j DEVELOR | Prvá časť porovnania osobnostných typológií
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  DEVELOR je dlhodobo distribútorom Insights Discovery ©. Táto farebná typológia vytvára taký silný obraz, že klienti nás často majú uložených ako “tí s tými farbičkami”. To však neznamená, že vidíme len Insights Discovery. Od minulého roku sme rozšírili našu ponuku a do portfólia nám pribudla spolu s troma certifikovanými lektorkami (Martina Georgievová, Petra Valašík Lutterová, Andrea Kmecová) Lumina Spark ©, ktorú by sme v podstate nemali nazývať typológiou. Ale o tom ešte budeme hovoriť v jednom z ďalších príspevkov.

  Jednoznačný víťaz porovnania typológií, samozrejme, neexistuje, vždy závisí od konkrétnych potrieb, očakávaní a nastavenia HR, tímu či spoločnosti. Pozrieme sa na ne preto z pohľadu “malých víťazstiev”, t.j. ktorá nám najlepšie doručí to, čo potrebujeme, podľa vopred stanovených kritérií. Začneme ale tým, čo majú typológie v našom zábere spoločné.

  Jeden základ osobnostných typológií

  Veľká (drvivá) väčšina typológií vychádza z práce švajčiarskeho lekára, psychiatra a psychoterapeuta Carla G. Junga. Základom jeho práce na typológii osobnosti je kniha Psychologické typy.

  V tomto prelomovom diele Jung najprv rozlišoval typy podľa ich všeobecného postoja/ prístupu, a teda podľa toho, ako reagujú na vonkajšie a vnútorné skúsenosti. Pomenoval a rozlíšil tak introverziu a extroverziu.

  Introverzia

  Ako deti sa introverti pravdepodobne nenechávali rozptyľovať okolím a boli schopné sústrediť sa na jednu vec dlhší čas. Toto zrejme pokračovalo až do dospelosti a hlavne počas kariéry introverta. Introverti radi študujú a zhromažďujú informácie, sústredia sa pritom na myšlienky a pochopenie. Niektorým introvertom môže spôsobovať ťažkosti, ak sú príliš rýchlo hodení do spoločenskej skupinovej aktivity.

  Extroverzia

  Extroverti pravdepodobne zároveň tešili a rozčuľovali svojich rodičov vysokým stupňom aktivity a neposednosti. Extroverti si vytvárajú širší okruh záujmov a prezentujú seba a svoje výsledky širšiemu publiku než introvertnejší ľudia. Na rozdiel od introvertov začínajú extroverti riešiť úlohu skôr tak, že sa sústredia na vonkajšiu situáciu, než na základné myšlienky. Niektorým extrovertom môže spôsobovať problémy, ak sa od nich vyžaduje dlhšiu dobu niečo pozorovať a hodnotiť.

  Jungova práca ďalej klasifikovala ľudí na tých, ktorí sa „riadia hlavou“ a tých, ktorí sa „riadia srdcom“.  Ľudia, ktorí sa riadia hlavou, preferujú funkcie myslenia a organizujú a rozhodujú sa podľa pravidiel logiky či analýzy. Ľudia riadiaci sa srdcom, preferujú funkcie cítenia a organizujú a rozhodujú sa na základe hodnôt a individuálneho ocenenia. V jednom okamihu môže byť použitá iba jedna z týchto funkcií, ktoré Carl G. Jung považuje za vzájomne sa vylučujúce.

  Ľudia s preferenciou myslenia

  Myslenie je v podstate neosobné. Jeho cieľom je objektívna pravda, nezávislá na osobnosti a prianiach človeka. Mysliaci najlepšie zvládajú záležitosti, ktoré je potrebné vyriešiť neosobne, s odstupom. Občas sa im môže zísť zapojiť svoj proces cítenia, aby našli spôsoby, ako sa podeliť o svoje myšlienky tak, aby si získali podporu ostatných.

  Ľudia s preferenciou cítenia

  Pri jednaní s ľuďmi, pre ktorých sú dôležité osobné hodnoty, je efektívnejším nástrojom cítenie. U väčšiny spoločenských kontaktov je to cit, ktorý slúži ako most medzi dvoma ľuďmi. Typom uprednostňujúcim cítenie sa môže zísť zapojiť svoj proces myslenia a uviesť logické dôvody, aby aj mysliaci typ prijal záver, ku ktorému oni dospeli prostredníctvom citu.

  Jung bral v rámci typológie do úvahy aj intuíciu a vnímanie, keď vyjadril názor, že ľudia si svet všímajú buď pomocou svojich zmyslov (v tomto prípade uprednostňujú vnímanie), alebo môžu byť viac ovplyvnení všeobecnejšími dojmami (používajú pri tom intuíciu).

  Spolu tak už Jung vytvoril osem charakterových kombinácií, ktoré tvoria základ aj dnes používaných osobnostných typológií.

  Čo ešte spája Luminu Spark, Insights Discovery a Success Insights (DiSC) okrem Jungovej teorie?

  • Profily sú písané pozitívnym jazykom
  • Jazyk je jednoduchý na pochopenie
  • Žiadny “univerzálny prístup” ku všetkým
  • Používajú jazyk 4 farieb
  • Používajú kruhový model (pôvodný autor Dr. Jolanda Jacobi)

  Čo nájdete v našom veľkom porovnaní typológií?

  Keďže téma je pomerne obsiahla, pripravili sme sériu mini článkov, v ktorých porovnáme najčastejšie využívané typológie. Otvoríte si ich kliknutím na názov.

  1. Čo osobné typológie spája – tento článok
  2. Insights Discovery® vs Success Insights®
  3. Insights Discovery® vs Lumina Spark®
  4. Prehľad na jednu stranu – vizualizácia rozdielov najpoužívanejších typológií

  Kde zistiť viac o farebných typológiách?

  Ak sa chcete o farebnej typológii rozprávať živo a interaktívne, pozrite si prehľad plánovaných podujatí. Zvyčajne jedno z nich je venované práve farebnej typológii.

  Spracovala: Jana Polláková, konzultantka

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články