j Kultúrny kód tímu | DEVELOR
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Cieľová skupina

  • Spolupracujúce tímy

  Počet zapojených

  30 - 40

  Ako dlho to bude trvať

  1-2 dni osobne
  2-3 x 3 h virtuálne

  Spolupráca
  • Prezenčný tréning
  • Virtuálny tréning
  • Workshop

  Lídri a tímy často fungujú intuitívne. Takýto spôsob spolupráce je síce prirodzený, nesie však so sebou riziká. Zladenie sa v kultúrnom kóde tímu môže byť dôležité napríklad, keď:

  • prišli do existujúceho tímu noví členovia
  • zmenila sa forma spolupráca (hybridná alebo na diaľku)
  • vytvárajú sa nové tímy
  • vo firme sa revidovala vízia či hodnoty
  • tímy spolupracujú na globálne
  • spolupracujú v tíme rôzne generácie

  Kultúrny kód tímu je interaktívny prístup k nastaveniu tímového protokolu s využitím dimenzií tímovej kultúry od autorky Erin Meyer.

  Vhodením tímu do rôznych simulácií sa kultúra prejaví v akcii. Po simuláciách tím konfrontujeme s tým, že na jednej strane deklarujú niečo (“Jasné, že chceme mať spolupracujúcu kultúru.”) no v zápale diania a pod časovým tlakom robia iné (súťažia medzi sebou, hoci nemusia, nesnažia sa o pomoc…). Tento zážitok spojený s diskusiou je základ, na ktorom tím vybuduje svoj vedomý kultúrny kód aj kroky, ktoré urobí pre jeho zavedenie do reality.

  Ciele tréningu

  • Účastníci si vybudujú nadhľad nad všetkými dimenziami kultúry
  • Uvedomia si, prečo sú dimenzie dôležité a ako spolu súvisia
  • Uvedomia si dopad (ne)vyladených očakávaní
  • Prostredníctvom spoločného, bezpečného priestoru si nastavia očakávania/ pravidlá svojej spolupráce

  Témy

  V rámci jednodenného osobného stretnutia s tímom pracujeme na kľúčových dimenziách tímového fungovania (konkrétne dimenzie nastavujeme podľa potrieb klienta):

  • Spolupráca – sme spolupracujúci alebo súťaživí?
  • Vedenie – sme hierarchickí alebo rovnostárski?
  • Rozhodovanie – ideme zhora, alebo konzenzuálne?
  • Dôvera/ psychologické bezpečie – chceme si dôverovať, alebo ani nie?
  • Spätná väzba – sme priami alebo náznakoví?

  Modelový priebeh aktivity:

  • Zážitková aktivita 1 (Vyhraj): dimenzia: spolupráca/ tímovosť, debríf 1, diskusia
  • Predstavenie dimenzií kultúry
  • Zážitková aktivita 2 (Havanské autá): dimenzia: spolupráca/ tímovosť, dôvera/ psych. bezpečie, rozhodovanie, debríf 2, diskusia
  • Mapovanie želaného stavu kultúrnych dimenzií v tíme: Mentimeter, diskusia a facilitácia
  • Zážitková aktivita 3 (Výroba modelu): dimenzia: spolupráca/ tímovosť, vedenie, spätná väzba, debríf 3, záverečná diskusia
  • Dohoda, nastavenie tímového protokolu, individuálne a tímové záväzky

  Potrebujete pomoc s nastavením tímového protokolu?

  Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
  Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

   Súvisiace služby