j DEVELOR | Game-based learning a gamifikácia - Aký je rozdiel?
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Ak ste sa niekedy zaoberali pridaním herných prvkov do tréningov a firemného vzdelávania vzdelávania, pravdepodobne ste narazili na tieto dva pojmy: gamifikácia a učenie založené na hrách  – Game-Based Learning (GBL). Tieto dva pojmy sa môžu zdať plne zameniteľné, no nie je to tak.

  Čo je gamifikácia a čo vzdelávanie založené na hrách (game-based learning)

  Vzdelávanie založené na hrách (game-based learning, GBL)   Gamifikácia
  Vzdelávanie založené na hrách je vzdelávanie, ktoré využíva herné prvky na naučenie konkrétnej zručnosti alebo dosiahnutie konkrétneho vzdelávacieho výsledku. Preberá obsah a ciele a robí ich zábavnými. Gamifikácia je použitie herných mechaník v nehernom kontexte na podporu požadovaného správania a dosiahnutie výsledkov vzdelávania. Predstavte si body, odznaky, rebríčky a iné stimuly, ktoré nejakým spôsobom inšpirujú a „postrkujú“ ľudí smerom k želanému správaniu.

  Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma pojmami a prístupmi je integrácia hernej mechaniky do obsahu rozvojovej aktivity – školenia či tréningu. GBL plne integruje tieto dva prvky, takže hra je školením a školenie hrou. Na druhej strane, gamifikácia využíva herné prvky ako odmenu za dokončenie už existujúcich modulov školenia – alebo aj iných aktivít v iných častiach zamestaneckého life-cycle (hodnotenie výkonu, 360-stupňová spätná väzba).

  Ako využívajú firmy Game-Based Learning?

  V prostredí vzdelávania založeného na hrách sa používatelia učia nové koncepty a precvičujú si zručnosti v prostredí bez rizika. Ich pokrok v hernej časti priamo súvisí s pochopením školenej alebo trénovanej tématiky. Medzi bežné aplikácie patria: školenia zákazníckych služieb, preskúmanie zásad, firemné školenia, budovanie tímu a školenia zamerané na zvyšovanie povedomia zamestnancov. Príkladom môže byť najpríklad aplikácia True Manager – manažérska simulácia, v ktorej lídri napredujú cez hru plnením manažérskych výziev.

  Game-based learning zlepšuje angažovanosť a retenciu

  GBL má významný vplyv na mieru zapamätania a tzv „recall rate“ – mieru, nakoľko sú účastníci schopní si spomenúť na obsah tréningu či školenia. Vďaka tomu, že je rozvoj zábavný sa účastníci viac zapájajú, sú viac vtiahnutí a tým sa zvyšuje opäť miera zapojenia. So zvýšenou angažovanostťou rastie aj retencia obsahu tréningu. V jednej štúdii sa ukázalo, že GBL zvýšilo retenciu o viac ako 300 percent bezprostredne po testovaní.

  Keďže školenie je zábavné a zároveň náročné, zamestnanci zostávajú zapojení dlhšie. To umožňuje pokryť učením založeným na hre a príbehu aj zložitejšie koncepty. Práve to je dôvod, prečo sme rozvoj veľmi náročnej témy adaptívneho líderšipu podchytili príbehovým a na hre založeným tréningom Misia na Mars.

  V GBL si zamestnanci môžu precvičiť uplatňovanie nových zručností a vedomostí bez dôsledkov na reálny biznis, dostávajú spätnú väzbu, aby vedeli, ako si počínajú, a to im pomáha zdokonaľovať nové zručnosti predtým, než ich vyskúšajú v reálnom svete.

  Tréningy postavené na príbehu a hre sú náročné na vývoj

  Samozrejme GBL má aj nevýhodu. Tá vyplýva z podstaty na hre a príbehu založeného učenia – musíte vyskladať zapamätateľný a angažujúci príbeh a prepojiť ho s hernými elementmi. Toto si vyžaduje veľmi na mieru vytvorené vzdelávacie moduly. Na hrách a príbehu postavené učenie je teda vývojovo nákladné (napr. nám trvalo vytvorenie Misie na Mars cca 500 človekohodín v období jedného roka).

