j DEVELOR | Misia na Mars - Adaptívny leadership
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje
  • Vízia a stratégia
  • Systém riadenia
  • Rozvoj a rast
  • Autonómia

  Neustála zmena a stále zrýchľujúce tempo zmeny sú výzvou

  Volatilita, neistota, komplexita a nejednoznačnosť – takzvaný svet VUCA – sú prostredím, v ktorom žijeme a pracujeme už dnes a budeme naďalej. Ak chcú jednotlivci, tímy a organizácie uspieť, musia zlepšiť svoju schopnosť prispôsobiť sa.

  Adaptívni lídri sa stavajú zoči voči neistote s tímom

  Adaptívny líder je schopný čeliť nestálosti a zmenám v úlohách, zdrojoch, prostredí, tíme aj vo svete. Dokáže to vďaka tomu, že disponuje jedinečnou kombináciou postojov, znalostí a zručností.

  Misia na Mars formuje postoje a zručnosti adaptívnosti

  Náš tréningový program pre lídrov založený na hre (game-based training) otvára dvere k adaptívnym zručnostiam lídrov. Nezabudnuteľný zážitok z tréningu vystavaného na príbehu kolonizáce Marsu buduje postoj a základy zručnosti lídrov budúcnosti.

  Jedinečný na príbehu založený tréning, ktorý rozvíja adaptívnosť lídrov a tímov

  V rámci dvojdňového programu tréningu účastníci

  • pochopia koncept VUCA Prime ako vhodnú stratégiu, ako reagovať na VUCA realitu,
  • získajú prehľad o štyroch oblastiach zručností adaptívneho lídra,
  • budú používať súbor zručností Adaptívneho lídra: komunikovanie vízie, riešenie konfliktov, dosiahnutie dohody,
  • stanovenie tímového protokolu, hľadanie riešení a rozhodovanie,
  • pochopia výhody obrátenej organizačnej pyramídy a
  • zažijú a pochopia význam psychologického bezpečia v tíme a v organizácii.

  Preskúmajte ďalšie podrobnosti o programe v brožúre na stiahnutie. Vyplňte formulár a stiahnite si ju teraz. 

  Leadership tréning založený na hre zlepšuje efektívnosť učenia

  V roku 1969 ľudstvo zažilo okamih, keď sa všetci pozerali jedným smerom – Neil Armstrong nechal svoju stopu na Mesiaci a zmenil svet. Tí, ktorí to zažilii, si to stále pamätajú. Ďalší takýto míľnik nás čaká s expedíciou na Mars.

  Náš tréningový program adaptívneho líderšipu sa inšpiruje ambíciou kolonizácie červenej planéty. Prinášame tak do tréningovej miestnosti zážitok z osídľovania Marsu, ktorý na 110% angažuje účastníkov do učenia. S využitím videí, obrazu, herného plátna ponárame účastníkov do príbehu a zlepšujeme ich zážitok z učenia.

  Prostredníctvom príbehov a gamifikácie zvyšujeme úroveň zapojenia sa a tým kvalitu učenia. Gamifikácia vytvára zapamätateľnejšie momenty a zlepšuje uchovávanie informácií. Tiež vďaka pozitívnym emóciám buduje otvorený postoj k potrebným zmenám. Vďaka tréningu postavenému na príbehu a hre dosiahnete lepšie výsledky rozvoja a lepšiu návratnosť investícií.

   

  Leadership tréning založený na hre zlepšuje efektívnosť učenia

  V roku 1969 ľudstvo zažilo okamih, keď sa všetci pozerali jedným smerom – Neil Armstrong nechal svoju stopu na Mesiaci a zmenil svet. Tí, ktorí to zažilii, si to stále pamätajú. Ďalší takýto míľnik nás čaká s expedíciou na Mars.

  Náš tréningový program adaptívneho líderšipu sa inšpiruje ambíciou kolonizácie červenej planéty. Prinášame tak do tréningovej miestnosti zážitok z osídľovania Marsu, ktorý na 110% angažuje účastníkov do učenia. S využitím videí, obrazu, herného plátna ponárame účastníkov do príbehu a zlepšujeme ich zážitok z učenia.

  Prostredníctvom príbehov a gamifikácie zvyšujeme úroveň zapojenia sa a tým kvalitu učenia. Gamifikácia vytvára zapamätateľnejšie momenty a zlepšuje uchovávanie informácií. Tiež vďaka pozitívnym emóciám buduje otvorený postoj k potrebným zmenám. Vďaka tréningu postavenému na príbehu a hre dosiahnete lepšie výsledky rozvoja a lepšiu návratnosť investícií.

   

  Hodnotný rozvoj v skvelej forme

  Aha! momenty

  Aha moment je moment náhleho vhľadu alebo uvedomenia. Kľúčové cvičenia vedú k okamihom, v ktorých sa racionálne a emocionálne uvažovanie prelína, čo zabezpečuje lepšie uchovanie vedomostí.

