j Spolupráca a team-building | DEVELOR
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Ako vplýva na tímový výkon zloženie tímu a tímová dynamika? Spoločnosť Google sa vo svojom prieskume pýtala aj na toto. Dáta vyzbierané od 180-tich tímov, testované na 35-tich rôznych štatistických modeloch hovoria jednoznačne. Na čom skutočne záleží je nie je to, KTO v tíme je, ale skôr na tom, AKO tím spolupracuje.

  Čo to pre nás znamená? Aby sme dosiahli čo najlepšiu formu tímu, musíme sa zamerať na ich modus operandi, teda to, akým spôsobom fungujú. Rozvíjané zručnosti v oblasti spolupráce a tímová súdržnosť sú tou pomyselnou masťou, ktorá takýto chod umožňuje. Aby sme mohli na tom zapracovať, potrebujeme poznať aktuálny stav. A práve tu začíname hľadať vhodný elixír na povzbudenie tímového ducha.

  Aby sme vedeli reagovať na neduhy tímu, pozeráme sa na spoluprácu a tímové aktivity cez náš

  OBJEKTÍV spolupráce

  Diagnostika tímovej spolupráce

  Spoločenstvá, ktoré spolupracujú, prosperujú. Spoločenstvá, ktorých spolupráca zlyháva, jednoducho neprežijú. Toto platí aj pre firemné spoločenstvá – tímy a organizácie.

  Kedy a ako by ste mali urobiť revíziu v tíme?

  Konajte, keď vidíte pokles výkonu a efektívnosti, väčší počet konfliktov, kleasajúcu dôveru medzi členmi tímu.

  Intervencia je potrebná aj vtedy, keď ste do tímu prijali nových členov, alebo nastali organizačné zmeny.

  Profesionálna diagnostika spolupráce je dobrým štartom.

  Pomôže vám v porozumení predtým, než začnete konať. Na základe porozumenia pripravíte akčný plán, zlepšíte spoluprácu a budete sa ďalej rozvíjať. Aké možnosti diagnostiky sú k dispozícii?

  • Sociomapovanie tímov dokáže vyhodnotiť stav komunikácie a spolupráce na diaľku (virtuálnej).
  • Hodnotenie tímu podľa Lencioniho, vhodný nástroj pre top manažment, identifikuje dysfunkčnosť tímu.
  • Tímové koleso Insights  a Lumina analyzuje zloženie tímu.
  Kontaktujte nás

  Zlepšite model fungovania

  Minulý rok začalo mnoho tímov pracovať kompletne online alebo hybridne. No získali za posledné mesiace potrebnú expertízu v takomto type spolupráce? Niektorí áno…

  Mnoho tímov sa však naďalej trápi

  Stále sa stretávame s tímami, ktoré nemajú nastavené tímové ciele, alebo tieto ciele nie sú jasné. Tímové rutiny buď úplne chýbajú, alebo nie sú nápomocné spolupráci.  Členovia tímu nevedia, kedy, na koho a s akými otázkami sa obrátiť. Častokrát nie je pracovná komunikácia prispôsobená novej realite práce na diaľku – či už ide o formu alebo načasovanie.

  Tímy sa musia neustále nanovo definovať:

  • definovať a zdieľať misu, víziu, jasné ciele a zodpovednosti
  • odsúhlasiť a implementovať rutiny, nástroje a postupy spolupráce (na diaľku)
  • pravidelne vyhodnocovať, či sú ešte vhodné, nakoľko situácia sa naustále mení.

  Vo všetkých fázach procesu dokážeme pomôcť vďaka dobre nastavenému postupu facilitácie ako aj odbornou radou.

  Kontaktujte nás

  Trénujte zručnosti

  Ak máme v tíme jasne nastavené ciele, rutiny a metódy spolupráce, môžeme mať stále problémy?  Samozrejme. Dôvodom je často medzera v zručnostiach, či už na strane manažéra alebo zamestnancov.

  Ktoré zručnosti môžu byť príčinou nefunkčnosti tímu?

  • vedenie virtuálnych alebo hybridných tímov
  • vytváranie psychologického bezpečia
  • komunikácia, spolupráca či porozumenie samým sebe či ostatným

  Chýbajú vám zručnosti, ktoré podporujú zdravé tímy?

