j DEVELOR | Diverzita, rovnosť a inklúzia
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  V poradí 11. medzinárodný webinár RE/Think HR z našej dielne sme venovali témam rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (DEI), pričom sme diskutovali o ochote, otvorenosti a skutočných krokoch firiem pri zavádzaní konceptu DEI.

  Vysvetlenie pojmov – diverzita, rovnosť, inklúzia a spolupatričnosť

  Na začiatku webinára Pavlína Moudrá, Head of Learning, Lean L&D v spoločnosti KONE a školiteľka pre DEVELOR Czech účastníkom priblížila kľúčové pojmy, ktoré sú súčasťou rozsiahlejšej oblasti, často označovanej širším pojmom „diverzita“. Považujeme za dôležité vytvoriť spoločný základ v chápaní toho, o čom hovoríme, predtým, ako sa do témy ponoríme hlbšie.

  Čo znamená diverzita na pracovisku?

  Diverzita na pracovisku znamená, že firma zamestnáva rôznorodý tím ľudí, ktorí odrážajú spoločnosť, v ktorej existuje a pôsobí. Bohužiaľ, určiť, čo robí tím rozmanitým, nie je také jednoduché.

  Rôznorodosť zahŕňa všetky prvky, ktoré robia jednotlivcov navzájom jedinečnými, a hoci medzi ľuďmi existuje nekonečné množstvo rozdielov, väčšina z nás často vníma rozmanitosť len podľa niekoľkých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rasa, vek. Na človeka sa však dá pozerať aj inou optikou, nielen touto.

  Čo je rovnosť a čím sa odlišuje od rovnoprávnosti?

  Rovnosť je lepidlo, ktoré spája diverzitu a inklúziu.

  Rovnosť na pracovisku znamená zámerne, cieľavedome a vedome zabezpečiť, aby mal každý v spoločnosti prístup k podpore, zdrojom, zaobchádzaniu a príležitostiam, ktoré potrebuje na to, aby bol v práci úspešný. 

  Zatiaľ čo rovnoprávnosť sa zameriava na to, aby mal každý rovnaký prístup k rovnakým zdrojom, rovnosť kladie dôraz na špecifické, individuálne potreby. Rovnoprávnosť znamená, že „každý dostane rovnako“, zatiaľ čo spravodlivosť znamená, že „každý má prístup k rovnakému“.

  Čo je inklúzia?

  Hoci sa často používa spolu s diverzitou, inklúzia je samostatný pojem. Inklúzia je prax, pri ktorej každému poskytujeme rovnaký prístup k príležitostiam a zdrojom. Úsilie o inklúziu na pracovisku pomáha poskytnúť tradične marginalizovaným skupinám – ako sú skupiny na základe pohlavia, rasy alebo zdravotného postihnutia – prostriedky, ktoré im umožnia cítiť sa na pracovisku rovnocenne. Inkluzívne opatrenia, ako napríklad vytváranie skupín zamestnancov alebo organizovanie informačných stretnutí, vytvárajú na pracovisku bezpečnejšie a rešpektujúcejšie prostredie pre všetkých zamestnancov.

  Diverzita vs. inklúzia vs. spolupatričnosť

  Diverzita sa vzťahuje na vlastnosti a charakteristiky, ktoré robia ľudí jedinečnými, zatiaľ čo inklúzia sa vzťahuje na správanie a sociálne normy, ktoré zabezpečujú, aby sa ľudia cítili vítaní.

  Inkluzívnosť je nielen kľúčová pre úspech úsilia o diverzitu, ale vytvorenie inkluzívnej kultúry je prospešné aj pre angažovanosť a produktivitu zamestnancov.

   

  Kľúčové poznatky z webinára DEI

  Počas webinára sme si okrem kľúčovej prednášky Pavlíny Múdrej vypočuli aj tri diskusné príspevky od hostí: Roman Bojko,  Equality, Diversity & Inclusion Leader, IKEA (CZ, HU, SK), Anne Ezeh, Chief Diversity & Inclusion Officer v GE Gas Power (Európa, Stredný východ a Afrika) a Mihály Nagy, HR Operations Lead LV, CV, PT pre Európu a Afriku v Dana Incorporated. Na nasledovných riadkoch vám ponúkame hlavné poznatky z ich diskusie.

  1. Rôznorodí zamestnanci prinášajú lepšiu výkonnosť spoločnosti

  Rôznorodé zastúpenie zamestnancov prináša firme ekonomické výhody. Spoločnosti profitujú z toho, že majú vo svojich radoch rôznorodých ľudí, či už ide o inovatívnejšie spôsoby práce, schopnosť poskytovať služby rôznorodejším skupinám zákazníkov, alebo o väčšiu angažovanosť zamestnancov, ktorí sa cítia začlenení. Aby sa tieto ekonomické výhody prejavili, musia sa ľudia cítiť aktívne začlenení, nielen prítomní.

