j DEVELOR | Kto ste? Talent, zamestnanec s vysokým potenciálom alebo kľúčový zamestnanec?
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Kto ste? Talent, zamestnanec s vysokým potenciálom alebo kľúčový zamestnanec

  ORIENTUJTE SA V MORI POPULÁRNYCH FRÁZ A KONCEPTOV

  S neustále narastajúcou obľubou programov na rozvoj talentov je užitočné urobiť si poriadok v súvisiacich výrazoch a možných riešeniach. Zopár návodov vám prinášame prostredníctvom tohto článku.

  “Napriek tomu, že sa v komunite HR na dennej báze používajú slová ako ‘talent’ alebo ‘kľúčový zamestnanec’, až keď sa prepracujeme k detailom, pochopíme, že mnohokrát im rozumieme inak, alebo ich dokonca veľakrát používame zle,” povedala pri jednej príležitosti riaditeľka ľudských zdrojov komerčnej banky.

  DEVELORE pozorujeme rovnakú tendenciu. “Počas obchodných stretnutí, a dokonca aj v žiadostiach o predloženie návrhu, občas medzi mnohými pozitívnymi príkladmi nájdeme aj zle použitý koncept,” hovorí Kinga Novotná, senior konzultantka spoločnosti DEVELOR Slovensko.  “V takomto prípade je našou úlohou potenciálneho klienta vzdelávať, keďže spoločné vytvárani  projektu je možné len vtedy, ak vysielame na rovnakých vlnových dĺžkach.”

  Ľudia a pracovné pozície kľúčové pre úspech firmy

  Ak sa na spoločnosť pozrieme zo strategického hľadiska, vidíme, že existujú určití ľudia alebo pracovné pozície, ktoré majú alebo by mohli mať väčší dopad na úspech firmy. Otázkou je, ako ich identifikovať a ako čo najviac získať z ich potenciálu.

  Programy DEVELOR

  DEVELOR ponúka svoje dlhoročné skúsenosti a kvalitný servis prostredníctvom troch súvisiacich programov:

  • Program rozvoja ľudí s vysokým potenciálom/ Program rozvoja talentov
  • Program na udržanie kľúčových zamestnancov
  • Projekty strategických pracovných pozícií.

  V našom vlastnom zjednotenom odbornom slovníku máme jednoznačne zadefinovaných niekoľko komplexných služieb, podľa cieľa konkrétnej intervencie.

  Program rozvoja talentov

  Tento program sa zameriava na identifikáciu tých zamestnancov, ktorí hrajú dôležitú úlohu pri plnení strategického obchodného plánu spoločnosti a majú vysoký potenciál. Prostredníctvom cieleného a komplexného rozvoja, ako aj vďaka kariérnemu plánovaniu, môžeme takýchto ľudí identifikovať a využiť ich potenciál.

  Program na udržanie kľúčových zamestnancov

  V každej spoločnosti sú kľúčoví zamestnanci, ktorí sa dajú len ťažko nahradiť, či už kvôli ich vedomostiam alebo odborným schopnostiam. Cieľom programu je týchto ľudí identifikovať, udržať si ich a pripraviť prípadných náhradníkov, keby v prípade nepriaznivých okolností mali odísť.

  Projekty strategických pracovných pozícií

  Koncept je založený na Kaplanovom vyváženom systéme ukazovateľov (Kaplan’s Balanced Scorecard system) ako súčasti ľudského kapitálu.  Vďaka týmto projektom možno identifikovať tie pracovné skupiny, ktoré majú najväčší dopad na stratégiu. Najskôr sa definujú strategické pracovné skupiny a konkrétny súbor kritérií. Ľudia, ktorí pracujú na týchto pozíciách, sa hodnotia prostredníctvom Development Centra. Development Centrum sa zameriava na kompetencie, ktoré sú relevantné pre nastavené kritériá. Následne sa rozhodne, kto sa zúčastní rozvojového programu a kto bude nahradený.

  Zhrnutie

  PROGRAM ROZVOJA TALENTOV je stredno- až dlhodobé riešenie, odvodené od stratégie spoločnosti, pri ktorom sa kladie dôraz na talentovaných jednotlivcov s potenciálom.

  PROGRAM NA UDRŽANIE KĽÚČOVÝCH ZAMESTNANCOV je dlhodobé riešenie, ktoré má okamžitý motivačný a udržiavací dopad na kľúčových ľudí a v ktorom sa kladie dôraz na ľudí so špecifickými zručnosťami či skúsenosťami.

  PROJEKT STRATEGICKÝCH PRACOVNÝCH POZÍCIÍ je jednorazová intervencia s priamym dopadom. Kladie dôraz na pozície, ktoré sú pre spoločnosť strategicky dôležité.

  “Kúzlo je ukryté v detailoch,” zdôrazňuje Kinga Novotná. “Projekty DEVELORU s najväčším dopadom boli starostlivo naplánované a dôkladne prevedené. Keby chýbala čo len najmenšia súčasť, môže to ohroziť ciele programu a skupina talentov môže odísť zo spoločnosti ešte pred ukončením programu,” varuje.

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články