j Multikultúrna komunikácia | DEVELOR
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Cieľová skupina

  • manažéri a zamestnanci z multikultúrnych tímov

  Počet zapojených

  8 - 12

  Ako dlho to bude trvať

  1 deň / 2,5 h online

  • Prezenčný tréning
  • Virtuálny tréning

  Všetky kultúry majú svoje vlastné vzory, zvyky a obyčaje, ktoré sú zakorenené v spôsobe komunikácie, správania a rozhodovania. Občas mávame pocit, že cudzinci sú zvláštni: zvláštne komunikujú, rozhodujú, či vnímajú čas. Možno bude ťažké prijať ich preferencie, ale ak raz pochopíte, prečo takéto rozdiely existujú, nebudete kultúrne rozdiely vnímať ako záťaž, ale ako príležitosť niečo sa naučiť a čosi nové objaviť.

  Schopnosť medzikultúrnej komunikácie by sme mali chápať ako súčasť manažmentu znalostí a jej zvládanie by malo byť vo firmách nepísaným pravidlom. Táto schopnosť by sa mala považovať za nástroj strategického myslenia a plánovania, za súčasť konkurenčnej výhody a pridanej hodnoty a vo firme by sa mala čím skôr začať rozvíjať.

  Počas tohto kurzu objavíte základné kultúrne rozdiely  a dôvody, ktoré sa za nimi skrývajú, budete mať príležitosť z viacerých uhlov porovnať svoju „domácu kultúru“ s „hostiteľskou kultúrou“ a taktiež získate praktické nápady, ako sa úspešne pohybovať v multikultúrnom prostredí.

   

  Ciele tréningu

  • pochopiť podstatu a formovanie „kultúry“
  • pochopiť príčiny rôznych kultúrnych dimenzií pomocou Hofstedeho modelu
  • odhaliť komunikačné vzorce a myslenie, ktoré sa za nimi skrýva
  • dekódovať vysokokontextové a nízkokontextové správy
  • lepšie pochopiť vzorce počúvania v rôznych kultúrach
  • spoznať obchodnú etiketu vybraných kultúr
  • lepšie prispôsobiť komunikáciu iným kultúram

   

  Témy

  • vymedzenie pojmu kultúra – čo kultúru ovplyvňuje
  • osobné preferencie verzus kultúrne vzory
  • Hofstedov model: rámcové pochopenie skutočnosti prečo a akým spôsobom sme iní
  • 4 kultúrne dimenzie podľa G. Hofstedeho
  • hĺbková analýza porovnania vybraných kultúr
  • komunikácia, napr. vzory aktívneho počúvania v jednotlivých kultúrach
  • monochrónne verzus polychrónne vnímanie času
  • postupný prehľad súčastí vybraných kultúr: etika, zvyky pri stretávaní, čo robiť a čo nerobiť
  • situačné cvičenia na mieru a prípadové štúdie vzťahujúce sa na vybrané kultúry

  Potrebujete poradiť ohľadne multikultúrnej komunikácie?

  Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
  Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

   Súvisiace služby