  Zo správy McKinsey 2020 vyplýva, že čím vyššie je zastúpenie diverzity, tým vyššia je pravdepodobnosť lepšej výkonnosti. Spoločnosti s viac ako 30 percentami žien vo vedení majú výrazne vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu lepšie výsledky ako spoločnosti s 10 až 30 percentami žien. Tieto spoločnosti majú zase vyššiu pravdepodobnosť, že dosiahnu lepšie výsledky ako spoločnosti s menším počtom žien vo vedení alebo bez žien. Výsledkom je výrazný rozdiel vo výkonnosti – 48 % – medzi spoločnosťami s najväčšou a najmenšou rodovou diverzitou.

  V prípade etnickej a kultúrnej rozmanitosti sú zistenia rovnako presvedčivé. Spoločnosti v hornom kvartile prekonali spoločnosti vo štvrtom kvartile o 36 %, pokiaľ ide o ziskovosť v roku 2019, čo je mierne zvýšenie oproti 33 % v roku 2017 a 35 % v roku 2014.

  2. Iniciatívy DEI potrebujú sponzorstvo na najvyššej úrovni

  Pre úspešné zavedenie iniciatív súvisiacich s DEI je dôležitá podpora na najvyššej úrovni. Od hostí sme počuli, že ich iniciatívy majú korene v rozhodnutiach boardu alebo vrcholového manažmentu a v záväzku k tejto téme – či už internom alebo aj exterom. Ak vidíte potrebu zlepšiť inklúziu vo vašej spoločnosti, od začiatku pracujte na podpore od vyššieho manažmentu.

  3. Začleňte diverzitu do iniciatív v oblasti inklúzie

  Dokonca aj spôsoby, akými pracujete na iniciatívach DEI, by mali odrážať rozmanitosť kultúry – organizačnej alebo inej. Meranie niektorých kľúčových ukazovateľov výkonnosti môže mať zmysel v USA, ale nebude také užitočné v Európe alebo Ázii. Ľudia sú viazaní na rôzne výzvy, preto je veľmi dôležité začať otvorením diskusie na individuálnej úrovni a pracovať na osobnom pochopení tejto témy (napr. pomocou workshopov zameraných na pochopenie predsudkov, privilégií, rovnosti a rovnoprávnosti).

  Inkluzívne pracovné prostredie – zodpovednosť a prínos pre každého

  Okrem toho, že ide o jasnú spoločenskú, politickú, etickú a morálnu zodpovednosť, výskum a prax v spoločnostiach ukazujú, že diverzita na pracovisku prináša nespochybniteľné výhody. Predošetkým má významný vplyv na to, ako zákazníci a zamestnanci spoločnosť vnímajú. Dôraz na rozmanitosť a inklúziu môže pomôcť pri získavaní príjmov, oslovovaní zákazníkov a nábore a udržaní zamestnancov.

  Preto si myslíme, že každý vedúci pracovník by mal aktívne skúmať, ako dosiahnuť, aby jeho spoločnosť bola inkluzívnejšia. Nemôže to byť označené za „ďalšiu HR iniciatívu“ – nie je to tak. Tak ako môže byť firemná kultúra podporovaná rôznymi HR programami, ale realizuje sa prostredníctvom lídrov a každého zamestnanca, tak aj práca na inklúzii je spoločnou prácou všetkých.

  Úloha DEVELORu pri podpore diverzity a inklúzie

  V spoločnosti DEVELOR veríme, že akékoľvek zlepšenie v oblasti inklúzie sa začína individuálnym prístupom, uvedomením si, že všetci máme určité nevedomé predsudky, a hľadaním vlastných osobných zmien. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s facilitáciou náročných rozhovorov sú naši školitelia kvalifikovaní, aby vám pomohli otvoriť a viesť rozhovory na túto tému.

  V tomto duchu sme pripravili aj služby, ktoré ponúkame našim klientom na podporu ich iniciatív v oblasti inklúzie – či už ide o tréning Diverzita, rovnosť a inklúzia, alebo súvisiace moduly z tréningov Psychologické bezpečie či Insights Discovery. Všetky z nich pracujú na formovaní myslenia a podnecujú k činnosti na individuálnej úrovni.

  Kontaktujte nás a spolu si prejdeme možnosti, ako vám vieme pomôcť pri realizácii vašich iniciatív v oblasti inklúzie.

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články