  Vyššie uvedené zručnosti pomáhajú budovať otvorené, rozmanité a vyvážené tímy. Bohužiaľ, ľuďom často chýbajú. Nie je hanba pripustiť, že vám alebo členom tímu chýbajú skúsenosti v ktorejkoľvek z týchto oblastí. Je to začiatok cesty, na ktorej rastieme.

  Cielené tréningové kurzy v našom portfóliu riešia zručnosti v oblasti spolupráce tímov pracujúcich na diaľku či hybridne.

  Kontaktujte nás

  Podporte tímového ducha

  Ako sa členovia tímov cítia po mesiacoch izolácie? Často veľmi zle. Aj keď neprišlo k poklesu výkonnosti, pocit spolupatričnosti a kamarátsva sa vytráca.

  Je stále príhodný čas podporiť tímového ducha.

  Je možné nahradiť atmosféru osobného stretnutia online podujatím? Je to možné – svojím vlastným spôsobom.Angažujúca zážitková aktivita či krátky team-buliding s prvkami hry dokáže oživiť vaše pravidelné stretnutia online. Významne tak prispeje k posilneniu tímovej spolupráce a súdržnosti.

  Náš balík hravých team-buildingových online aktivít  môžete pohodlne využiť v malom tíme, ako aj v rámci väčšieho oddelenia. Pod naším vedením alebo úplne samostatne.

  Kontaktujte nás

  O DEVELORe

  Sme medzinárodná tréningová a vzdelávacia spoločnosť. Už 27 rokov formujeme ľudský faktor, ktorý prispieva k úspechu spoločností. Máme zastúpenie v 16 krajinách v Európe, na Strednom Východe, v Afrike a Ázii. Doručujeme tréningy, ktoré sú zapamätateľné, pomáhame dosiahnuť udržateľnú zmenu správania a  podporujeme merateľný dopad.

   

   

  Rozvíjame jednotlivcov
  a tímy v práci.

  Rôzne nástroje, ako zlepšiť spoluprácu, posilniť tímového ducha a súdržnosť

  Neexistujú dva identické tímy. Preto pre každý tím a rôzne okolnosti naši Architekti Vzdelávacej Cesty navrhujú unikátne riešenie. Namiešame vhodné ingrediencie, vyberieme najlepšie diagnotické nástroje a intervencie, vhodné pre potreby vášho tímu. Vezmeme do úvahy vaše časové a priestorové obmedzenia, preferované platformy a ďalšie špecifiká tímu a organizácie.

  • Virtuálna učebňa
  • Webinár
  • Diagnostika tímu
  • Online workshop
  • Online konzultácie
  • Online koučing

  Virtuálna učebňa

  Virtuálna učebňa je vhodná na trénovanie chýbajúcich zručností v oblasti spolupráce pre manažérov aj členov tímu.

  Pripomína klasický tréning v miestnosti a využíva výhody digitálnych riešení. Je to skvelý spôsob, ako sa naučiť, zažiť a precvičiť si zručnosti.

  Vo VIRTUÁLNEJ UČEBNI účastníci:

  • zapájajú sa do interaktívnych prezentácií
  • riešia skupinové zadania a dokonca,
  • si precvičujú zručnosti s kolegami, podobne ako pri osobnom kontakte.

  Aby sa zabezpečila interaktivita a čo možno najväčšia angažovanosť, limitujeme virtuálnu učebňu na 6-12 účastníkov. Časový rámec je zväčša do 120 minút.

  Virtuálna učebňa

  Virtuálna učebňa je vhodná na trénovanie chýbajúcich zručností v oblasti spolupráce pre manažérov aj členov tímu.

  Pripomína klasický tréning v miestnosti a využíva výhody digitálnych riešení. Je to skvelý spôsob, ako sa naučiť, zažiť a precvičiť si zručnosti.

  Vo VIRTUÁLNEJ UČEBNI účastníci:

  • zapájajú sa do interaktívnych prezentácií
  • riešia skupinové zadania a dokonca,
  • si precvičujú zručnosti s kolegami, podobne ako pri osobnom kontakte.

  Aby sa zabezpečila interaktivita a čo možno najväčšia angažovanosť, limitujeme virtuálnu učebňu na 6-12 účastníkov. Časový rámec je zväčša do 120 minút.

  Webinár

  Prostredníctvom webinára prepájame ľudí,  aby sme ich informovali, vzdelávali, dali im aktuálne informácie alebo diskutovali. Na rozdiel od virtuálnej učebne je to viac o sprostredkovaní určitého obsahu a zdieľaní poznatkov. Neznamená to však, že webinár je únavná prezentácia. Naopak, webinár je veľmi interaktívny a zapája ľudí.

