j Čo všetko o nás prezradia INSIGHTS grafy? | DEVELOR
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Martina GeorgievovaNajzaujímavejšou časťou osobnostného profilu INSIGHTS Discovery® sú práve grafy, ktoré vizualizujú, ako aktuálne prispôsobujete svoje farebné energie pracovnej pozícii a aký je rozdiel medzi touto tzv. vedomou osobnosťou v porovnaní s vaším prirodzeným Ja.

  Poďme si to rozmeniť na drobné.

  Vyplníte on-line dotazník a software spracuje vaše odpovede do osobnostného profilu, v ktorom sa nachádzajú spomínané grafy. Vyzerá to napríklad takto:

   

  insights graf 1

  Ľavý graf ukazuje, ktoré farebné energie aktuálne využívate a v akej miere. Je zaujímavé vidieť nielen najpreferovanejšiu farbu, ale tiež poradie ostatných a samozrejme aj farbu, ktorú využívate aktuálne najmenej. V ukážkovom grafe dotyčný človek najviac používa červenú energiu a nad 50% má ešte modrú. Tretia preferovaná farba je zelená a najmenej využívaná žltá. Toto nám o sebe povedal (ide o sebahodnotiaci dotazník), vyjadruje to jeho vnímanie samého seba.

  insights graf 2 vedomaZ povahy daných farieb tak môžeme z dominantnej červenej energie vyčítať, že vie byť rozhodný, zameraný na cieľ a preferenčne venuje dôraz podstatným veciam, ktorým sám určil prioritu (dominantne červená energia je zameraná na efektivitu). Keďže druhá je modrá farebná energia, dá sa predpokladať, že dotyčný človek má rád čísla, presnosť a poriadok ako aj fakt, že si veci rád naštuduje sám. V štádiu analýzy nebude veľmi zdielny.

  Poďme sa pozrieť na menej vedomú časť vlastného Ja, t.j. ako sa správa, keď sa menej sústreďuje, keď energiu priamo nesmeruje ku konkrétnemu cieľu a nesnaží sa naplňovať nejaké očakávania (jednoducho – keď je viac sám sebou).

  insights graf 3 menej vedomaVidíme, že prvá farebná energia je modrá a červenej výrazne ubudne. Žltá ostáva takmer rovnaká, výrazne však klesá zelená energia. Čo to o danom človeku vypovedá? Môžeme predpokladať, že vo svojej podstate bude skôr introvert, ktorý má rád poriadok a systém (dominantne modrá energia). Má dosť červenej na to, aby sa vedel presadiť, keď potrebuje, no vo väčšine situácií táto potreba nebude dominantná. Výrazný pokles zelenej môže naznačovať, že nebude prirodzene vnímavý na také mäkké veci ako je atmosféra na pracovisku, nuansy nálad jednotlivých ľudí. Nebude premýšľať nad tým, ako ho vnímajú ostatní a či má s nimi dobre vybudovaný, harmonický vzťah. Nejde o témy, ktoré by dotyčný človek primárne a prirodzene riešil. (10% zelenej energie hovorí, že tento človek sa prirodzene neorientuje na vzťahy). INSIGHTS Discovery® grafy ukazujú nielen to, čo človek je, ale aj to čo nie je. A tento človek nebude prirodzene veľmi empatický.

  Keď sa pozrieme na graf preferenčného toku, ktorý popisuje rozdiel medzi Adaptovaným Ja a Prirodzeným Ja (v grafe vedomá a menej vedomá osobnosť), môžeme predpokladať, že tento človek sa bude snažiť rozvíjať a pracovať práve so svojou zelenou energiu, čo ho však môže aj značne vyčerpávať. insights graf 4 flow

  Zároveň nám to hovorí o jeho osobnostnej zrelosti, nakoľko si pravdepodobne uvedomuje svoje najslabšie stránky a snaží sa s nimi pracovať. Preferenčný tok vo výške 45,9% nám hovorí aj o tom, že tento človek nežije vo svojej komfortnej zóne, no snaží sa zo seba dosť veľa vydať. Práca s našou najmenej preferovanou energiou nás stojí najviac úsilia a námahy. Je to niečo, na čo sa vedome sústreďujeme. Zároveň je to energia, ktorú vypúšťame ako prvú v prípade krízy, alebo v čase keď sme unavení či pod stresom.

  INSIGHTS Discovery® je jedinečný nástroj v oblasti sebapoznania práve v tom, že nám zobrazuje dynamiku prežívania. Vo svojej praxi konzultanta osobnostného rozvoja mi práve vizualizácia grafov pomáha veľmi efektívne viesť dialóg o vrodených preferenciách daného človeka a zároveň o tom, akým spôsobom sa prispôsobuje svojmu okoliu.

  Keď som sa prvýkrát dostala do kontaktu s INSIGHTS Discovery®, bola som veľmi skeptická. Neverila som, že by akýkoľvek software mohol nahradiť prácu konzultanta. Veď nato, aby sme dokázali čo najobjektívnejšie popísať správanie človeka, ho musíme vidieť minimálne v jednodňovom Assessment či Development Centre. A aby sme zvýšili mieru objektivity, musia ho pozorovať minimálne dvaja konzultanti.

  Po rokoch práce s týmto nástrojom však konštatujem, že také rýchle vytvorenie dôvery medzi konzultantom a klientom a tak presne cielené diskusie, by nám bez INSIGHTS trvali oveľa dlhšie.

  Nástroj bol vytvorený pre korporátne firmy pre ľudí, ktorí možno nemajú humanitné vzdelanie a  vlastnému sebapoznaniu nevenovali veľa času.

  Grafy sú ľahko pochopiteľné aj pre samotného klienta a prinášajú mu akési uspokojenie z jednoznačnosti výsledku. Vždy sa snažím trochu podnietiť ich vlastné sebapoznanie a nechať ich odhadnúť svoje poradie farieb. Niektorí ľudia sa ozaj vôbec nepoznajú a nemajú rozvinutú optiku vnímania samého seba z pozície neutrálneho pozorovateľa. Pri vysvetľovaní rozdielov medzi 4 základnými farebnými typmi sú zmätení a nevedia svoje typické správanie bližšie definovať, či začleniť. Vtedy sú šťastní, že dostanú do rúk niečo také konkrétne ako spomínané grafy, ktoré im prinášajú jednoznačné odpovede a pomáhajú rozptýliť hmlu vlastného sebapoznania.

  Dynamika prežívania vo forme „preferenčného toku“ im dáva nádej, že sú schopní akúkoľvek farebnú energiu pridať, či zbrzdiť podľa toho, aké sú na nich aktuálne kladené nároky. Toto je však samostatná agenda na koučing. INSIGHTS nám k diskusiám ponúka spoločný jazyk, vďaka ktorému si ľahko rozumieme a vieme sprostredkovať popisy emócií a motívov, ktoré by bez konceptu farieb bolo náročné sprostredkovať.

  Za zmienku stojí aj efektívnosť v úspore času, keďže vyplnenie dotazníka zaberie 10-15 minút a software profil spracuje na jeden klik v počítači, čo je rozhodne rýchlejšie a ekonomicky menej náročné ako realizácia spomínaného Assessment či Development Centra.

  Ak aktuálne hľadáte spôsob ako si zvýšiť vlastné sebapoznanie, jedna z možností, ktorú môžete vziať v úvahu je aj Osobnostný profil – INSIGHTS Discovery®.

  Martina Georgievová, Senior Trénerka & Konzultantka @ DEVELOR Slovakia

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články