j Diverzita, rovnosť a inklúzia | DEVELOR
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Cieľová skupina

  • Všetci manažéri a zamestnanci

  Počet zapojených

  10 - 12 účastníkov

  Ako dlho to bude trvať

  1,5 dňa

  • Prezenčný tréning
  • Virtuálny tréning

  Početné štúdie ukazujú, že rôznorodé tímy – ak sú dobre riadené – dosahujú lepšie výsledky ako homogénne tímy. Sociálne skupiny majú čoraz silnejší hlas a majú viac príležitostí riešiť sociálnu nespravodlivosť. Všetko sa teda uberá správnym smerom. Alebo nie?

  Človek by si myslel, že dnešný globálny, prepojený a multikultúrny svet bude podporovať kultúru tolerancie a vzájomného prijatia. Čiastočne je to pravda, ale môže to byť aj zdrojom napätia v tíme.

  Nedostatok porozumenia medzi kolegami s odlišnou kultúrou, jazykom, zvykmi a pracovnou etikou môže nielen podkopať výkonnosť tímu a jednotlivcov, ale aj narušiť jeden z najdôležitejších motivačných faktorov – pocit spolupatričnosti. Nedostatočné prijatie, nepochopenie a vylúčenie je veľmi typickým problémom dnešnej doby.

  Cieľom nášho programu nie je „hovoriť ľuďom, čo je správne a čo nie“, ale prostredníctvom „aha“ momentov a skupinových diskusií ich urobiť citlivejšími a otvorenejšími voči tejto téme.

  Pomocou modelu Kontinuum inkluzívneho vedenia ukážeme účastníkom cestu rozvoja, ktorou sa môže uberať každý, kto chce rozvíjať inklúziu. Na tejto ceste objasňujeme základný pojem a význam rozmanitosti, inklúzie a rovnosti. Skúmame vrstvy našej identity a jeden z najčastejších koreňov vylúčenia: nevedomé predsudky. Hovoríme o bežných javoch, ako sú mikroagresie a neinkluzívny jazyk a diskutujeme o tom, ako ich riešiť a vyhnúť sa im.

  Ciele tréningu

  • Zladiť sa v pojmoch – čo diverzita, rovnosť a inklúzia znamená
  • Pochopiť, aký je vzťah medzi diverzitou, inklúziou a pocitom spolupatričnosti
  • Naučiť sa, ako rozpoznať a čeliť nevedomým predsudkom a mikroagresiám
  • Dozvedieť sa, ako vytvárať spravodlivé príležitosti pre všetkých
  • Prejsť tipy, ako vytvárať inkluzívne pracovné prostredie
  • Zamyslieť sa, čo to znamená byť naozaj inkluzívnym lídrom

  Témy

  • Dôležitosť a význam diverzity a inklúzie na pracovisku
  • Význam diverzity, inklúzie a rovnosti
  • Kto sme? – Identita
  • Ľadovcový model identity
  • Zakrývanie/ zľahčovanie
  • Pochopenie predsudkov
  • Zvládanie mikroagresií
  • Inkluzívny/ neinkluzívny jazyk
  • Kontinuum inkluzívneho vedenia – od nevedomého k zástancovi
  • Individuálne akčné plánovanie

  Chcete sa dozvedieť, ako vytvárať inkluzívne pracovné prostredie?

  Spojme sa a vymyslime to správne riešenie pre vás.
  Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a čoskoro sa vám jeden z nás ozve.

   Súvisiace služby