  Prostredníctvom WEBINÁRA účastníci:

  • prispievajú do diskusie cez CHAT a v časti Otázky a Odpovede
  • vyjadrujú svoj názor cez hlasovanie
  • zdieľajú materiály na obrazovke

  Tento typ virtuálneho podujatia je vhodný aj pre väčšie publikum. Dĺžka by nemala presiahnuť 90 minút.

  Webinár

  Prostredníctvom webinára prepájame ľudí,  aby sme ich informovali, vzdelávali, dali im aktuálne informácie alebo diskutovali. Na rozdiel od virtuálnej učebne je to viac o sprostredkovaní určitého obsahu a zdieľaní poznatkov. Neznamená to však, že webinár je únavná prezentácia. Naopak, webinár je veľmi interaktívny a zapája ľudí.

  Prostredníctvom WEBINÁRA účastníci:

  • prispievajú do diskusie cez CHAT a v časti Otázky a Odpovede
  • vyjadrujú svoj názor cez hlasovanie
  • zdieľajú materiály na obrazovke

  Tento typ virtuálneho podujatia je vhodný aj pre väčšie publikum. Dĺžka by nemala presiahnuť 90 minút.

  Diagnostika tímu

  Diagnostika aktuálneho stavu otvára dvere plodným diskusiám, ktoré následne vedú k riešeniam. Z tohto dôvodu je dôležité, vybrať si top diagnostické nástroje a vedieť ich správne využiť.

  Každé hodnotenie prináša jedinečný pohľad na zloženie tímu a jeho dynamiku. Keď sú pripravené správy, prichádza zásadný krok – zhodnotiť, pochopiť a nájsť hodnotné náhľady na fungovanie tímu.

  Ponúkame paletu niekoľkých DIAGNOSTICKYCH NÁSTROJOV ako:

  • Sociomapovanie tímov – svetovú jednotku na mapovanie tímovej dynamiky, ktorej dôveruje aj NASA
  • Tímový profil Insights Discovery Team Profile a Tímový Kruh Lumina – dva overené typologické nástroje, ktoré dávajú pridanú hodnotu vďaka špecializovaným profilom tímov.
  • Diagnostiku tímu podľa Lencioniho – hodnotí top manažérske tímy v piatich zásadných oblastiach, ktoré umožňujú výkon

  Diagnostika tímu

  Diagnostika aktuálneho stavu otvára dvere plodným diskusiám, ktoré následne vedú k riešeniam. Z tohto dôvodu je dôležité, vybrať si top diagnostické nástroje a vedieť ich správne využiť.

  Každé hodnotenie prináša jedinečný pohľad na zloženie tímu a jeho dynamiku. Keď sú pripravené správy, prichádza zásadný krok – zhodnotiť, pochopiť a nájsť hodnotné náhľady na fungovanie tímu.

  Ponúkame paletu niekoľkých DIAGNOSTICKYCH NÁSTROJOV ako:

  • Sociomapovanie tímov – svetovú jednotku na mapovanie tímovej dynamiky, ktorej dôveruje aj NASA
  • Tímový profil Insights Discovery Team Profile a Tímový Kruh Lumina – dva overené typologické nástroje, ktoré dávajú pridanú hodnotu vďaka špecializovaným profilom tímov.
  • Diagnostiku tímu podľa Lencioniho – hodnotí top manažérske tímy v piatich zásadných oblastiach, ktoré umožňujú výkon

  Online workshop

  Teraz už nie je nič ľahšie ako zrealizovať kolaboračný workshop. Toto je obzvlášť užitočné, ak sa váš tím účastní na diagnostike tímu.  (Sociomapovanie, Lencioni, Insights alebo Lumina).

  Online tímové kolaboračné workshopy sú skvelý formát, kde sa môžu otvorene prediskutovať dôležité otázky.

  Prostredníctvom ONLINE WORKSHOPU tím môže:

  • analyzovať prezentované výsledky diagnostiky,
  • rozobrať problémy a ich príčiny,
  • brainstormovať a vybrať možné akčné kroky,
  • pod vedením nášho skúseného facilitátora dospieť k dohode.

  Vo väčšine prípadov workshop trvá 1,5 – 3 hodiny a je vhodný pre konkrétny tím.

