j DEVELOR | Svet vzdelávania v štýle mikro a bite-sized
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Zrýchlený svet má dopad na mnoho oblastí nášho života. Výnimkou nie je ani spôsob, ktorým sa učíme. Podľa prieskumov sa priemerná krivka pozornosti u človeka dramaticky znížila (je to len osem sekúnd, čo je o jednu sekundu menej ako u zlatej rybky). Neustále tiež rastie potreba na autonómiu, flexibilitu, prispôsobovanie vecí na mieru a využívanie technológií.

  Ako môžeme udržať tempo s uvedenými trendmi vo vzdelávaní a rozvoji a naplniť nové potreby učastníkov? Jednou z možností je neponúkať vzdelávacie témy vo forme siahodlhých študijných materiálov či prednášok, ale v niekoľkých menších častiach.

  Mikro- a „bite-sized“ učenie – odlišnosti a podobnosti

  Tieto dva termíny sa často zvyknú zamieňať alebo používať ako synonymá. Z anglického originálu micro-learning (prekladáme ako mikro učenie) a bite-sized learning (ponechávame v anglickej verzii, no voľne by sa dalo preložiť ako učenie po sústach). Aj keď sú tieto dve metodológie veľmi podobné, v niektorých aspektoch sa významne odlišujú.

  Spoločné pre obe tieto metódy je, že sú krátke a hutné, no dostatočne dlhé na to, aby adekvátne pokryli cieľ učenia.  Mali by aktívne zapájať účastníka a pomôcť mu precvičiť si získané poznatky.

  Zataľ čo učenie „bite-sized“ sa dá realizovať synchrónne aj asynchrónne, online aj offline, mikro učenie sa typicky využíva ako asynchrónny prvok učenia v online prostredí, pričom využíva moderné technologické nástroje.

  Oba typy možno absolvovať v krátkom čase, no rozsah mikro učenia zväčša nie je viac ako 2-7 minút, takže učiaci ho doslova môžu konzumovať naraz. Preto je to ideálny prístup pre personalizované učenie alebo učenie „za pochodu“.

  Mikro učenie musí byť veľmi hutné, učenie v štýle bite-sized poskytuje viac flexibility

  Mikro učenie je samostatný celok – má jeden dobre zadefinovaný cieľ a možno ho dávkovať nezávisle. Pretože ide o typicky asynchrónne vzdelávanie, užívatelia sa mu môžu venovať kedykoľvek a kdekoľvek.  Je veľmi dôležité uvedomiť si, že ak natlačíme dlhší modul do malých kúskov bez toho, aby sme ho adaptovali v súlade s princípmi mikro učenia, nestane sa z neho mikro učenie automaticky. Takto docielime len frustráciu a zníženú spokojnosť cieľovej skupiny. Štruktúra modulu v trvaní 1 hodiny sa skrátka nemôže jednoducho rozdeliť na 10×6 minút a fungovať rovnakým spôsobom.

  V prípade učenia „bite-sized“ toto pravidlo nie je také striktné.  Vďaka tomu, že jeho povaha je často synchrónna, môžeme s témou začať v rámci jednej krátkej 2-hodinovej tréningovej intervencie a pokračovať na ďalšom stretnutí.  Alebo po ňom môže nasledovať na mieru prispôsobený asynchrónny prvok, ktorý má jasný cieľ, no má väčší presah ako mikro učenie.

  Dômyslené a vedomé porcovanie je kľúčové v prípade mikro učenia aj učenia „bite-sized“. Rozdiel je v spôsobe ich prepojenia – mikro učenie musí byť schopné existovať ako samostatný celok, zatiaľ čo „bite-sized“ učenie ráta  s prepojením viacerých elementov.

  Nie všetky sústa sú si rovné – rozdiely v bite-sized učení

  Učenie „po sústach“ predstavuje krátke, zamerané, synchrónne alebo asynchrónne vzdelávacie jednotky, ktoré majú za cieľ dosiahnuť konkrétny cieľ alebo výstup. Toto je celkom pochopiteľné, no aké malé má byť toto sústo?

  Dĺžka bite-sized jednotiek sa pohybuje v rozsahu od niekoľkých minút do maximálne dvoch hodín. Pre synchrónne podujatia ako virtuálny či klasický tréning sa dvojhodinové sedenie považuje za bite-sized, ak ho porovnáme s dĺžkou jedného či dvoch klasických tréningových dní. Pre asynchrónne formy, ako napríklad webcasty alebo e-learningové materiály, je tento čas oveľa kratší.

  Čo teda – bite-sized alebo mikro učenie? Vyťažte z oboch!

  Je mikro učenie lepšie ako bite-sized alebo naopak? Podľa nás ani jedno (alebo oboje :).

  V našich rovojových programoch využívame obe formy. Dokážeme ich skvelo využiť nielen na podporu dopadu učenia, pretože umožňujú obsah stráviť jednoduchým spôsobom, ale aj preto, že napĺňajú očakávania účastníkov na väčšiu flexibilitu a personalizáciu.

  Kľúčom úspechu novej reality, ktorú formuje účastník, je vyberať si metódu vzdelávania vedome a prispôsobiť ju potrebám účastníkov.  Ako profesionál v oblasti vzdelávania človek musí pochopiť výhody a nedostatky týchto metód a využiť ich v prospech účastníka.

  Namixovať jedinečný koktejl z rôznych prísad a foriem: pravidelných, „bite-sized“, mikro, synchrónnych, asynchrónnych, online či offline a vytvoriť z toho komplexný zmysluplný program, je výzva. No pre nás v DEVELORE je to pravedepodobne najkrajšia a najvzrušujúcejšia časť nastavovania programu s našimi klientmi.

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.