  Formovanie postojov

  V rámci programu formujeme postoj účastníkov voči tomu, že adaptabilita má svoju hodnotu. Napríklad tým, že diskutujeme o dopadoch chýbajúcej zručnosti alebo znalosti. Je to dôležité preto, že bez otvoreného postoja voči zmene by akékoľvek ďalšie zručnosti a znalosti zmietli slovami "tak to nefunguje...".

  Know-how získané skúsenosťou

  Videoukážky, individuálne a skupinové aktivity, príbehy, prvky gamifikácie... To všetko slúži na prepojenie informácií so zážitkom. Suchopádne vysvetľovanie nemá miesto na Marse ani v tréningoch 21. storočia.

  110% praktický prístup

  Kľúčovou súčasťou tréningu je nácvik - napríklad hodnotenie výkonu členov posádky, riešenie konfliktov medzi dvoma inžiniermi. Okrem učenia z cvičení samotných si účastníci navzájom poskytujú spätnú väzbu, čím tiež precvičujú túto neoceniteľnú zručnosť.

  Digitálne nástroje sú vmiešané do tréningu

  Pred školením, počas neho aj po ňom používame množstvo digitálnych nástrojov - Genially, Kahoot, Mentimeter - účastníci majú dokonca možnosť naprogramovať si vlastného robota počas tréningu. Pre adaptívneho lídra je technológia prirodzenou súčasťou riešenia, na čo ich na tréningu tiež pripravujeme.

  Blended Learning (zmiešané učenie)

  Využívame vhodné momenty na rozšírenie učenia aj mimo tréningovej miestnosti. Napríklad pomocou prípravných materiálov (v interaktívnej forme) znižujeme potrebu pokrývať teóriu na mieste a tiež formujeme očakávania účastníkov.

  Individuálny rozvoj účastníkov tréningu

  Každý z nás má iné potreby, a preto aj iné kľúčové poznatky z tréningu. "Reflection Board" - štruktúrovaná šablóna na zapisovanie poznámok a zamyslenie - podporuje účastníkov, aby si štruktúrovaným spôsobom zhrnuli to, čo pre nich osobne je prínosom.

  Gamifikované a na príbehu založené učenie

  Využitie hry a príbehu podporuje ponorenie sa do školenia a tiež pomáha precvičovať doplňujúce zručnosti (spolupráca, komunikácia, rozhodovanie atď.). Toto je cesta k lepšiemu pochopeniu a vyššej miere uplatnenia nových vedomostí a zručností.

  Čo hovoria účastníci o tréningu adaptívneho líderšipu?

  Tomáš Varga

  Union poisťovňa

  Misia na Mars je skvelo vystavaný tréning o zásadných témach dneška. Nejde len o leadership, ale jednoducho o funkčnú spoluprácu. Tieto dve oblasti života vo firmách sa menia. Tím Develoru s vášňou predvída trendy a ponúka možnosti, ako sa im prispôsobiť. Misia na Mars je presvedčivý zážitkový tréning. Príbeh, v ktorom sa odrazu ocitnete, vás teleportuje rovno do diania (a dojem zostane aj pár dní po tréningu). Samotná hra vás drží silno motivovaných (niečo, čo chcete zažiť aj v práci). Príbeh aj hra sú starý kumšt, ktorý stále funguje!

  Juraj Boledovič

  DXC Technology Company

  Misia Mars je tréning, ktorý mi poskytol vedomosti, ale aj praktický zážitok hneď na niekoľkých úrovniach. Samotný tréning poskytne v prvom rade obsahový pohľad, ktorý prepojí fragmenty vedomostí a techník z iných školení do uceleného pohľadu na leadership. Cvičenia a aktivity zase poskytujú komfort, aký poskytuje lietanie na leteckom simulátore. To je obohatené o spoluprácu celého tímu. Môžete si v praxi, v interakcii s ostatnými účastníkmi, vyskúšať rôzne techniky práce v tíme, vedenia, pozorovať ich účinok, dostať okamžitú spätnú väzbu poučiť sa aj na konaní ostatných. Pre mňa tento tréning bol jednoznačne pozitívnym vzdelávacím zážitkom a vzbudilo vo mne veľkú zvedavosť pokračovať.
  Show more Testimonials

  Získajte viac informácií o tréningu Misia na Mars

  Ak si nie ste istí, či je tento program pre vás vhodný, zaujíma vás zistiť viac o tom, ako prebieha, alebo máte špecifické potreby, vyžiadajte si ďalšie informácie. Vyplňte formulár s údajmi a automaticky si stiahnete rozšírenú brožúru o tréningu. Neskôr sa vám ozve jeden z našich konzultantov, aby vám zodpovedal na všetky otázky.