  Táto vývojová náročnosť môže byť významnou prekážkou pri vytváraní in-house školení založených na hrách. V závislosti na kapacitách a interných zdrojoch môže byť lepšou voľbou využiť riešenia existujúce na trhu a až v prípade, že nenachádzate odpoveď, budovať interné kapacity tréningových a game-based learning architektov.

  Gamifikácia v praxi

  Gamifikácia prepája systém na angažovanie – či už offline alebo nejakú zvolenú technologickú platformu – s vybraným obsahom. Cieľom gamifikácie je motivovať, respektíve pozitívne „postrkovať“  zamestnancov k želanému správaniu.

  Príkladom môže byť jednoduché doplnenie úrovní alebo merania naplnenia k vzdelávaciemu obsahu. Predstavte si, že máte povinnú sériu školení na BOZP alebo inú firemnú politiku. Môžete využiť gamifikáciu tak, že doplníte v existujúcom LMS systéme technologické prvky, ktoré ukazujú, kto je „predo mnou“ v plnení týcht školení, kto získal koľko bodov, či kto urobil najmenej chýb. Takýmto spôsobom gamifikujete časť aktivít, ktoré môžu byť často vnímané ako nudné a jednotvárne a dosahujete vyššiu angažovanosť zamestnancov.

  Typické využitie gamifikácie môžete vidieť v onboardgingu, v podpore inovácií, znižovaní chybovosti. Celkovo je hlavným cieľom gamifikácie podpora zaangažovania ľudí do tej-ktorej aktivity.

  Gamifikácia stavia na našej prirodzenej súťaživosti

  Prvky gamifikácie čerpajú z ľudskej prirodzenej potreby niečo zbierať, súťažiť a uspieť. Pomáhajú aktivovať človeka a zaujať ho jednoduchým obsahom. Taktiež môže motivovať k tomu, aby človek absolvoval viac aktivít – chce totiž prekonať toho, kto má najvyššie skóre, posunúť sa v rebríčku či získať inú odmenu. Odmena ani nemusí byť hmotná, v oveľa väčšej miere pôsobí skôr psychologický aspekt výhry a toho „byť lepší.“

  Ako vo všetkom, aj pri gamifikácii platí, že to nie je všeliek. Nie je vhodnou cestou pre všetky vzdelávacie aktivity. Najlepšie sa hodí pre obsah, ktorý sa dá zapamätať alebo ktorý nevyžaduje veľké zmeny v správaní zamestnancov. Keďže samotný obsah školenia nie je gamifikovaný, nie je mimoriadne pútavý. Obsah školenia musí byť jednoduchý a zrozumiteľný. Ak jeho absolvovanie trvá zamestnancom príliš dlho, klesá úroveň ich zapojenia a účinnosť prvku gamifikácie sa znižuje.

  Ako voliť medzi gamifikáciou a na hre postaveným vzdelávaním?

  Rozhodnutie musí vychádzať z cieľov a potrieb vašej organizácie. Vo väčšine firiem, s ktorými spolupracujeme sú oba prvky v praxi potrebné, avšak na iný obsah. Implementácia jednej alebo druhej stratégie bez dôkladného zváženia môže spôsobiť, že sa zamestnanci nebudú cítiť motivovaní, a dokonca môže viesť k vysokej fluktuácii.

  Ak to však urobíte správne, môžete očakávať väčšiu angažovanosť a spokojnejších zamestnancov. A to je skutočne prínosom pre všetkých. Neváhajte nás kontaktovať, ak potrebujete konzultovať využitie gamifikácie a príbehových a na hre založených tréningov.

  Pridajte sa do nášho newslettra

  Nezmeškajte nové články o modernom vzdelávaní a rozvoji
  a taktiež pozvánky na podujatia.