j Efektívne riadenie tímu | DEVELOR
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Cieľová skupina

  • Manažéri všetkých úrovní

  Počet zapojených

  8 -12

  Ako dlho to bude trvať

  2

  • Prezenčný tréning
  • Virtuálny tréning

  Na pozíciu manažéra bývajú povýšení odborníci vďaka svojmu výbornému výkonu. Dokážu bez väčších problémov preukázať svoj talent a dodržiavať vysoké štandardy aj v náročnejších podmienkach. Na druhej strane od nich nadriadený očakáva, že pôjdu príkladom pre kolegov, budú dobre zvládať problémy s ľuďmi, riešiť problémy skupiny, vytvárať príjemnú atmosféru a popri tom všetkom zabezpečia vysoký výkon tímu, čo môže byť celkom náročné.

  Na tréningu účastníci získajú zručnosti potrebné na to, aby rozvíjali dobre fungujúci tím, budovali dôveru a súdržnosť tímu a brali pri tom do úvahy silné stránky jednotlivých členov tímu. Ak budú pozitívne manažovať medziľudské vzťahy, členovia tímu sa budú môcť lepšie sústrediť na úlohy, ktoré majú plniť a lepšie navzájom spolupracovať.

  Effective team management

  Náš program sleduje výzvy manažéra a jeho úlohy počas štyroch fáz formovania tímu podľa modelu Brucea Tuckmana. S účastníkmi sa venujeme prístupom, ako dosiahnuť zohranie tímu a efektívnu spoluprácu. Zameriame sa aj na najúčinnejšie spôsoby ako rozdeľovať úlohy a motivovať členov tímu, aby boli spokojní so svojou rolou v tíme.

  Ciele tréningu

  • nastaviť lepšiu komunikáciu v rámci tímov v spoločnosti
  • identifikovať svoj štýl vedenia a využiť ho na budovanie dôvery v tíme
  • sprevádzať tím cez všetky fázy vývoja tímu
  • s použitím nových nástrojov vedenia podporiť tímovú súdržnosť
  • identifikovať víziu, misiu a ciele tímu
  • definovať role členov tímu
  • motivovať tím a zvýšiť tak jeho výkonnosť

  Témy

  • Meranie výkonnosti tímu
  • Najčastejšie chyby v komunikácii a kritériá efektívnej komunikácie v tíme
  • Typy manažérskej autority
  • Štyri fázy vývoja tímu a metódy ovplyvňovania
  • Motivovanie tímu v každej z jednotlivých fáz
  • Nástroje manažéra na podporu tímovej súdržnosti a riešenie konfliktov
  • Tímové role podľa Belbina, ako ich rozpoznať a implementovať v reálnych situáciách na pracovisku

  Potrebujete pomôcť s efektívnym riadením tímu?

  Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
  Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

   Súvisiace služby