j Farebná typológia Insights Discovery | DEVELOR
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Verím, že poznáte viaceré osobnostné typológie. Nech už sa živíte čímkoľvek, je veľký predpoklad, že musíte spolupracovať s ľuďmi a tí mávajú rôzne reakcie, požiadavky, nevypovedané očakávania, či motívy konania. Niekedy natrafíme na človeka z našej krvnej skupiny a vtedy ide naša spolupráca od ruky. Zhodneme sa s minimum slov a zároveň cítime, že ten druhý to vníma veľmi podobne ako my.

  Každý z nás však naráža aj ľudí, ktorým musíte veci dlho vysvetľovať a aj tak nemáte na konci pocit, že ste na tej istej strane v rovnakej knihe. Niekedy dokonca nie ste ani v rovnakom žánri! Keď mávame tento pocit frustrácie z nepochopenia, zišlo by sa mať po ruke nástroj v podobe chápania ľudských odlišností.

  V Develore už roky používame farebnú osobnostnú typológiu INSIGHTS Discovery®, ktorá rozdeľuje ľudí podľa ich preferencií. Vychádzajúc z C.G Junga má každý z nás vlastné osobnostné preferencie, ktoré charakterizujú jeho vnímanie sveta. Na čo dáva dôraz  a naopak, čo je mimo jeho rozlišovaciu schopnosť, a teda na čom mu až tak záležať nebude.

  Rôzne typológie sú rôzne popisné. Človek sa musí zahĺbiť, aby pochopil rozdiely jednotlivých typov a ideálne je, aby si ich neskôr dobre pamätal. INSIGHTS Discovery® pracuje so symbolikou farieb, ktorou oslovujeme staršiu časť mozgu. Práve táto časť mozgu vníma reč symbolov a rýchlym prienikom do podstaty prichádza k poznaniu. Naši predkovia v dávnych časoch museli vedieť prežiť a vnímanie reality, jej vyhodnocovanie a následné reagovanie im v tom výrazne pomáhalo. Samotná reč, či písmo nás sprevádza v našej histórii oveľa kratšie.

  Typológia Insights Discovery v skratke

  Ako uvádzame vyššie, typológia Insights Discovery konzistentne stavia na práci Carla G. Junga a tiež jeho nasledovníčky Jolande Jacobi (autorka kruhového modelu).

  Model je postavený na 4 základných farbách vyjadrujúcich preferencie správania: chladivo modrá, zemito zelená, žiarivo žltá a ohnivo červená. Farby sú vyjadrením zastúpenia introverzie/ extroverzie, myslenia/ cítenia (racionálna funkcia), vnímania/ intuície (iracionálna funkcia). Ich unikátna individuálna kombinácia je práve to, čo definuje našu osobnosť. Typológiu vyvinul začiatkom 90-tych rokov Andi Lothian v Škótsku.

  Systém ďalej rozdeľuje 4 základné typy osobností na 8 rozšírených typov a celkovo 72 unikátnych typov.

  Prínos Insights Discovery

  Jednou vetou povedané: Insights buduje spoločný jazyk cez symboliku farieb, pomáha účastníkom objaviť rozmanité osobnosti a ich potreby, prispôsobiť sa rôznym komunikačným situáciám a vďaka tomu zlepšiť vzájomné vzťahy a spoluprácu. Závisí potom od konkrétneho programu a jeho nastavenia, na ktoré aspekty spolupráce sa zameriame.

  Pre koho je typológia dôležitá

  Z pohľadu využitia v praxi je využitie typológie naozaj všestranné. V prvom rade ju vnímame ako nástroj poznania samého seba. Kto rozumie svojim vzorcom správania a pohnútkam, dokáže lepšie pochopiť aj druhých. V pracovnom svete pomáha pri formovaní či zlaďovaní tímov (dnes je tento aspekt ešte dôležitejší, vzhľadom na prácu v hyridných tímoch či tímoch pracujúcich na diaľku). Pomáha tiež lídrom udržiavať motiváciu a angažovanosť svojich kolegov v tíme. Predajcom umožňuje nadväzovať a budovať dlhodobé obchodné vzťahy.

  Typológiu možno využiť napríklad aj pri príprave pracovného pohovoru a pomocou nej zostaviť dobré otázky. Tu však treba zdôrazniť, že ju neodporúčame využívať ako samostatný nástroj náboru a výberu. Pomáha tiež pri nastavovaní a napĺňaní osobnej vízie.

