j DEVELOR | Budúcnosť manažmentu je teal
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Mnoho ľudí tuší, že spôsob, akým sú dnes riadené spoločnosti siaha k svojim limitom. V každom ďalšom prieskume zamestnanci jasne naznačujú, že firmy sú miestom obáv a driny a postrádajú vášeň či hlbší zmysel. Môže byť toto rozčarovanie znamením, že civilizácia už dožíva svoj aktuálny model a je pripravená na ďalší?

  V dnešnej rýchlo sa meniacej, vedomostnej ekonomike sa koncept statického manažmentu zhora-nadol ukázal ako neefektívny. Mrhá talentom, kreativitou a energiou väčšiny zamestnancov.

  Evolučné stupne ľudskej spolupráce

  Vývoj zdola nahor od červenej smerom k teal.

  Farba Popis Metafora Zlomové body Príklady
  TEAL Samostatné riadiace sa jednotky nahrádzajú hierarchickú pyramídu. Organizácie sú živými celkami, ktoré sa orientujú na realizáciu svojho potenciálu.

  Sú poháňané vyšším zmyslom a nie egom.

  Žijúci organizmus Samostatné riadenie

  Celistvosť

  Princíp evolúcie

  Spoločnosti ako Buurtzorg, Patagonia,  Morning Star
  ZELENÁ Zameranie sa na kultúru a empowerment s cieľom podporiť motiváciu zamestnancov. Akcionárov nahrádzajú partneri.

  V popredí je wellbening, hodnoty, faktor šťastia.

  Rodina Empowerment

  Partnerský model

   

  Southwest Airlines, Greenpeace, Word Wide Fund
  ORANŽOVÁ Cieľom je poraziť konkurenciu, dosiahnuť zisk a rast. MbO (manažment na základe cieľov), riadenie a kontrola nad „ČO“, sloboda v rámci „AKO“.

  Závislosť na neustálom ekonomickom raste.

  Stroj

  Inovácie

  Zodpovednosť

  Meritokracia

  Nadnárodné spoločnosti (Coca-Cola, Procter & Gamble)

  Investičné banky (JP Morgan)

  ŽLTÁ Veľmi formálne role v hierarchickej pyramíde.

  Riadenie a kontrola zhora nadol. Budúcnosť je opakovaním minulosti.

  Armáda Formálne role (stabilné a odstupňované hierarchie)

  Stále, opakovane aplikovateľné procesy

  Dlhodobá perspektíva

  Katolícka cirkev

  Armáda

  Väčšina vládnych organizácií

  Polícia

  ČERVENÁ Kontinuálny výkon moci cez osobu šéfa na udržania vojakov v línii. Veľmi reaktívny, krátkodobé zameranie. Prosperuje v chaotickom prostredí. Vlčia svorka Veliaca autorita

  Delenie práce

  Organizovaný zločin

  Pouličné gangy

  Kmeňová domobrana

  Čo charakterizuje evolučné stupne spolupráce

  Oranžový stupeň spolupráce

  Prechod k oranžovej spoločnosti sa udial vďaka trom významným manažérskym konceptom, ktoré nám priniesol moderný korporát.

  Prvým je inovácia, ktorá priniesla nové oddelenia ako R&D (výskum a vývoj), produktový manažment, marketing, a tiež projektové tímy.

  Druhým bola zodpovednosť, ktorá lídrom umožnila alternatívu v riadení ľudí: dať im ciele, ktoré majú dosiahnuť a zároveň im dať slobodu v tom, ako ich dosiahnu.  Tento tzv. manažment podľa cieľov (management by objectives) viedol k vytvoreniu moderných praktík HR, rozpočtom, KPI, ročným hodnoteniam, bonusovým systémom a vlastneniu akcií.

  Tretí koncept je meritokracia, idea, kedy každý môže vyrásť na akúkoľvek pozíciu na základe svojej kvalifikácie či zručností.

  Cieľom oranžových spoločností je ísť vpred, uspieť spôsobom, ktorý je sociálne akceptovaný a čo najlepšie hrať s rozdanými kartami. Väčšina veľkých spoločností dnes funguje na základe oranžových manažérskych praktík.

  Dve storočia dozadu až donedávna sme takto vygenerovali nepredstaviteľnú úroveň prosperity, predĺžili trvanie ľudského života, radikálne znížili hlad a mor v industrializovanom svete. S rastúcou dominanciou oranžovej paradigmy sme však tiež podporovali krátkodobé myslenie, korporátnu nenásytnosť, nadmernú konzumáciu, bezhraničné vykorisťovanie zdrojov a ekosystémov planéty.

  Ako vyzerá zelená organizácia?

  Zelený vývojový stupeň vyzdvihuje rolu spolupráce nad súťaživosť a snaží sa o rovnocennosť, solidárnosť a toleranciu. Zelené organizácie považujú sociálnu zodpovednosť za základ svojej misie. Zelení lídri podporujú mäkké aspekty biznisu ako investovanie do organizačnej kultúry a hodnôt, koučingu, mentoringu a tímovej spolupráce (povyšujú ju nad tvrdé aspekty ako stratégia a rozpočet, ktoré sú cenené v oranžovej kultúre).

  Najvyšší stupeň spolupráce je „teal“

  Farbou ďalšieho stupňa je teal. Prichádza s ďalšími zaujímavými zlomovými bodmi.

  Seba-manažment. Organizácie Teal fungujú efektívne, dokonca aj vo veľkom meradle, so systémom založeným na rovnocenných vzťahoch kolegov. Nastavujú štruktúry a opatrenia, ktoré ľuďom ponechávajú vysokú autonómiu v ich poli pôsobnosti a sú zodpovední za koordináciu s ostatnými.

  Celistvosť. Umožňujú ľuďom prejaviť sa vo svojej vnútornej celistvosti. Vytvárajú prostredie, v ktorom sa ľudia môžu naplno prejaviť, priniesť množstvo energie, vášeň a kreativitu.

  Princíp evolúcie. Ich stratégia je založená na tom, čo vnímajú, že od nich očakáva svet.

  Na organizáciu typu TEAL zakladatelia a lídri nahliadajú ako na živý organizmus, s vlastnou energiou, zmyslom pre smerovanie a volaním niečo svetu dokázať. Nevynucujú si smerovanie, snažia sa načúvať prirodzenému volaniu, kam má spoločnosť ísť. Žiadna z autorom skúmaných organizácií typu Teal nemá dokument so stratégiou. Cvičenia na formuláciu stratégie sú stratené v nenávratne a s nimi aj väčšina polročných plánov, ročných rozpočtov, kaskádovaných KPI a individuálnych cieľov. Miesto toho, aby sa snažili určovať a kontrolovať, snažia sa vnímať a reagovať.

  Organizácie všetkých farebných spektier koexistujú aj dnes, v každom väčšom meste. Pozrite sa okolo seba, ako spoločnosti fungujú – na ich štruktúru, štýl líderšipu alebo akýkoľvek proces riadenia – a rýchlo tak môžete odhadnúť dominantnú farebnú paradigmu.

  Podľa článku Frederica Lalouxa spracovala Jana Polláková

  Ikony nakreslila Petra Valašík-Lutterová

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články