j Hodnotenie výkonu | DEVELOR
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Cieľová skupina

  • Manažéri všetkých úrovní

  Počet zapojených

  8 - 12

  Ako dlho to bude trvať

  2 dni

  • Prezenčný tréning
  • Virtuálny tréning

  Vo firmách často neškolia len interní tréneri. Stáva sa, že sa v roli trénera/školiteľa ocitne odborník, ktorý má úžasné vedomosti a zručnosti a potrebuje rozvíjať svojich podriadených alebo kolegov. Či už ide o špeciálny projekt alebo pravidelné rozvojové aktivity, je dôležité, aby boli prispôsobené cieľovej skupine, aby sa školiteľ cítil vo svojej roli komfortne, vedel odovzdať know-how v pútavej, zapamätateľnej forme a zvládal rôzne typy účastníkov.

  Program priblíži účastníkom moderné prístupy a metódy interného vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Predstaví postupy, pravidlá a zásady pre detailnú prípravu rozvojových programov, workshopov a pod. Naučí účastníkov ako efektívne a úspešne riadiť priebeh tréningových programov (vrátane používania najmodernejších tréningových nástrojov).

  Performance appraisal

  Cieľom programu je dobre pripraviť účastníkov na rolu trénera, zvýšiť presvedčivosť ich osobného prejavu, podporiť sebadôveru a motiváciu pri práci s kolegami, rozvinúť komunikačné a prezentačné schopnosti pri práci s tréningovou skupinou. Vďaka aktívnej účasti a „vtiahnutiu“ účastníkov do tréningu, spolupráci a skupinovému hodnoteniu na profesionálnej úrovni, program posilní efektivitu učenia a precvičovania.

  Ciele tréningu

  • realizovať efektívne, dobre štruktúrované prezentácie zamerané na sprostredkovanie kľúčových myšlienok
  • udržiavať pozornosť a energetickú hladinu účastníkov na vysokej úrovni
  • aktívne zapájať publikum, udržiavať interakciu
  • zvládať skupinovú dynamiku a náročných účastníkov
  • pripraviť tréning, ktorý si účastníci užijú a bude mať dlhodobý efekt
  • dosiahnuť očkávaný dopad a výsledky počas tréningov

  Témy

  • Zložky výkonu
  • Výhody a ciele hodnotenia výkonu
  • Nástrahy a chyby
  • Cyklus hodnotenia výkonu
  • Metodológia nastavovania cieľov
  • Pozorovanie výkonu
  • Pravidlá a proces spätnej väzby
  • Realizácia hodnotiaceho rozhovoru
  • Proces koučingu
  • Konkrétne situačné cvičenia prispôsobené na mieru

  Potrebujete pomôcť s hodnotením výkonu?

  Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
  Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

   Súvisiace služby