j DEVELOR | Tretia časť porovnania osobnostných typológií
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  V druhej časti porovnávania typológií sme sa zamerali na porovnanie Insights Discovery® s typológiou DiSC a jej spracovanie spoločnosťou Success Insights®. V tretej časti máme v hľadáčiku porovnanie:

  1. Insights Discovery, typológia, ktorá je už viac ako 10 rokov obľúbenou stálicou v našich programoch
  2. Luminu Spark, ktorá pribudla do nášho portfólia v roku 2019

  Na čom stavia farebná typológia Lumina Spark?

  Spoločnosť Lumina Learning založil v roku 2009 Stewart Desson, ktorý predtým pracoval aj pre Insights Learning & Development. Lumina sa profiluje nazeraním na ľudí nielen ako výkonných pracovníkov, ale predovšetkým ako ľudské bytosti (z anglického originálu “human beings” vs. “human doings”).

  Na Luminu Spark sa dá rovnako nazerať optikou Junga, avšak v prvom rade sa vyvodzuje z teórie Veľkých 5 (Big Five), ktorá je tiež známa pod akronymom CANOE alebo OCEAN. Jej základy siahajú do polovice 20. storočia, no všeobecne prijatá bola až v 90-tych rokoch. Model Big 5 bol vytvorený na základe vzťahu osobnosti a akademického správania. K jej šíreniu významnou mierou prispel výskumník a psychológ Lewis Goldberg. Čo teda jednotlivé písmená znamenajú?

  O – Open to Experience – otvorenosť skúsenosti (myslím komplexne vs. stojím nohami pevne na zemi)

  C – Conscientious – svedomitosť (som poháňaný inšpiráciou vs. som poháňaný disciplínou)

  E – Extraversion – extroverzia (som extrovert vs som introvert)

  A – Agreeableness – prívetivosť (som zameraný na výstup vs som zameraný na ľudí)

  N – Neuroticity – neurotizmus (mám vysokú vs. mám nízku intenzitu reakcie na podnety)

  Hlavné rozdiely medzi Insights Discovery a Luminou Spark

  Lumina ako podstatný odlišovací argument uvádza, že ľudí nenálepkuje, neškatuľkuje a vyhýba sa stereotypom. Miesto typov ľudí hovorí o ich dynamických črtách. Pri vyhodnocovaní dotazníka pracuje s priamym meraním a nie odvodeniami či predpokladmi.

  Insights Discovery zas výrazne pomáha odhaľovať slepú škvrnu (naše správanie, ktorého si nie sme vedomí) a pracovať s ňou. Má mechanizmus na odhalenie štylizácie jednotlivca pri vyplňovaní dotazníka. Typológia aj osobná správa je z našich skúseností jednoduchšia na interpretáciu aj aplikáciu v praxi.

  Porovnanie dvoch typológií v tabuľke

  Aby sme boli konzistentní, v nasledovnej tabuľke nájdete rovnaké parametre, podľa ktorých sme porovnávali Insights Discovery so Success Insights.

  Insights Discovery®

  Lumina Spark®

  Historický základ

  Konzistentne buduje na teórii C.G. Junga Postavená na paradigme výskumu “veľkých 5”
  Možno na ňu nahliadať aj optikou Junga

  Dotazník vyhodnocuje

  Priamo vyhodnocuje:

  4 typy osobnosti (vedomé)

  Priamo vyhodnocuje:

  72 čŕt osobnosti

  Otázky v dotazníku

  Dotazník s núteným výberom otázok, 25 otázok so 4 možnosťami.
  Vyplnenie 10-15 minút
  Dotazník postavený na Likertovej škále so 144 nezávisle vyhodnocovanými položkami.
  Vyplnenie 30+ minút

  Štýl a vizualizácia osobnostného profilu

  Jednoduchý jazyk

  Vizualizácia pomáha v intuitívnej interpretácii

  Ide viac do hĺbky. Náročnejší na pochopenie a aplikáciu v praxi

  Modernejšia vizualizácia. Aplikácia Splash na zdieľanie profilov.

  Aké správanie popisuje

  Pozorovateľné správanie, aj správanie ktorého si nie sme vedomí.

  Nespolieha sa na vlastné uvedomovanie si slepej škvrny.

  Pracuje s „priznanou“ slepou škvrnou a ako ju adresovať, no na druhej strane iba potvrdzuje domnienku o vlastnej slepej škvrne
  (neodhaľuje to, čo si respondent neuvedomuje).

  Výrazne pomáha odhaľovať slepú škvrnu a pracovať s ňou.

  Pozorovateľné správanie.

  Typy/vzorce správaní v profile

  Priamo kalkuluje 4 farebných energie osobnosti – vedomej.

