j DEVELOR | Sú softvéroví inžinieri racionálni introverti?
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Možno ste zachytili v našich príspevkoch na LinkedIn dve zaujímavé časti dosiaľ najrozsiahlejšej demografickej analýzy spoločnosti Insights:

  • Rozdelenie preferenčných energií na jednotlivých kontinentoch
  • Rozdelenie preferenčných energií podľa vekových skupín

  Pripomenieme si ich v poslednej časti tohto článku.

  Najskôr sa však pozrime na

  Distribúciu farebných energií podľa:

  • pohlavia
  • počtu dominantných energií nad 50% (a teda umiestnenia na vnútorných kruhoch kruhu Insights)
  • typu pracovnej pozície

  Ak ste sa doteraz nestretli s farebnou typológiou Insights Discovery, ponúkame veľmi stručný prehľad jednotlivých farebných energií:

  Chladivo modrá – racionálny introvert, zameranie: správnosť, poriadok

  Ohnivo červená – racionálny extrovert, zameranie: rýchlosť, výsledky

  Žiarivo žltá – emocionálny extrovert, zameranie: spoločnosť, uznanie

  Zemito zelená – emocionálny introvert, zameranie: harmónia, pokoj

  Farby (farebé energie) a typy osobností podľa pohlavia

  Chladivo modrá Ohnivo červená Žiarivo žltá Zemito zelená
  Celková vzorka 23% 26% 27% 24%
  Ženy 19% 22% 32% 27%
  Muži 26% 30% 24% 20%

  Tabuľka: Zastúpenie dominatnej/hlavnej farebnej energie podľa pohlavia – 4 základné typy

  Celková populácia v rámci vzorky má vyvážené zastúpenie všetkých štyroch energií. Ak sa pozrieme na dominantné zastúpenie podľa pohlavia, mužská časť vzorky má relatívne vyššie zastúpenie ohnivo červenej a chladivo modrej (mysliaca časť kruhu Insights Discovery) a ženská časť zas relatívne vyššie zastúpenie zemito zelenej a žiarivo žltej (cítiaca časť kruhu Insights Discovery).

  8 insights typov podla pohlavia obr

  Ak údaje rozdrobíme na 8 Insights typov, uvidíme ich najväčšie a najmenšie zastúpenie u oboch pohlaví. Tu už rozdiely medzi ženskou a mužskou vzorkou nie sú také výrazné ako pri porovnaní štyroch základných energií. Ženy majú najnižšie zastúpenie v type Reformátor a najvyššie v type Podporovateľ, zatiaľ čo muži majú najmenšie zastúpenie v type Pomocník a najvyššie zastúpenie v type Pozorovateľ.

  Reformátor Vedúci Motivátor Inšpirátor Pomocník Podporovateľ Koordinátor Pozorovateľ
  Celková vzorka 9% 12% 10% 14% 9% 18% 13% 15%
  Ženy 7% 10% 9% 16% 11% 22% 13% 12%
  Muži 11% 14% 10% 12% 8% 14% 13% 18%

  Tabuľka: Zastúpenie Insights typov podľa pohlavia – 8 typov

  Je potrebné pripomenúť, že ide len o všeobecné trendy uvedené v percentách. V žiadnom prípade netvrdíme, že vybrané farebné energie sa viac hodia pre jedno či druhé pohlavie.

  Typy osobností na kruhu Insights Discovery

  Podľa toho, koľko energií nám naša správa Insights Discovery ukazuje nad stredovou čiarou (nad 50%), rozlišujeme 3 typy:

  • Zameraný (1 energia nad 50%)
  • Klasický (2 energie nad 50%)
  • Prispôsobivý (3 energie nad 50%)

  Ak si chcete pripomenúť (pozrieť sa), ako vyzerá klasický typ v osobnej správe Insights Discovery, kliknite SEM.

  insights zamerany klasicky prisposobivy typ

  Z uvedeného grafu vyplýva, že na vyhodnotenej vzorke je najviac zastúpený klasický typ (53%) a najmenej zastúpený zameraný typ (3%).