  Okrem pracovnej oblasti ju iste využijete aj v každodenných interakciách osobného života.

  Základné farby typológie Insights

  Zapamätať si 4 základné farby typológie INSIGHTS: modrú, zelenú, žltú a červenú je ľahké. Keď k nim priradíme aj vymedzujúce fakty, človek sa rýchlo dostáva do obrazu. INSIGHTS typológia popisuje uvedené farby ako: chladivo modrá, zemito zelená, žiarivo žltá a ohnivo červená farebná energia. Následne ich popisujeme vlastnosťami:

  Chladivo modrá  –  Bez predsudkov, Objektívny, Nezaujatý

  Zemito zelená  – Tichý, Pokojný, Harmonický

  Žiarivá žlto – Veselý, Povznášajúci, Temperamentný

  Ohnivo červená  – Pozitívny, Odvážny, Asertívny

  Osem typov osobností

  V nadstavbovom programe Insights sa môžete oboznámiť s rozšíreným modelom 8-mich osobností, ktoré pomáhajú uchopiť nuansy medzi jednotlivými typmi do väčšej hĺbky. Okrem základnych 4 typov medzi nimi nájdeme ďalšie štyri, ktoré kombinujú vlastnosti dvoch susediacich farieb.

  Vedúci – Vedúci sú energickí, nároční a rozhodní, majú sklony byť silnými individualistami. Dívajú sa dopredu, sú progresívni a súťaživí, usilujú sa o dosiahnutie svojich cieľov. Sú tvrdohlaví a často majú široký okruh záujmov. Pri riešení problémov sú logickí a kritickí. Vedúci často prídu s niečím nápaditým a neobvyklým. Majú sklony byť egoistickí, majú obmedzenú schopnosť vcítiť sa a môžu byť veľmi kritickí a ironickí, ak nie sú ich požiadavky uspokojené. Vedúci môžu prekročiť svoje práva, byť netrpezliví a nespokojní s jednotvárnu prácou.

  Motivátor (červená/ žltá) – Motivátori majú schopnosť prikladať rovnaký význam výsledkom a ľuďom. Sú to prirodzene zainteresované osoby, ktoré pracujú s ľuďmi. Motivátori nemajú radi detailnú prácu, ale vedia ju urobiť, aby dosiahli špecifický cieľ. Pre motivátorov sú dôležité kontakty aj rešpekt ľudí. Sú dobrí v rozhodovaní a pokiaľ je nutné urobiť nepríjemné rozhodnutia, berú do úvahy ostatných. Majú radi verejné uznanie a pracovné úlohy, o ktorých si myslia, že pri nich budú dobre vyzerať. Môžu však byť až príliš optimistickí vo vnímaní toho, čo oni a ostatní ľudia dokážu vytvoriť.

  Inšpirátor – Inšpirátori sú spoločenskí a entuziastickí, vyhľadávajú priaznivé sociálne prostredie, kde môžu získať a udržať si kontakty. Sú schopní vyvolávať nadšenie u druhých a majú širokú sieť známostí, čo im poskytuje dobrý základ pre podnikanie. Ako spoločensky obratní ľudia nadväzujú Inšpirátori ľahko priateľstvo a zvyčajne sa nedostávajú úmyselne do stretu s ostatnými.

  Pomocník (žltá/ zelená) – Pomocníci sú láskaví, chápaví a spoločenskí jedinci, ktorí sa usilujú o pozitívne vzťahy s ľuďmi v práci i doma. Sú nároční na ostatných a ich pomoc využívajú na splnenie úloh. Sú k ostatným vnímaví a pracujú dobre v tíme. Kritiku si môžu vziať príliš osobne a majú ťažkosti presadiť si autoritu u ostatných, keď je to nutné. Môže pre nich byť ťažké urobiť rozhodnutie bez predchádzajúcej porady. Pretože sú pre Pomocníka dôležitejší ľudia ako splnenie úloh, podľa ich názoru „nemusí účel svätiť prostriedky“.

