j DEVELOR | Sú vaši lídri pripravení viesť ľudí v premenlivých podmienkach?
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Nič tak dobre necharakterizuje súčasné podmienky, v ktorých ľudia vo firmách fungujú ako slovné spojenie „VUCA world“. VUCA – z anglického Volatility (nestálosť, prchavosť), Uncertainty (neistota), Complexity (komplexnosť) a Ambiguity (nejednoznačnosť) – predstavuje prostredie, ktoré môže byť obzvlášť ťažké pre efektívne vedenie ľudí. Ako sa teda s jednotlivými aspektmi VUCA sveta vyrovnať?

  Táto tematika ma fascinuje, pretože na projektoch sa čoraz viac stretávam s jej prejavmi v živote manažérov, tímov, celých organizácií. Čoraz častejšie počúvam konštatovanie: „V dnešnej dobe nič nie je stabilné, nemôžeme sa na nič spoľahnúť, pretože veci sa neustále menia.

  Martina Georgievová

  VUCA – realita, s ktorou musia lídri žiť

  Koncom 90. rokov sa americká armáda snažila nadefinovať štýl leadershipu, ktorý by bol optimálny na aktuálne životné podmienky po studenej vojne. Nato, aby to dokázali, museli najskôr definovať práve tie životné podmienky. Chceli zachytiť ako ľudia vnímajú podmienky na základe ktorých robia rozhodnutia, plánujú a robia odhady, manažujú riziko, zvládajú zmeny a riešia problémy. A tak vzniklo slovné spojenie VUCA. Možno si to ani neuvedomujete, ale už nejaký ten čas vo VUCA svete žijete.

  Tak, ako v známom bestselleri Kam sa podel môj syr, tak aj tu platí, že najlepšie obstoja tí, ktorí akceptujú novú realitu a prispôsobia svoje konanie. Keď pochopíme, prečo je VUCA výzvou, môžeme sa jej efektívne postaviť.

  Nestálosť/ prchavosť (Volatilita)

  Povaha a dynamika zmien sú nestále. Charakter a rýchlosť rôznorodých síl zmien a tiež katalytické zmeny, ktoré vznikajú na globálnej úrovni sú nepredvídateľné.

  Prečo je to pre lídrov výzva?

  • Rýchlosť zmien je väčšia a frekvencia častejšia ako naša schopnosť na ne reagovať
  • Zvýšená rýchlosť zmien vyžaduje zrýchlený rozhodovací proces
  • Zmeny sú väčšieho rangu a zjavia sa náhle a zvyčajne vyžadujú okamžité reagovanie
  • Lídri sú zaplavení stresom, úzkosťou a nepripravenosťou efektívne viesť
  • Výzva pre lídrov je naučiť sa reagovať na zmeny a manažovať ich efektívne. Posunúť sa s reaktívneho prístupu ku zmenám k proaktívnemu prístupu t.j. k drivovaniu zmien.
  • Rozkazovanie a kontrolovanie zlyháva v rýchlo sa meniacom a rušivom prostredí

  Neistota (Uncertainty)

  Nám prináša nemožnosť predvídať, vysokú pravdepodobnosťou prekvapení. Zároveň nás oberá zmyslom pre uvedomenie si a porozumenie veciam a udalostiam, ktoré nás obklopujú.

  Prečo je to pre lídrov výzva?

  • Je ťažké zistiť čo sa práve deje (mať aktuálne dáta)
  • Lídri sú nútení rozhodovať sa na základe nekompletných a nedostatočných dát
  • Lídri sa utiekajú k spoliehaniu sa na to, čo sa zdá že fungovalo v minulosti
  • Máme príliš veľa informačného hluku, ale málo signálov (porozumenia preň)
  • Náročnosť v pospájaní „kamienkov“ k porozumeniu výstupu z udalostí

  Komplexita (Complexity)

  Komplexita sa prejavuje rôznorodosťou protichodných síl, mätúcimi udalosťami, chaosom a zmätkom, ktorý obklopuje organizácie.

  Prečo je to pre lídrov náročné?

  • Náročnosť v realizovaní zmien ktoré vyžadujú adresovanie spleti vzájomných prepojení rôznych záležitostí a záujmov
  • Zvýšená komplexita robí náročným porozumenie kde začať zmenu
  • Pokušenie reagovať a implementovať krátkodobé riešenia a príliš sa spoliehať na rýchle víťazstvá
  • Lídri majú málo času na reflexiu a premyslenie a zváženie komplexnosti a končia zbrklými reakciami/rozhodnutiami
  • Opatrenia na zmiernenie rizika neadresujú príčiny len symptómy
  • Nebezpečenstvo zaseknutia sa v paralýze z analýzy a príliš neskorom reagovaní

  Nejednoznačnosť (Ambiguity)

  Je zahmlženosť reality, pravdepodobnosťou nesprávnej interpretácie. Rôzne podmienky majú zmiešaný význam, príčina a následok sú ťažko vystopovateľné.

  Prečo je to pre lídrov výzva?

  • Zlyhávanie v porozumení významu udalosti
  • Vysoké riziko v zlej interpretácii udalosti a v reagovaní nevhodným a neefektívnym spôsobom
  • Lídri sú príliš ďaleko od zdroja a kontextu udalosti
  • Lídri reagujú na základe limitovaného chápania udalosti a jeho významu

  Ako teda viesť v tomto prostredí?

  Každá z charakteristík – nestálosť, neistota, komplexita, nejasnosť – má svoje riešenie. Lídri – vy, či vaši manažéri vo firmách – len musia vedieť spraviť správne kroky.

  Prchavosť odstránite tým, že máte vlastnú VÍZIU
  Neistota je prekonateľná snahou o POROZUMENIE, vnímavosťou.
  Komplexita si vyžaduje na JASNOSŤ ZÁMERU A HLBOKÉ POROZUMENIE vášho biznisu.
  Nejednoznačnosť prekonáte vlastnou AGILITOU, rýchlosťou, flexibilitou a odvahou.

  Tieto riešenia si vyžadujú špecifický set zručnosti:

  • Schopnosť riešiť problémy
  • Analytické myslenie
  • Schopnosť vypozorovania opakujúcich sa vzorcov
  • Pochopenia významov
  • Networking
  • Manažovanie očakávaní

  Pokiaľ vás zaujíma zistiť viac o leadershipe, pozrite si ďalšie články alebo nás priamo kontaktujte. Radi prediskutujeme vaše konkrétne aktuálne výzvy.

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články