  Pokiaľ ide o konkrétne pozície na kruhu, najviac zastúpené sú pozície 31, 34 a 51. Najmenej zastúpenou pozíciou je 105 (len 215 ľudí z predmetnej vzorky), nasledujú ďalšie dva kreatívne typy (šedá časť kruhu) 108 a 104 (cez 260 ľudí z celkovej vzorky).

  pozicie na Insights kruhu

  Typy osobností a pracovné pozície

  Analyzovaná vzorka v tejto kategórii sa od ostatných líši kvôli reguláciám GDPR. Predstavuje počet > 36 tisíc a zahŕňa 18 rôznych pracovných pozícií. Pri prehliadaní dát je dôležité uvedomiť si, že naše farebné preferencie môžu ovplyvniť typ pracovnej pozície, ktorú si vyberieme, no v žiadnom prípade nelimituje typ práce, ktorú sme schopní vykonávať.

  Farebné preferencie by nikdy nemali obmedzovať naše ašpirácie v kariére, alebo byť spájané s očakávaným výkonom na určitej pozícii.

  Prehľad všeobecných trendov  – alebo ako je to s tými softvérovými inžiniermi 🙂

  • IT-čkári, napriek tomu, že najviac z nich má skutočne dominantnú modrú energiu, v našej vzorke tento “súboj” prehrávajú s ľuďmi pracujúcimi v oblasti financií a účtovníctva
  • Najviac ľudí s ohnivo červenou ako hlavnou farbou je na pozícii prezidenta alebo CEO
  • Najviac dominantne “žltých” sa pohybuje medzi oblastnými/ regionálnymi manažérmi
  • Dominantná zelená je najviac zastúpená u učiteľov

  insights typy osobnosti a pracovne pozicie

  • Ak sa na to pozrieme z opačného spektra, najmenej dominantne červených je práve u softvérových inžinierov
  • Najmenej „modrých“ je na pozícii prezidenta či CEO
  • Najmenšie zastúpenie dominantnej žltej je u ľudí pracujúcich vo financiách či účtovníctve
  • No a najmenej dominantne zelenej je u viceprezidentov (len 12% z celkovej vzorky)

  Ako sa líšia typy osobností v závislosti od veku?

  Vo všeobecnosti introverti prevažujú v starších vekových skupinách a extroverti zas v mladších

  farebne insights typy podla vekovych skupin

  Zaujímavé je, že rozdiely medzi poradím farebných energií do 60 rokov nie sú také výrazné (2-3%). V skupine nad 60 rokov vedie dominantná zemito zelená pred druhou farebnou energiou v poradí (chladivo modrou) o 9%. Dominantne červená od 25 rokov vyššie má stúpajúcu tendenciu až do 59 rokov a potom od 60 rokov sa opäť znižuje…

  Typológia podľa kontinentov

  4 insights typy podla kontinentov

  Severná Amerika, Afrika, Oceánia a Ázia majú tendenciu byť viac introvertné, s vyšším zastúpením chladivo modrej a zemito zelenej ako hlavnej farebnej energie. Ohnivo červená ako hlavná farba sa v našej vzorke ukázala v regióne Južnej Ameriky.

  Ak sa pozrieme na podrobnejšiu regionálnu správu podľa jednotlivých štátov, zistíme, že dominatne žltí sú napríklad vo Francúzsku. Aj keď by ste možno očakávali niečo iné, u Talianov prevažuje dominantne červená, u Španielov zas dominuje zemito zelená.

  Ak by vás zaujímalo podrobnejšie rozloženie na 8 Insights typov podľa kontinentov, stiahnite si celú správu v PDF pod článkom.

  ========================

  Analyzovaná vzorka viac ako pol milióna Insights Discovery správ bola najväčšou analyzovanou vzorkou v dejinách Insights. Pohľad na trendy je dobrou témou na diskusiu, no pripomíname, že nešlo o reprezentatívnu vzorku. Ide o anonymný sumár za ľudí, ktorí vyplnili dotazník – a teda odzrkadľuje trend v tomto kontexte.

  Je tiež dobré pripomenúť si, že všetci v sebe máme mix všetkých 4 farebných energií, každý z nás je preto unikátny a prináša svoje špecifické silné stránky.

  Ak Vás zaujíma osobnostná typológia Insights Discovery a jej prínosy pre spoluprácu, leadership alebo predaj, napíšte nám.

  Spracovala: Jana Polláková, konzultantka

  V článku sme použili informácie a ilustrácie z analýz spoločnosti The Insights Group Ltd. Global Demographic Report (2018) a Regional Demographics Report (2019)

  Stiahnite si Demografickú analýzu v PDF

  Zanechajte svoj e-mail, stiahnite si PDF a pridáme Vás na mailing list. Posielame mesačný newsletter o aktuálnom dianí a pozvánky na podujatia.


   Súvisiace články