j HR výzvy a riešenia pre rok 2023 | DEVELOR
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  2023 – rok, ktorý si budeme pamätať

  Povedzme si niečo k prognózam na budúci rok. Niektoré predpovedajú miernu, iné dokonca apokalyptickú recesiu. Podľa prognózy MMF  bude budúci rok bolestivý v dôsledku nasledujúcich faktorov:

  • globálna recesia
  • pokračujúca vojna na Ukrajine
  • spomalenie Číny
  • energetická kríza v eurozóne
  • vysoká inflácia (celosvetovo 6,5 %)

  „Podmienky nie sú iba nestabilné, ale chaotické. Výsledky nie sú len ťažko predpovedateľné, sú úplne nepredvídateľné. Situácie nie sú nejednoznačné, sú nepochopiteľné.“
  – Jamais Cascio, futurista

  Hlavné HR výzvy v súčasnom hospodárskom prostredí

  To, na čom sa zhodla väčšina skúmaných štúdií a čo zdôrazňuje aj HR je:

  • Rastúca inflácia nás bude sprevádzať aj naďalej a ovplyvní naše prostredie
  • Boj o talenty bude pokračovať
  • Globálne obmedzenia dodávok budú mať vplyv na biznis aj v roku 2023

  Vzhľadom na tieto ekonomické okolnosti musia vedúci pracovníci v oblasti ľudských zdrojov zvážiť mnohé kompromisy. Nájsť rovnováhu je teraz pravdepodobne ťažšie ako v menej turbulentných časoch.
  Na zmeny okolo nás reagujú nielen nové obchodné požiadavky, ale aj potreby zamestnancov. V roku 2023 budú teda ľudské zdroje vystavené dvojitému tlaku. Ekonomické okolnosti ich budú tlačiť do znižovania nákladov a snahy o úspory, na druhej strane budú musieť investovať  do talentov a urobiť všetko pre to, aby prilákali a udržali kľúčových zamestnancov. Ďalším aspektom, s ktorým sa bude musieť HR v roku 2023 vyrovnať budú dôsledky fenoménu tzv. Veľkej rezignácie. V dôsledku tohto trendu od roku 2021 opustilo spoločnosti veľké množstvo ľudí. S týmto súvisí aj nízka angažovanosť niektorých zamestnancov, ktorí síce z firiem neodchádzajú, ale počas svojho pracovného času neurobia nič nad rámec potrebného minima.

  Ktoré najväčšie výzvy budú musieť personalisti riešiť v roku 2023?

  1. Očakávania nových zamestnancov -prvý dojem a skúsenosti uchádzača sú dôležité. Ľuďom záleží na tom, aby sa s nimi dobre zaobchádzalo a aby si ich vážili od prvého momentu, keď sa dostanú do kontaktu so spoločnosťou.

  2. Flexibilita (miesto, čas) – v súčasnosti prevažuje tendencia prejsť od fokusu na prítomnosti k fokusu na výkon. Nie každý sa chce vrátiť do práce. 1/3 zamestnancov  sa nechce vrátiť do práce na plný úväzok. 3/4 zamestnancov uviedli, že sa lepšie dokážu sústrediť a majú viac energie pri práci z domu.

  3. Príslušnosť a účel – zamestnanci chcú vedieť, do akého celku zapadajú a ako. 70 % zamestnancov tvrdí, že od práce, ktorú robia očakávajú, že má zmysel.

  4. Benefity – v dôsledku pandémie Covidu je potrebné k téme zamestnaneckých benefitov pristupovať viac holisticky. Spoločnosti sa musia zamerať na podporu svojich kolegov v oblasti duševnej a emocionálnej pohody.

   

  Ale čo je najdôležitejšie,

  HR by si malo nasadiť kyslíkové masky ako prvé, aby mohlo pomôcť ostatným!
  Lana Faust Križan, Group HR Vice President – MOL Group

  Odpoveďou je leadership zameraný na človeka

  V máji 2019 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne uznala syndróm vyhorenia ako chronický zdravotný stav a nazvala ho „fenoménom povolania“, aby vyjadrila, že ide o syndróm spôsobený chronickým stresom v práci.

  Štúdia spoločnosti Gallup ukázala, že ak sa o zamestnancov ich nadriadený alebo niekto v práci stará, je väčšia pravdepodobnosť, že v spoločnosti zostanú, získajú viac zákazníkov, sú podstatne produktívnejší a vytvárajú väčšie zisky. Pri skúmaní súvislosti medzi štýlmi vedenia a ziskovosťou výskum tiež ukázal, že najväčší vplyv na produktivitu a ziskovosť má súcitný štýl vedenia.

  Čo máme na mysli pod pojmom leadership zameraný na človeka?

   

  Lídri zameraní na človeka uprednostňujú svojich ľudí a kultúru.

  Nejde však o to, aby sa ľudia zapáčili alebo aby sa zamerali len na pocity. Dôležitý je aj súcit, čo je schopnosť citlivo vnímať problémy, ktorým ľudia čelia, reagovať na ne s empatiou a následne prijať opatrenia na ich podporu a rozvoj. Ide o skutočný zámer prispieť k blahu druhých a vidieť, ako sa im darí. Niekedy si to môže vyžadovať poskytovanie úprimnej spätnej väzby, ale väčšinou ide o to, aby sme videli, ako môže každý z nás prispieť k šťastiu druhých.

