j DEVELOR | Prínosy a bariéry farebných energií v agilnom prostredí
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  V predošlom článku sme vám priniesli rozhovor o výhodách i úskaliach aplikácie osobnostnej typológie Insights Discovery do agilných tímov. Dnes objasníme charakteristiky jednotlivých farebných energií – typov – a dopadu na fungovanie v tíme a ich pohľad na agile.

  Dominantná modrá energia – strážca metodiky a princípov

  Modrá energia podľa Insights Discovery systému zastupuje správanie, ktoré je orientované prevažne introvertne s preferenciou racionálneho rozhodovania.

  PLUSY: Ľudia s dominantnou modrou energiou vnášajú štruktúru do všetkého. Transparentnosť a predvídateľnosť sú ich silné vlastnosti, čím vytvárajú a udržiavajú kostru agile postupov. Metodológia a princípy sú ich bibliou. V tíme zaujímajú pozíciu strážcov disciplíny ohľadom dodržiavania pravidiel.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Niekedy môžu byť neochotní urobiť kompromis či zmenu. Iba ťažko akceptujú druhé najlepšie riešenie. Pri využívaní agile metodológie môže mať pre nich väčšiu hodnotu čistota v uplatňovaní metodík ako samotná kvalita nápadov. Niektoré veci berú príliš doslovne a vzťahy v tíme ich veľmi nezaujímajú, ba miestami priam vyrušujú.

  Dominantná zelená energia – strážca tímového ducha a hodnôt

  Táto energia podľa Insights Discovery popisuje správanie opäť prevažne introvertne zamerané avšak s preferenciou rozhodovania podloženého emóciami a hodnotami.

  PLUSY: Ich alfou a omegou fungovania je tímový duch a spolupráca prostredníctvom budovania dobrých vzťahov a tímového konsenzu na kľúčových veciach. Dávajú pozor, aby sa všetci vyjadrili a bol vzatý do úvahy názor každého člena tímu. Zákazník a jeho potreby sú pre ,,zelených“ prioritou. Pripomínajú druhým zámer a zmysel úloh. Nepodporujú súťaživosť v tíme, sú za férové jednanie a dodržiavanie dohôd.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Ich komfortná zóna im nemusí dovoľovať príliš veľa experimentovania. Váhajú povedať názor nahlas, ak cítia, že väčšia skupiny inklinuje k inému riešeniu. Môžu mať tendenciu opakovane voliť rovnaké postupy, lebo sa v minulosti osvedčili a nechce sa im riskovať.

  Dominantná žltá energia – strážca pozitívnej energie a experimentálnych postupov

  Typy správania popisované slniečkovo žltou energiou sú orientované hlavne extrovertne a preferujú rozhodovanie na základe emócie.

  PLUSY: Všeobecne sa cítia v agile ako ryby vo vode a majú pocit, že bol systém vymyslený pre nich. Môžu nahlas vymýšľať a majú na to svoje publikum, ktoré počúva ich inšpirácie. Nie sú zástancom permanentných perfektných riešení, hľadajú konsenzus za pochodu. Sú rozsievači pozitívnej energie, vezú sa na jej vlne nezviazaní byrokraciou a zbytočne dlhodobým plánovaním. Podporujú rýchle zmeny, ak prinášajú hodnotu a motiváciu pre ostatných. Metóda pokus-omyl je pre nich dokonalý štýl fungovania, kedy sa neboja experimentovať aj v neprebádaných vodách.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Ak dostanú veľa priestoru, môžu priveľa rozprávať a zahlcovať druhých neustálym generovaním možností. Ich premýšľanie je často len v koncepčnej rovine, bez previazanosti na reálne zdroje a možnosti a zrelosť firmy. Často zvyšok tímu tak nadchnú myšlienkou, že aj ostatní stratia kritické myslenie. Vedia vyvolať veľké očakávania, ktoré potom nie vždy majú kapacitu naplniť. Retrospektívy budú považovať za priestor pre svoje PR. Ľudí môžu deliť na kategórie – podporujú moje myšlienky = milujú ma / nepodporujú moje myšlienky = moji nepriatelia, ktorých treba argumentačne prebiť.

  Dominantná červená energia – strážca akcieschopnosti a príležitostí

  Ohnivo červená energia preferuje extroverziu a v rozhodovaní uprednostňuje rácio.

  PLUSY: Do diskusií vnášajú jazyk biznisu a jasne preukázateľnú hodnotu cez peniaze a čísla. Pred zbytočným otáľaním a zmeškaním možností uprednostňujú promptnú akciu a výstup. Dávajú praktické otázky ohľadom uskutočniteľnosti a necítia sentiment k veciam, ktoré sú už minulosťou. Dokážu upriamiť pozornosť na kriticky dôležité veci a primäť tím k vykonaniu rozhodnutia s informáciami, ktoré majú aktuálne k dispozícii. Vytvárajú sociálny tlak na tých, ktorí nedodržiavajú termíny či kvalitu práce. Prekážkam čelia priamo a nemajú potrebu ich zahmlievať, či snažiť sa ich obísť.

  MOŽNÉ MÍNUSY: Nemusia chcieť ísť do retrospektívy a hľadať koreňovú príčinu, ak by to ohrozovalo ich status v tíme. Ľuďom môžu vnucovať svoje rýchle tempo ako normu a vytvárajú tlak, aby sa podrobili ich vôli v smerovaní akcií. Neradi si priznávajú, že urobili chyby a môžu chrániť najmä svoje vlastné záujmy. Majú tendenciu nadradiť finančné ukazovatele nad získané skúsenosti a podceňovať témy bez jasného číselného vyhodnotenia.

  Nezabúdajte, že každý je jedinečný

  Poznanie typológie a schopnosť odhadnúť energie, ktorými členovia vášho tímu disponujú, je veľmi dobrý indikátor, ktorý vám pomôže byť pripravený. Nezabúdajte však, že tak ako vaše správanie, ani správanie ľudí s jednotlivými preferenčnými farebnými energiami nie je čierno-biele. Berte do úvahy jedinečnosť každej osobnosti a pozorujte, ako sa prejavuje. Veď ani Insights Discovery nepracuje len so štyroma energiami, ale celkom až so 72 typmi.

  Autori: Martina Georgievová, Marek Lutz

  Stiahnite si vzorový profil Insights Discovery

  Zanechajte svoj e-mail a stiahnite si PDF vzor profilu Insights Discovery. Po stiahnutí vás zaradíme na mailing list, na ktorý posielame novinky a pozvánky na podujatia.


   Súvisiace články