j DEVELOR | X-Learning Concept
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  “Tréning nie je samostatná aktivita, ale celý proces” – k dôležitosti Brinkerhoffovej štúdie sa prikláňa stále viac organizácií. Efekt osobného rozvoja veľmi závisí od toho, čo sa deje pred a po tréningu. Koncept X-learning od Develoru je spôsob, ako rozšíriť vzdelávanie z pohľadu času aj hĺbky.

  Develor vkladá extra úsilie do prípravy účastníkov i spoločnosti smerom k cieľovej zmene postoja a správania. Okrem bežne využívaných prípravných interview a on-line dotazníkov, kladieme dôraz na zisťovanie konkrétnych potrieb a analýzu aktuálnej úrovne správania účastníkov. Z nášho širokého spektra diagnostických nástrojov vyberáme podľa cieľa projektu a cieľovej skupiny: od kompetenčných testov, cez tieňovanie či mystery shopping až po 360° spätnú väzbu alebo development centrum.

  Dizajn obsahu komplexného rozvojového projektu začína definíciou kľúčových biznis ukazovateľov, ktoré sa majú zlepšiť. Tie sú potom zdrojom pre nastavenie kľúčových správaní, ktorých rozvojom sa dosiahnu očakávané výsledky. Aby mali naše programy skutočný dopad na spoločnosť, využívame v Develore logiku Kirkpatrickovho plánovacieho mechanizmu.

  Pri zavádzaní zmeny je najdôležitejšie vzbudiť v ostatných chuť zmeniť ich súčasné správanie. Pokiaľ sa to podarí, bude spoločnosť, jej manažment aj ostatní zamestnanci, reagovať pozitívne a nové správanie budú podporovať.

  Po tréningu sa zavádzajú rôzne nástroje, procesy, systémy a aktivity podporujúce používanie nadobudnutých zručností, ktoré zabezpečia, že si motivovaný účastník prenáša svoju motiváciu do svojich bežných pracovných dní. Používame mapovacie systémy, ktoré poskytujú spoločnosti aj účastníkovi kontinuálnu spätnú väzbu – pretože, ako vieme, najväčšou motiváciou na zmenu je najmä dosiahnutý pokrok v danej zmene.

  Premyslené a štruktúrované využívanie prístupu x-learning garantuje, že rozvojový program prinesie konkrétne biznisové výsledky a vypovedá o tom, že tréningová intervencia prináša spoločnosti reálne merateľnú hodnotu.

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články