j DEVELOR | Vplyv BANI sveta na oblasť ľudských zdrojov
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  VUCA, BANI, RUPT, TUNA. Aký je medzi nimi rozdiel? S týmito pojmami sme sa v poslednom období stretli už asi všetci, ale málokto vie, aký je medzi nimi rozdiel. Všetko sú to rámce alebo modely, ktoré boli vyvinuté s cieľom pomôcť jednotlivcom a firmám orientovať sa v zložitom a neistom prostredí. Preto výber medzi nimi vždy závisí od konkrétnych potrieb a cieľov organizácie. V konečnom dôsledku ale účinnosť každého rámca bude závisieť od toho, ako dobre sa implementuje a do akej miery je v súlade s kultúrou a hodnotami firmy.

  VUCA je skratka pre volatilitu (volatility), neistotu (Uncertainty), komplexnosť (Complexity) a nejednoznačnosť (Ambiguity). Pôvodne ho vyvinula Vojenská akadémia americkej armády v 90. rokoch 20. storočia a odvtedy bol vo veľkej miere prijatý aj v rámci firemného sektora. Rámec VUCA pomáha organizáciám pochopiť výzvy, ktoré predstavuje rýchlo sa meniace prostredie a vypracovať stratégie, ako na tieto výzvy reagovať.

  RUPT je skratka pre radikálny (Radical), nepredvídateľný (Unpredictable), paradoxný (Paradoxical) a zamotaný (Tangled). Vyvinula ho francúzska obchodná škola HEC Paris. Rámec RUPT zdôrazňuje potrebu, aby jednotlivci a organizácie prijali nejednoznačnosť a aby sa dobre vyrovnali s paradoxmi a napätím.

  TUNA je skratka, ktorá znamená turbulentný (Turbulent), neistý (Uncertain), nový (Novel) a nejednoznačný (Ambiguous). Vyvinul ju odborník na vedenie David K. Hurst, aby opísal výzvy spojené s vedením v rýchlo sa meniacom svete. TUNA koncept zdôrazňuje, že lídri musia byť flexibilní a prispôsobiví.

   

   

  V tomto článku sa zameriame na koncept BANI, na to aký má vplyv na ľudské zdroje a ako sa môžu odborníci na ľudské zdroje prispôsobiť tomuto novému svetu. Svet sa neustále vyvíja, a tak sa vyvíja aj spôsob našej práce. Ovplyvňuje to predovšetkým nástup práce na diaľku, automatizácie a umelej inteligencie.

  Aký je teda svet BANI?

  BANI je skratka odvodená od anglických výrazov krehký (Brittle), úzkostný (Anxious), nelineárny (Nonlinear) a nezrozumiteľný (Incomprehensible). Vyvinul ho indický podnikateľ a autor Manish Dugar ako reakciu na meniace sa podnikateľské prostredie v Indii.

  Krehkosť odkazuje na krehkosť systémov a štruktúr vo svete BANI. Jedna malá zmena môže spôsobiť efekt, ktorý vedie k neočakávaným výsledkom.

  Úzkostný odráža obavy, ktoré mnohí ľudia pociťujú v súvislosti s budúcnosťou. Svet BANI je plný neznámych premenných, čo môže vyvolávať pocit nepokoja a stresu.

  Nelineárny odkazuje na skutočnosť, že svet BANI sa neriadi predvídateľnou cestou. Namiesto toho sa vyznačuje náhlymi posunmi a poruchami.

  Nepochopiteľný opisuje skutočnosť, že vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré sú v hre, môže byť ťažké pochopiť, čo sa deje.

   

  Ako svet BANI ovplyvňuje ľudské zdroje?

  Svet BANI predstavuje pre odborníkov na ľudské zdroje veľkú výzvu, pretože tradičné postupy používané desaťročia, prestávajú byť účinné. Napríklad náborové stratégie, ktoré fungovali v minulosti, nemusia byť účinné vo svete, kde sa trh práce neustále mení. Ďalšie výzvy prichádzajú aj z hľadiska zapojenia a udržania zamestnancov. Pri toľkej neistote a úzkosti, ktoré sú vo vzduchu, sa môžu zamestnanci ľahšie cítiť odtrhnutí od svojej práce a s väčšou pravdepodobnosťou ju opustia.

  Práve preto si BANI prostredie vyžaduje prístup flexibilnejší ako kedykoľvek predtým. Vo svete, v ktorom dochádza k rýchlym a nečakaným zmenám, musia byť odborníci na ľudské zdroje schopní rýchlo sa obracať a prispôsobovať tomu svoje kroky.

   

  Aké stratégie by malo HR zvoliť?

  1. Prijmite zmenu: Vo svete BANI sú zmeny neustále a nepredvídateľné. HR by preto malo byť aktívne pri prijímaní zmien a vytváraní stratégií na ich riadenie. To zahŕňa otvorenosť novým nápadom, experimentovanie s novými prístupmi a podporu kultúry neustáleho učenia sa a zlepšovania.

  2. Podporujte agilitu: Agilita je kľúčom k prosperite vo svete BANI. Pripravte si stratégie, ktoré sú flexibilné a dynamické, čo vám  umožní rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti. To môže zahŕňať prehodnotenie tradičných HR procesov, ako je nábor a riadenie výkonnosti a prijatie agilnejších prístupov.

  3. Zamerajte sa na pohodu zamestnancov: Zamestnanci v dôsledku neistoty a nepredvídateľnosti môžu pociťovať zvýšený stres a úzkosť.  Sústreďte sa preto na pohodu zamestnancov vytváraním priaznivého pracovného prostredia, poskytovaním zdrojov a podpory pre duševné zdravie a podporovaním kultúry rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

  4. Využívajte technológie: Technológie môžu byť pre HR vo svete BANI silným nástrojom. Využívaním technológií na automatizáciu a zefektívnenie procesov v oblasti ľudských zdrojov si môžete uvoľniť čas a zdroje, aby ste sa mohli zamerať na strategické iniciatívy.

  5. Klaďte dôraz na rozmanitosť a inklúziu: Rozmanitosť a inklúzia sú v dnešnom svete rozhodujúce pre úspech. Zamerajte sa preto na vytváranie rôznorodej a inkluzívnej kultúry na pracovisku, ktorá oceňuje rôzne perspektívy a skúsenosti.

   

  Na záver možno konštatovať, že svet BANI predstavuje pre oblasť ľudských zdrojov skutočnú výzvu. So správnym myslením a prístupom sa však aj HR môže tomuto novému svetu prispôsobiť a prosperovať. Zameraním sa na skúsenosti zamestnancov, agilným prístupom a prijímaním zmien môžu odborníci na ľudské zdroje vytvoriť vo svete BANI pozitívne a priaznivé pracovné prostredie.

  Pokiaľ by pri implementácii vyššie uvedených krokov potrebovali podporu, kontaktujte nás. Radi s Vami prejdeme možnosti, ako vám vieme pomôcť pri adaptácii na zložité podmienky BANI sveta. 

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články