j DEVELOR | Zlepšenie spolupráce prostredníctvom farebnej typológie
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Efektivita fungovania spoločnosti mnohokrát závisí od toho, ako kvalitne dokážu jednotliví zamestnanci medzi sebou komunikovať a spolupracovať. Každý pri tom do toho vnáša svoj uhol pohľadu vnímania veci a svoje priority. Pri strete rôznych názorov a prístupov k riešeniam pracovných problémov môže vznikať negatívne napätie a vyúsťovať až do vzájomnej frustrácie z nepochopenia sa. Práve na takéto situácie je vhodné používať kľúč – v podobe typológie ľudí. Poznanie vlastného typu – ako ma vnímajú ostatní, čo koho motivuje a čo brzdí – pomáha predchádzať mnohým konfliktom a využiť rozdielnosť vnímania v prospech veci. Firma podporujúca kultúru, v ktorej sa akceptuje rozličnosť, vytvára bezpečné prostredie, kde môžu využívať tvorivý potenciál všetci zamestnanci.

  Cieľ projektu pre zlepšenie spolupráce

  Cieľ si spoločnosť zadefinovala sama:

  • prostredníctvom osobnostnej typológie sa lepšie navzájom spoznať a porozumieť svojim spolupracovníkom, ako aj sebe samým
  • zbúrať určité predsudky a zaužívané stereotypy v správaní a naučiť sa pozerať na kolegov, priateľov, známych, ako aj na zákazníkov inými očami a pochopiť, prečo iní konajú a správajú sa tak, ako sa správajú
  • všetky poznatky, informácie a skúsenosti získané počas tréningu vedieť aplikovať a čo najviac využívať v každodennej práci
  • zamyslieť sa nad tým, ako komunikovať čo najefektívnejšie so svojím okolím – vedieť a hlavne chcieť chápať druhých, s ktorými chceme, resp. musíme úspešne spolupracovať

  Cieľová skupina

  Pre úspešnosť celého projektu je určite dôležité, aby sa ho mohlo zúčastniť čo najviac zamestnancov zo spoločnosti, čo určite pomôže pri jednoduchšej a plynulejšej aplikácii v každodennej praxi. Z tohto dôvodu sme do rozvojového programu zaradili nielen top manažment, ale aj stredný manažment, špecialistov a asistentky a taktiež vybraných zástupcov z predajného tímu, čiže cca 40% celej spoločnosti.

  Riešenie

  Základný koncept, ktorý pri tréningoch na zvyšovanie osobnej a tímovej efektivity používame a navrhli sme ho aj v tomto prípade je koncept farebnej typológie Insights Discovery®. Pred samotným tréningom si všetci účastníci vyplnili on-line dotazník, na základe ktorého software spracoval ich Insights profil. Základná kapitola obsahuje 20 strán a obsahuje nasledovné kapitoly: Prehľad, Osobný štýl, Vzájomný vzťah s ostatnými; Rozhodovanie, Kľúčové prednosti a možné slabiny; Hodnota pre tím, Komunikácia; Efektívna komunikácia, Prekážky brániace efektívnej komunikácii; Možné boľavé miesta; Problematický človek; Komunikácia so svojím ‘problematickým’ zákazníkom; Návrhy pre rozvoj.

  Vedúca oddelenia HR sa vyjadrila takto:

  “Tréning  Insights poskytuje tú najlepšiu bázu pre vzájomnú akceptáciu a tímovú spoluprácu a splnil naše očakávania. Tréning bol našimi pracovníkmi hodnotený veľmi pozitívne, a to čo do obsahu a zamerania, ako aj vedenia trénerom. Zaujala ich samotná Insights správa, ktorá im poskytuje obšírne informácie o sebe samých a námety a odporúčania, ako sa správať a komunikovať s jednotlivými farebnými typmi. Pozitívne hodnotíme veľmi detailné a zrozumiteľné vysvetlenie podstaty a filozofie tzv. farebnej osobnostnej typológie a informácie, ako so správou pracovať. Tréning mal jasnú štruktúru, obsahoval rôzne typy aktivít, teoretickú časť, interaktívnu časť s dôrazom na praktické využitie, prezentácie a filmové ukážky. Vysoko hodnotíme kreativitu trénera a originálnosť obsahu tréningu.”

  Po tréningu účastníci dostali vedomostný test, kde si mohli otestovať, nakoľko dokážu aplikovať svoje novonadobudnuté poznatky. Rovnako aj zostavenie tímových kolies – kde mohli vidieť pozície v rámci typológie všetkých svojich kolegov pomáhali umocňovať dopad tréningu.

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články