j DEVELOR | Boli ste už v situácii, že musíte zavádzať zmeny?
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Boli ste už v situácii, že musíte zavádzať zmeny?

  Dať takúto otázku dnešnému manažérovi vyčarí pravdepodobne na jeho, či jej tvári úsmev. Zvyčajne sarkastický. Tí extrovertnejší aj nahlas odpovedia: „Nie či sme boli, ale ako často?“ a prevrátia oči, zvyčajne reflektujúc svoje skúsenosti. Viac nepríjemné, ako príjemné.

  Faktom je, že firmy čelia častejšie zmenám, ako je ľuďom príjemné. Veď kto už má zmeny rád? Je vôbec niekto taký?

  Ľudia prežívajú negatívne vnímanú zmenu podobne, nie rovnako

  Krivka emočného prežívania negatívne vnímanej zmeny od autorky Elizabeth Kubler-Ross je pomerne známa. Pôvodne ju publikovala vo svojej knihe „Death and Dying“ v roku 1969, kde zosumarizovala ako typicky reagujú ľudia, keď sa dozvedia skutočne negatívnu správu. Napr. že sú smrteľne chorí. A aj keď ide o nesporne veľmi extrémnu situáciu, vo svojej podstate nám autorka ukazuje rôzne štádia, ktorými si človek prechádza a rôzne typy emócií, ktoré zažíva aj pri menej dramatických informáciách.

  Štyri základné osobnostné typy a prežívanie zmeny

  Poďme sa spolu pozrieť, ako prežívajú zmenu jednotlivé osobnostné typy.

  V osobnostnej typológii Insights Dicovery máme 4 základné typy a aj keď jednotlivé fázy a emócie sú generické a pre všetkých ľudí podobné – predsa len pri detailnejšom skúmaní môžeme badať rozdiely v prežívaní jednotlivých fáz zmeny.

  Extrovert mysliaci – cez hnev rýchlo k pragmatickému vysporiadaniu sa

  Posvieťme si na človeka, ktorý má dominantne červenú energiu (extrovert, mysliaci). Jeho špecifikum bude hlavne v rýchlosti ako jednotlivými fázami prechádza.

  To čo môžete od neho čakať je, že vo fáze hnevu skutočne vybuchne. Je dosť možné, že bude kričať, nadávať, či zastrašovať a snažiť sa tak zvrátiť situáciu do pôvodného stavu. Ako prvé, bude hľadať vinníka, či prekážku, ktorá situáciu zapríčinila a oheň, ktorý sa v ňom, či nej zapáli s veľkou pravdepodobnosťou vypustí von (zvyčajne ho adresuje tomu, koho za to pomyselne viní; často neprávom). Môže hromžiť, niečo hodiť o stenu, či riadne tresnúť dverami.

  Ak ešte vidí možnosť zvrátenia situácie, môže veľmi rýchlo prejsť do fázy vyjednávania a snaží sa zobchodovať to, čo chce zachovať. Bude sa pýtať, nahlas či v duchu, za kým má ísť, aby sa neželanej zmeny vyhol. Ak emócie hnevu opadnú a on racionálne a pragmaticky zhodnotí nevyhnutnosť zmeny – bude sa relatívne rýchlo posúvať sa do ďalších fáz.

  Je to typ pomerne pragmatický, ktorý nerád plače nad rozliatym mliekom.  Je schopný vysporiadať sa s mnohými faktormi a situáciou komplexnej zmeny, vo firemnej situácii sa však môže meniť rýchlejšie, než je ostatným príjemné. I napriek tomu, že jeho hnev nad neočakávanou zmenou bol veľký – nakoniec je dosť pravdepodobné, že sa so zmenou vysporiada oveľa skôr ako ostatné typy (špeciálne dominantne zelený a modrý, ktorým to bude trvať o poznanie dlhšie).

  Dobrá správa je, že čím prudší prejav hnevu – tým rýchlejšie je pripravený zmenu akceptovať. Ak je to middle manažér, ktorý je sám zodpovedný za riadenie zmeny v jeho tíme – je dosť možné, že si nevšimne, že ostatní zmenu ešte „kúpili“, ak on tak urobil.

  Tip pre VásNereagujte na jeho, či jej hnev. Prijmite to ako prirodzenú súčasť ich osobnosti. Samozrejme netolerujte deštruktívne správanie. Aj tento typ musí byť schopný regulovať svoj hnev v istých hraniciach. Neprilievajte však olej do ohňa a tiež ich zbytočne nekonfrontujte – dovoľte im zachovať si svoju tvár. Ak začnú vyjednávať – nedávajte im zbytočnú nádej. Ideálne je nechať im čas na strávenie informácií. A ak začnú vyjednávať, opakujte pevne a jasne techniku pokazenej gramofónovej platne: „Je mi to ľúto, už je rozhodnuté“. Počkajte si, kým opadne prvý hnev a spoliehajte sa na ich pragmatizmus. Dominantne červený typ podporuje zmenu, ak existujú presvedčivé dôvody alebo hmotné výhody, ktoré zmena prinesie.