  Online workshop

  Teraz už nie je nič ľahšie ako zrealizovať kolaboračný workshop. Toto je obzvlášť užitočné, ak sa váš tím účastní na diagnostike tímu.  (Sociomapovanie, Lencioni, Insights alebo Lumina).

  Online tímové kolaboračné workshopy sú skvelý formát, kde sa môžu otvorene prediskutovať dôležité otázky.

  Prostredníctvom ONLINE WORKSHOPU tím môže:

  • analyzovať prezentované výsledky diagnostiky,
  • rozobrať problémy a ich príčiny,
  • brainstormovať a vybrať možné akčné kroky,
  • pod vedením nášho skúseného facilitátora dospieť k dohode.

  Vo väčšine prípadov workshop trvá 1,5 – 3 hodiny a je vhodný pre konkrétny tím.

  Online konzultácie

  Tento typ virtuálnej interakcie sa odporúča ako následný krok po predchádzajúcom tréningu. Cieľom je poskytnúť ďalšiu podporu v téme, prehĺbiť poznatky, prediskutovať rôzne  situácie a výzvy a získať podporu priamo od trénera.

  Počas ONLINE KONZULTÁCIE tréner a účastníci:

  • komunikujú cez video a chat,
  • zdieľajú a editujú materiály,
  • diskutujú o situáciách, podobne ako pri osobnom kontakte.

  V závislosti od témy odporúčame tieto sedenia organizovať vo dvojici tréner-účastník alebo vo forme mikro skupiny (2-3 ľudia).

  Dĺžka sedenia je 45-60 minút.

  Online konzultácie

  Tento typ virtuálnej interakcie sa odporúča ako následný krok po predchádzajúcom tréningu. Cieľom je poskytnúť ďalšiu podporu v téme, prehĺbiť poznatky, prediskutovať rôzne  situácie a výzvy a získať podporu priamo od trénera.

  Počas ONLINE KONZULTÁCIE tréner a účastníci:

  • komunikujú cez video a chat,
  • zdieľajú a editujú materiály,
  • diskutujú o situáciách, podobne ako pri osobnom kontakte.

  V závislosti od témy odporúčame tieto sedenia organizovať vo dvojici tréner-účastník alebo vo forme mikro skupiny (2-3 ľudia).

  Dĺžka sedenia je 45-60 minút.

  Online koučing

  Online koučing je vhodná metóda, ako podporiť koučovaného partnera/partnerku pri dosahovaní konkrétnych osobných či profesionálnych cieľov alebo tiež spôsob, ako poskytnúť individuálnu spätnú väzbu v nadväznosti na realizovanú diagnostiku.

  Počas ONLINE KOUČINGU kouč a koučovaný partner/partnerka:

  • komunikujú cez video a chat,
  • zdieľajú a editujú materiály,
  • diskutujú o situáciách, podobne ako pri osobnom kontakte.

  Podobne ako osobné koučingové stretnutia, online koučing môže byť jednorazová udalosť alebo séria sedení, kedy sa zameriavame na konkrétne rozvojové ciele.

  Odporúčaná dĺžka sedenia je 60-90 minút.

  Online koučing

  Online koučing je vhodná metóda, ako podporiť koučovaného partnera/partnerku pri dosahovaní konkrétnych osobných či profesionálnych cieľov alebo tiež spôsob, ako poskytnúť individuálnu spätnú väzbu v nadväznosti na realizovanú diagnostiku.

  Počas ONLINE KOUČINGU kouč a koučovaný partner/partnerka:

  • komunikujú cez video a chat,
  • zdieľajú a editujú materiály,
  • diskutujú o situáciách, podobne ako pri osobnom kontakte.

  Podobne ako osobné koučingové stretnutia, online koučing môže byť jednorazová udalosť alebo séria sedení, kedy sa zameriavame na konkrétne rozvojové ciele.

  Odporúčaná dĺžka sedenia je 60-90 minút.

  DEVELOR je overený partner pre spoluprácu a team-building

  Ako globálna spoločnosť s lokálnym zastúpením sme pomohli s rozvojom spolupráce, transformáciou tímov a podporou tímového ducha v XY spoločnostiach na celom svete.
  Konáme rýchlo a uvedomelo!

  Kontaktujte nás

  Vyplňte formulár a jeden z našich konzultantov sa s Vami spojí do 24 hodín.