdelávania a posunutí ich spôsobilostí na úroveň interných konzultantov a biznis partnerov, oslovili nás aj na vytvorenie metodiky merania efektivity vynaložených prostriedkov do vzdelávania.

  V roku 2011 zadal top manažment banky prioritu, vytvoriť a implementovať systém merania efektivity vynaložených prostriedkov na vzdelávanie.

  PRIORITY HR ODDELENIA

  HR oddelenie si následne zadefinovalo svoje priority:

  • Získať kontrolu nad efektivitou rozpočtu investovaného do externého vzdelávania, a to v začiatku projektu hlavne nad hard skillsovými tréningami, ktoré tvorili 31% z celkovo realizovaného objemu
  • Vytvoriť metodiku merania efektivity vynaložených prostriedkov do vzdelávania s číselným výstupom prezentácie pre predstavenstvo spoločnosti
  • Posilniť prenesenie zodpovednosti za rozvoj zamestnancov na manažérov firmy, ktorí majú najväčší dopad nielen pri identifikácii rozvojových potrieb zamestnancov, ale najmä pri podpore implementácie novozískaných vedomostí a zručností do praxe, ktorá by mala prinášať očakávané biznis výsledky

  “Prínos merania efektivity vzdelávania vidím v dvoch rovinách: 1) V prvom rade ide o praktickú rovinu, keď vďaka definovaniu a vyhodnocovaniu očakávaní od konkrétneho školenia prakticky zvyšujeme úroveň využitia vynaložených prostriedkov na vzdelávanie – pomáha nám to prioritizovať požiadavky na vzdelávanie. 2) vieme lepšie argumentovať pri presadzovaní vzdelávacích aktivít a vieme poukazovať na prepojenie vzdelávania s výsledkami banky či už v podporných alebo biznisových oblastiach. Určite je to viac práce jednak pre oddelenie vzdelávania, jednak pre manažérov, ale nič nie je zadarmo. Nastavený systém nie je dokonalý, stále máme čo zlepšovať a zjednodušovať, aby sme to manažérom uľahčili.”

  Michal Bača
  Riaditeľ Odboru Vzdelávanie a rozvoj

   

  KIRKPATRICK AKO ODPOVEĎ

  Spoločnosť DEVELOR v roku 2009 nadviazala spoluprácu s Kirkpatrick Partners ako výhradný distribútor certifikácie ich modelu Biznis partnership. Konzultanti Develoru úspešne absolvovali certifikáciu programu Kirkpatrick Four Levels TM.

  Vychádzajúc z tohto a vlastného know-how vyškolili HR oddelenie VÚB banky na uplatnenie Kirkpatrickovho modelu v ich spoločnosti.

  FAKTORY ÚSPECHU PROJEKTU

  1. ZAINTERESOVANOSŤ PREDSTAVENSTVA V PROJEKTE – Úspešnosti projektu výrazne pomohlo, že samotné predstavenstvo spoločnosti vnímalo vytvorenie a implementáciu takéhoto systému ako dôležitú prioritu. Dalo to projektu dostatočnú váhu a vytvorilo záväzok pre manažérov spoločnosti.
  2. FORMOVANIE POSTOJA MANAŽÉROV – Ich cieľom bolo vytvoriť pozitívny postoj pre prácu so systémom a porozumieť svojej role manažéra, ktorý má za úlohu nielen správne identifikovať rozvojové potreby svojich ľudí, ale hlavne vhodne naformulovať očakávania, čo z daného školenia, či tréningu má pracovník implementovať do praxe akým spôsobom sa bude vyhodnocovať jeho úspech.
  3. JEDNODUCHÁ METODIKA MERANIA – Manažéri mali v súčinnosti so svojimi podriadenými stanoviť rozvojové ciele, ktoré následne označili prioritou. Bol predstavený formulár „Hodnotenie efektivity školenia – ROE – návratnosť očakávaní“, ktorým manažéri objednávali u svojho špecialistu vzdelávania školenie, či tréning. Jednoduché poznámky navigovali, čo má manažér vyplniť a akým spôsobom. Definované boli tri oblasti hodnotenia.

  VYHODNOTENIE PROJEKTU

  HR oddelenie si vďaka nastavenému systému overilo, že v 95% prípadoch išlo o  tréningy, ktoré zamestnanci odôvodniteľne a nevyhnutne potrebovali k výkonu svojej práce a tieto tvrdenia dokázali podložiť preukaznou dokumentáciu.

  Naplnenosť očakávaní podľa dátumu vyhodnotení: Celková doteraz zmeraná návratnosť hodnotení je na úrovni 87,7%.

  BENEFITY ZAVEDENIA PROGRAMU DO PRAXE

  • poskytovanie priebežných konzultácií špecialistami vzdelávania, zviditeľnenie v očiach manažérov, vnímanie špecialistov ako dôležitých biznis partnerov.
  • špecialisti vzdelávania v priamejšom kontakte so strategickými cieľmi manažérov
  • priebežné zaškoľovanie do práce so systémom nových manažérov HR oddelením
  • noví manažéri oceňujú nakopírovanie histórie vzdelávania svojich ľudí.
  • kontinuálna výmena informácií medzi manažérmi (pri posunoch zamestnanca medzi oddeleniami, prechádza jeho ROE s ním)
  • priebežné skvalitňovanie systému cez telefonický rozhovor so zamestnancami a HR oddelením  (overenie, akým spôsobom ich manažéri oboznámili s ROE a či a ako im boli definované očakávania a následné vyhodnotenie dopadu)

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.