  Extrovert cítiaci – šok, dráma ale následne medzi prvými skúša, ako sa to dá

  Ak poznáte osobnostnú typológiu INSIGHTS Discovery, možno máte dojem, že človek s dominantne žltou energiou (extrovert, cítiaci) so zmenami nemá až taký problém. V prípade, že zmenu neiniciuje sám a nebol do tvorenia zmeny zahrnutý (teda bol z toho vynechaný) a ide o negatívne vnímanú zmenu – môžete si byť istý, že jeho reakcie tiež nebudú pozitívne.

  Ak dominantne červený typ prešiel zo šoku do hnevu takmer okamžite, tak žltý sa zasekne už vo fáze šoku. Pravdepodobne bude nahlas verbalizovať svoj emočný stav – a vyjadrovať svoje emócie („Tomu nemôžem uveriť!, Zbláznili ste sa?, To snáď nemyslíte vážne?“) a bude preháňať a dramatizovať. Situáciu bude zveličovať a svojím emočným prežívaním bude zaťažovať všetkých naokolo s cieľom vzbudiť reakcie u druhých a mobilizovať ľudí. Dominantne žltý je silný ovplyvňovateľ a vedome, či nevedome, sa bude snažiť upútať pozornosť na to, čo prežíva a získať tak podporu na zvrátenie zmeny. Špecifikom dominantne žltého bude fáza vyjednávania, kedy príde s množstvom kreatívnych riešení, ako by sa dalo zmene vyhnúť a bude dávať veľa energie do propagácie vlastných myšlienok. Snaží sa „naočkovať“ svojimi myšlienkami tých, ktorí podľa neho majú vplyv zmenu zvrátiť, a aktivizovať ich k nejakej reakcii, ktorá zmenu zastaví. Bude mať snahu rozprávať sa o tom s kýmkoľvek, kto bude ochotný ho počúvať. V prípade, že sa s tým nedá nič robiť, prejde si svojím údolím a pomerne rýchlo sa bude snažiť hľadať v zmene niečo pozitívne. I napriek prvotnej dráme, už po pár dňoch sa stane advokátom zmeny – veď pre rodeného optimistu je pohár takmer vždy poloplný, že?

  Tip pre Vás: Vynechať dominantne žltého z tvorby, či prípravy zmeny je strategická chyba. Ak je čo i len trochu možné zatiahnuť ich do tvorby zmeny, urobte to. Dominantne žltý typ vám môže byť v tejto oblasti veľmi nápomocný. Ak aj musíte oznámiť negatívne informácie, či urobiť nepopulárne rozhodnutie, skúste si s ním neformálne o tom pohovoriť a pýtať sa, aký má na to názor a čo navrhuje.  Ich kreatívne nápady vám môžu pomôcť nájsť vhodnú metaforu ako zmenu komunikovať, či ako načasovať vhodný moment, kedy tak urobiť. Čo tým získate? Práve človeka, ktorý zmenu podporí (keďže mal čas tú zmenu „kúpiť“, v emočnej krivke už má svoju časť odbehnutú, môže ostatných upriamovať na pozitívne aspekty zmeny).  Ak je to silný ovplyvňovateľ, určite je lepšie mať ho na svojej strane, ako mu umožniť, aby nekontrolovane šíril paniku a dramatizoval popisovaním katastrofických scenárov.

  Introvert, cítiaci – zmenu najskôr nechce vidieť, neskôr môže skĺznuť k silnej frustrácii

  Jeden z najťažších typov k prijímaniu zmien je dominantne zelený typ človeka (introvert, cítiaci), ktorý má rád stabilitu a harmóniu a preto na zmeny väčšinou reaguje negatívne (zmena preňho takmer vždy znamená zmenu k horšiemu).

  Keďže ide o introverta so silným emočným prežívaním, ktoré neprejavuje navonok – môžete si byť istý, že v situácii oznámenia zmeny nebude ochotný sa k tomu nahlas vyjadriť. Zo šoku prejde do aktívneho popretia, aj keď pôjde skôr o rozhovory samého so sebou – „Hádam sa mi to len zdalo. Možno som to zle pochopil. Možno to tak nemysleli…“.