  Podporovateľ – Poporovatelia sú vľúdni, láskaví, pokojní, dobre vychádzajú s ostatnými. Ovládajú sa, sú umiernení, ohľaduplní, trpezliví a vždy ochotní pomáhať tým, ktorých považujú za svojich priateľov. V práci si budujú blízky vzťah s malým okruhom kolegov. Snažia sa udržať si to, čo je dôverne známe a predvídateľné. Podporovatelia sú najefektívnejší v špecializovaných oblastiach, náročných na úsilie. Očakávajú od ostatných neustále uznanie a zmenám sa prispôsobujú pomaly. Aby zmenili svoj spôsob práce a udržali si pri tom stálu výkonnosť, často potrebujú predchádzajúcu prípravu.

  Koordinátor (modrá/ zelená) – Koordinátori mávajú silný hodnotový systém. Sú starostliví, opatrní, konvenční, diplomatickí. Majú tendenciu byť veľmi lojálni, precízni a disciplinovaní, s vysokými nárokmi na seba samého. Ťažko sa rozhodujú, kým nemajú k dispozícii všetky fakty a detaily. Mnoho ľudí ich vidí ako kritických a ideologických mysliteľov, ktorí môžu byť k cudzím ľuďom zdržanliví a rezervovaní. Koordinátori nie vždy hovoria to, čo si myslia, či to, čo cítia a chcú pracovať v stabilnom prostredí. Dokážu dobre pracovať rukami a môžu robiť opakujúcu sa prácu, ale pred začatím úlohy potrebujú konkrétne pokyny.

  Pozorovateľ – Pozorovatelia sú precízni, opatrní a disciplinovaní.  Sú svedomití v práci, ktorá vyžaduje pozornosť a presnosť. Majú vysoko vyvinuté kritické vnímanie a považujú za dôležité, aby sa vyvodili závery na základe faktov a aby sa podľa nich aj postupovalo. Pozorovatelia sú objektívni myslitelia, ktorí kombinujú intuitívne informácie s faktami, ktoré získali tým najefektívnejším spôsobom. Úzkostlivo sa pripravujú, aby sa nestrápnili. Majú sklony vyberať si rovnakých ľudí ako sú oni, ktorí sú výkonnejší v pokojnom prostredí a môžu byť zdržanliví, pokiaľ ide o vyjadrovanie svojich pocitov.

  Reformátor (červená/ modrá) – Reformátori sú kreatívni a abstraktní myslitelia. Súťaživá hybná sila, ktorá ich ženie k dosahovaniu výsledkov, je vyvážená potrebou dokonalosti. Reformátori majú veľmi rýchle myslenie a ich reakcie sú zmiernené prianím preskúmať pred rozhodnutím všetky možné riešenia. Niekedy majú problém udržať si pozitívny duševný postoj, čo môže spôsobiť, že ich výkon je nerovnomerný a ich rozhodovanie váhavé. Potrebujú chápavého a analytického vedúceho, ktorý im dáva slobodu a priestor pre ich prácu.

  Insights Discovery – osobnostný profil

  Pochopiť koncept 4 farieb je relatívne jednoduché. Dospieť k jednoznačnému sebapoznaniu ohľadne vlastných preferencií už také jednoduché byť nemusí. Zistiť, ktorá je vaša dominantná a ktorá najmenej preferovaná farba, pomáha on-line dotazník, kedy vaše odpovede spracuje software a vy dostanete svoj osobnostný profil v rozsahu 18-20 strán.

  INSIGHTS Discovery nemá ambíciu zlepšiť len vaše sebapoznanie. Cieľom typológie je naučiť vás adaptovať sa na rôzne komunikačné štýly a preferencie spolupráce. Na našich workshopoch sa účastníci učia identifikovať dominantný farebný typ a adekvátne k nemu prispôsobiť svoj štýl.

  S takouto výbavou viete oveľa rýchlejšie zachytiť rozdiely vo vnímaní, pochopiť druhú stranu a komunikovať jej vaše stanovisko tak, aby vás vypočula, pochopila a ideálne na základe toho aj konala. Ak sa vám predsa stane, že po chvíli vysvetľovania zistíte, že nie ste s vaším komunikačným partnerom zladený – s úsmevom to viete nielen zachytiť, ale aj napraviť.

  Stiahnite si vzorový profil Insights Discovery

  Zanechajte svoj e-mail a stiahnite si vzorový profil jedného zo 72 typov.


   Súvisiace články