  Vedenie ľudí bolo vždy ústredným prvkom ľudskej skúsenosti a formálne aj neformálne sa študuje už tisícky rokov. Keď si predstavíme lídra, zvyčajne si myslíme, že jeho úlohou je jednoducho definovať jasnú víziu, ktorá odpovedá na otázky „Čo? Prečo? a Ako?“ v rámci organizácie. Pri definovaní prístupu a kritérií, ktoré chce spoločnosť dosiahnuť líder poskytuje zamestnancom smer, pomoc a cieľ, ktoré motivujú zainteresované strany k dosiahnutiu úloh alebo strategických cieľov.

  Leadership zameraný na človeka však ide nad rámec tejto definície. Možno sa vám v tejto súvislosti vynárajú otázky: Robí ma súcitný prístup ako lídra „mäkkým“? Prečo a ako spojenie vodcovských schopností a súcitu zlepší moje vedenie v spoločnosti? Základným princípom leadershipu zameraného na človeka je, že leadership znamená viac, než len mať nasledovníkov. Nie je to titul a nedá sa dosiahnuť tým, že budeme dodržiavať niekoľko zásad. Môže byť formálny alebo neformálny, založený na skutočnej alebo predstieranej moci, na role alebo kontexte.

  Vedenie je komplexné, ale najdôležitejšou požiadavkou na dobrého lídra je odvaha prijímať správne rozhodnutia, či už sú populárne, alebo nie. Líder zároveň musí vedieť pritiahnuť všetky zainteresované strany – či už zamestnancov, investorov alebo komunitu – k presvedčivej vízii. Leadership zameraný na človeka preto nevyzerá u každého rovnako. Každý má svoj vlastný osobný štýl vedenia – nezáleží na tom, či ste vedúci pracovník alebo výkonný zamestnanec. Ak sa chcete stať lídrom zameraným na človeka, musíte urobiť prvý krok na osobnej ceste, aby ste preskúmali svoje vlastné psychologické, fyzické, tímové a organizačné vodcovské schopnosti.

  Poďme si to zhrnúť…

  1️. Svet VUCA sa stáva svetom BANI

  Krehká (Brittle), úzkostlivá (Anxious), nelineárna (Non-linear) a nezrozumiteľná (Incomprehensible) – to je definícia dnešnej obchodnej reality. Aby sa v nej HR dokázali orientovať, musia pomôcť priniesť kapacitu a odolnosť, empatiu a všímavosť, kontext a adaptabilitu, transparentnosť a intuíciu. HR musí byť protiváhou prostredia VUCA/BANI, napr. vytvárať pokoj a stabilitu. V nestálom svete by HR malo poskytovať pokoj, v neistom svete istotu, v zložitom svete by HR malo podporovať svojich lídrov, aby boli jednoduchí, a v nejednoznačnom svete by malo vytvárať jasnú stratégiu.

  2. Zrevidujte svoju ponuku hodnoty pre zamestnancov

  V časoch zmien a neistoty je potrebné ponuku hodnoty pre zamestnancov zosúladiť s ich očakávaniami. Toto by malo v kombinácii s jasným prepojením na celkovú obchodnú stratégiu slúžiť ako vodítko pre akékoľvek rozhodnutie. Bez toho riskujeme, že spustíme nerelevantné iniciatívy, ktoré minú svoj cieľ.

  3. HR a L&D sa musia zamerať na

  • Kritické výzvy – retencia zamestnancov, angažovanosť, duševné zdravie, adaptívny leadership
  • Kľúčové cieľové skupiny – kritické skupiny zamestnancov, talenty s potenciálom, ľudia pracujúci na strategických pozíciách, lídri na strednej úrovni, personalisti
  • Dosiahnutý účinok – udržateľná zmena myslenia a správania a dosah na podnikanie

  Štyri kroky, ktoré pomôžu HR lepšie zvládnuť výzvy roka 2023

  1. Monitorovanie a reflektovanie OČAKÁVANÍ ZAMESTNANCOV. Využívajte dostupné nástroje na získanie náhľadu do ich myslenia a podporujte diskusiu.
  2. Zamerajte sa na DUŠEVNÉ A EMOCIONÁLNE ZDRAVIE. Podporujte ho a poskytnite nástroje na jeho dosiahnutie.
  3. Pripravujte ADAPTÍVNYCH, NA ČLOVEKA ZAMERANÝCH LÍDROV. Vedia zvládať výzvy BANI sveta a pomáhajú v tom aj svojim ľuďom.
  4. Staňte sa DOMOVOM RASTU. Zamerajte sa na rast zamestnancov a oni vás odmenia dobrými výsledkami.

   

  Kontaktujte DEVELOR a zistite, ako vám pri zvládaní týchto výziev vieme pomôcť prostredníctvom našich programov zameraných na angažujúcu zamestnaneckú skúsenosť, leadership programov, mindsetových programov alebo sa s nami poraďte a vytvorte vlastné riešenia, ktoré vám pomôžu zvládnuť čokoľvek, čo pre vás rok 2023 pripravil.

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články