   Ďalšie informácie

   Experti

   Program vedú dvaja tréneri, ktorí sa neustále dopĺňajú. Je to nevyhnutné pre riadené učenie, ako aj pre zabezpečenie herných prvkov.

   Naši experti na Adaptívny líderšip sú

   Martin Kunc (SK)

   Martina Georgievová (SK)

   Pavlína Moudrá (CZ)

   Petra Chaloupková (CZ)

   Jana Polláková (SK)

   Michal Stoklasa (SK)

   Zoltán Szabó (SK)

   Dana Jelínková-Nemčická (SK)

   Cieľová skupina

   Tréning je vhodný pre lídrov a členov tímu, ktorí potrebujú zvýšiť úroveň adaptívneho a agilného vedenia. Podľa nášho názoru veľká časť dnešných organizácií pôsobí v tzv. komplexnom prostredí, pre ktoré je tréning adaptívneho líderstva vhodnou voľbou.

   Typickými účastníkmi sú lídri v organizáciách s vysokou mierou zmien a nestability, lídri, ktorí potrebujú viesť agilné alebo hybridné tímy…

   Požiadavky na tréning

   Tréning trvá 2 dni, zvyčajne od 9:00 do 17:00 s prestávkou na obed a dvoma prestávkami na kávu.

   Maximálna veľkosť skupiny pre toto školenie je 12 účastníkov a táto veľkosť sa prísne dodržiava.

   Vhodnou miestnosťou pre Misiu na Mars je veľká tréningová miestnosť, ktorá umožňuje rozmiestnenie gamifikačnej tabule – Mapa Marsu a dostatok priestoru na aktivity vo viacerých skupinách.

   Cena

   Pre našich klientov upravujeme obsah a pripravujeme cenovú ponuku na mieru. Ak máte záujem dozvedieť sa viac alebo získať cenovú ponuku pre vašu spoločnosť, kontaktujte nás.

   Často kladené otázky (FAQ)

   Ako dlho tento tréning trvá?

   Misia na Mars je dvojdňový zážitkový program, ktorý realizujeme ako prezenčný tréning. Všetky naše rozvojové aktivity sa snažíme čo najviac prispôsobiť potrebám a možnostiam našich klientov. V prípade tohto programu skrátenie neprichádza do úvahy, pretože by nebolo možné sprostredkovať vzdelávanie spojené so zážitkom a príbehom.

   Mimochodom, odhaduje sa, že let na Mars bude trvať viac ako 200 dní.

   Akú úroveň zručností účastníci získajú?

   Po absolvovaní budú účastníci vedieť, čo zahŕňa úloha adaptívneho lídra / líderky, aké zručnosti sú potrebné a prečo sú dôležité. Niektoré z týchto zručností si aj precvičia.

   Niektoré z týchto zručností budú schopní okamžite použiť v praxi. Na dosiahnutie úplnej kompetencie a používania v rutine je potrebné pokračovať v rozvoji – formálne a/alebo neformálne. Sme pripravení poradiť vám, ako na to, a taktiež realizovať potrebný dlhodobý rozvoj.

   Misia na Mars je dôležitou súčasťou smerovania k adaptívnemu líderšipu vo firme. Je to úvodný krok na ceste k majstrovstvu.

   Kam sa adaptívny líderšip hodí a kam nie?

   Adaptívne vedenie ako koncept je vytvorené pre komplexné prostredie (pozri rámec Cynefin tu). To znamená, že je vhodné v organizáciách, oddeleniach, tímoch alebo projektoch, ktoré sa vyznačujú komplexnosťou vstupov a výstupov, nejednoznačnosťou a predpokladom častých alebo veľkých zmien. Typickým príkladom sú hybridné tímy vo väčších organizáciách, ktorých úlohou je pridávať hodnotu s využitím spoločných zdrojov.

   Pre jednoduché prostredia sa adaptívne vedenie neodporúča ako jediné riešenie. Avšak aj v jednoduchých prostrediach (napr. účtovné oddelenie) môže byť adaptívne vedenie prospešné pre vybrané projekty, ktoré spĺňajú charakteristiky komplexnosti.

   Aké sú predpoklady, aby adaptívni lídri uspeli?

   Podpora vedenia organizácie je mimoriadne dôležitá pre adaptáciu tohto štýlu líderšipu. Ak má adaptívny líder naďalej fungovať zväzovaný obmedzeniami rigidnej hierarchickej štruktúry, je nepravdepodobné, že uspeje. Ak vnímate, že vaša organizácia ešte nie je pripravená na adaptívne vedenie, odporúčame vám začať formovať postoje k zmenám a adaptabilite na strednej a vyššej úrovni riadenia. V tomto smere vám môžeme pomôcť prostredníctvom postojových seminárov a rozhovorov. Ozvite sa nám a radi vám v tom poradíme.