  Kalkuluje 8 ďalších hodnôt, ktoré merajú aj 4 farebné energie – menej vedomej osobnosti. Podáva správu o zaradení medzi 8, 24 a celkom 72 unikátnych typov (pozícií). [72 čŕt sa meria priamo, tieto údaje sú normované a použité na priamu kalkuláciu: 24 čŕt, 8 aspektov, 4 farieb

   

  Správa nehovorí o typoch, ide o model postavený na dynamických črtách.

  Práca s dynamikou osobnosti

  Priamo pracuje s preferenčným tokom medzi vedomou a menej vedomou osobnosťou. Priamo hovorí ako človek prispôsobuje energiu v pracovnom prostredí voči tomu, ako by sa správal v prostredí bez potreby prispôsobenia.
  Pracuje s energiou medzi prirodzenou, každodennou a prehnanou osobnosťou. Toto porovnanie je dispozícii len v rozšírenej správe (Lumina Spark Full).

  Práca s inými typmi

  Zameriava sa na to, ako budovať vzťahy s ostatnými typmi, najmä svojím protipólnym typom Zameriava sa na to, ako budovať vzťahy s ostatnými typmi, okrem protipólneho typu sa zameriava aj na prácu so zrkadlovým obrazom

  Využitie

  Osobný rozvoj – sebapoznanie, tréning, koučing

  Rozvoj organizácie – komunikácia, dynamika, spolupráca

  Osobný rozvoj – sebapoznanie, tréning, koučing

  Rozvoj organizácie – komunikácia, dynamika, spolupráca

  Profily

  Individuálny profil – základný

  Manažérsky profil

  Obchodnícky profil

  Profil osobného úspechu a spokojnosti

  Interview profil pre nábor a výber

  Lumina Spark – základný a rozšírený individuálny profil

  Nadstavby:
  Lumina Leader

  Lumina Sales

  Lumina Team

  Lumina Culture

  Lumina Emotion

  Lumina Talent

   

   

   

   

   

  Takže Insights Discovery® alebo Lumina Spark®?

  Ak by sme mali zhrnúť skúsenosti z našej praxe, Insights Discovery by sme si vybrali pretože:

  • Typológia je jednoduchšie zapamätateľná a ľahšie sa s ňou pracuje (rýchle budovanie spoločného jazyka a aplikácia v praxi)
  • Pracuje so slepu škvrnou (odhaľuje to, čoho si nie sme vedomí)
  • Pre všetky generácie

  Luminu by sme uprednostnili:

  • Pre pokročilejších užívateľov a pre klientov, ktorým nevyhovuje “škatuľkovanie”
  • Pre klientov, ktorí potrebujú špecifické nadstavby, ktoré Insights Discovery nemá (výber talentov, práca s emočnými aspektmi)
  • Pre mladú generáciu a všetkých, ktorí chcú využívať modernú online aplikáciu Splash, kde si môžu porovnávať svoj profil s inými užívateľmi či zdieľať ho

  Ak máte skúsenosť s jednou z týchto typológií a chcete sa s nami o ňu podeliť, napíšte nám.

  Grafická príloha – vizuálne porovnanie

  Malina na záver – validita ako zaujímavé kritérium

  Validita Lumina Spark aj Insights Discovery sa meria koeficientami Cronbach-Alpha, ktoré určujú spoľahlivosť testov. Platí, že čím bližšie je koeficient k hodnote 1.0, tým menšia je pravdepodobnosť chyby.

  Minimálny koeficient (minimálne očakávaná validita) je 0.70. Všeobecne sa očakáva v rozsahu 0.70 – 0.90. Obrázky nižšie ukazujú len základnú validáciu. Oba systémy robia rozšírenú (a opakovanú) validáciu podľa jazyka, krajiny, pohlavia či veku respondentov, keďže v jednotlivých skupinách sa predpokladajú odlišnosti.

  Napríklad Lumina testovala dotazník v slovenskom jazyku na 189 vzorkách.

  Čo nájdete v našom veľkom porovnaní typológií?

  Keďže téma je pomerne obsiahla, pripravili sme sériu mini článkov, v ktorých porovnáme najčastejšie využívané typológie. Otvoríte si ich kliknutím na názov.

  1. Čo osobné typológie spája
  2. Insights Discovery® vs Success Insights®
  3. Insights Discovery® vs Lumina Spark® – tento článok
  4. Prehľad na jednu stranu – vizualizácia rozdielov najpoužívanejších typológií

  Kde zistiť viac o farebných typológiách?

  Ak sa chcete o farebnej typológii rozprávať živo a interaktívne, pozrite si prehľad plánovaných podujatí. Zvyčajne jedno z nich je venované práve farebnej typológii.

  Spracovala: Jana Polláková, konzultantka

  Porovnanie typológií na káve

  Ak si chcete prežiť túto tému naživo a interaktívne, pozývame vás na našu virtuálnu kávu “Súboj typológií” 10.9. (fórum vyhradené pre HR a vzdelávaciu komunitu), kde si zmerajú sily najmä Insights Discovery a Lumina. Prihláste sa tu.

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články