  Hnev sa bude prejavovať skôr do vnútra a obviňovať bude najskôr seba – „Tak mi treba. Nič iné som si ani nezaslúžil.“ Fáza vyjednávania bude skôr náznaková. Bude sa snažiť o vyvolanie kontaktu s tými, ktorí zmenu iniciujú, či oznamujú a bude sa dlho hecovať aktívne ich osloviť. Prvé zamietavé stanovisko je pre nich definitívne – veď, čo iné im zostáva – veď, sa pokúsili… a pošle ich to strmhlav do depresie a frustrácie, kde budú oveľa dlhšie ako ostatné typy. Potrebujú svoj čas, aby si na zmenu zvykli a odskúšali si ju.

  V žiadnom prípade nebude dominantne zelený typ prejavovať nadšenie, aj keby sa ukázalo, že táto zmena môže byť prospešná. Bude dlho skeptický. Medzi ľuďmi, ktorým dôveruje bude pravdepodobne frflať a ponosovať sa.

  Tip pre Vás: Oznámte dominantne zelenému čo najskôr, že sa zmena chystá – ideálne medzi štyrmi očami a neformálnym spôsobom. Dbajte na to, že  sa zaujíma, či aj počas a po zmene sa s ostatnými bude jednať úctivo; záleží mu na druhých. Apelujte na to, čo pozitívne zmena prinesie pre ľudí. Požiadajte ich o dôveru a pomoc pri nešírení paniky. Chybou je, ak sa ich vo fáze depresie snažíte povzbudiť neprimeranou veselosťou, ktorou ich chcete rozptýliť. Situáciu len zhoršíte. 

  Introvert, mysliaci – konkrétnosť, detaily a hranice môžu pomôcť

  Dominantne modrý typ (introvert, mysliaci) môže byť tvrdý oriešok pri manažovaní zmeny hlavne preto, že je to racionálny introvert a nemá potrebu svoje myšlienky (tobôž už emócie) zdieľať s inými. Vypočuje si informácie a ostane bez zjavnej reakcie. Ak na neho zatlačíte, aby sa vyjadril, stiahne sa do seba a vyhne sa komunikácii. Jeho emočná krivka prežívania sa odohráva v ňom a vtedy je dostupný pre málokoho.

  Jeho vyjadrenie hnevu bude úplné ponorenie sa do seba – mechanické reagovanie na úlohy, či akékoľvek požiadavky. Maximálne sa môže prejaviť akousi pasívnou agresivitou v podobe kritického mailu, či negatívnej poznámky na porade.

  Ak bude mať dostatok dát na analýzu pravdepodobnosti úspechu vyjednávania, pravdepodobne ich využije. Jeho argumentácia sa môže opierať o legislatívne normy a rôzne predpisy, kedy sa bude snažiť logikou a racionálnymi argumentmi zatlačiť druhú stranu k múru a zmene sa jednoducho vyhnúť. Vo fáze depresie a frustrácie sa opäť odstrihne od okolia a uzavrie sa do vlastnej ulity.

  Trvá mu pomerne dlho, kým zmenu akceptuje. Ako dominantne modrý typ má tendenciu vyhýbať sa riziku a meniť sa pomaly.

  Tip pre Vás: Dominantne modrý typ potrebuje poznať všetky odpovede na otázky a možné riešenia. Dodajte mu ich v čo najvyššej kvalite s možnosťou overiť si Vaše tvrdenia. Potrebuje čas na premýšľanie o zmene osamote. Rešpektujte to. Dohodnite si, kedy sa vám k zmene vyjadrí. Nečakajte veľmi obšírne stanovisko. Rešpektujte jeho uzavretie sa – dajte tomu však časové hranice. Definujte im jasne ich rolu v zmene. Dajte im dôvody, ktoré sú skôr racionálne a hlavne overiteľné. Tolerujte ich ticho a potrebu stráviť informácie osamote.

  Riadenie zmeny si vyžaduje dobré pochopenie

  Ak hovoríme o riadení zmeny určite máme každý svoje jedinečné prežívanie zmeny a veľmi závisí aj od miery zmeny, jej komplexity ako aj od našej aktuálnej kapacity zmeny absorbovať.

  Poznanie farebnej typológie dáva manažérom možnosť lepšie sa na riadenie zmien psychicky pripraviť a viaceré veci predvídať – nedať sa emočne zneistiť  – inými slovami udržať si nadhľad a chladnú hlavu. Cieľom manažéra nie je psychické prežívanie ľudí pri manažovaní zmien ignorovať. Skôr im byť primeranou podporou a pomôcť ľuďom čo najrýchlejšie sa so zmenami vysporiadať ich primeraným spôsobom.

  Dobrým začiatkom pre lídra je vôbec poznať rozličné typy osobností a samozrejme aj preskúmať, ktorý štýl správania preferuje u seba. Vstupný tréning do typológie alebo tréning zameraný na typológiu v leadershipe – Insights farebný leadership  môžu byť dobrým krokom aj pre lepšie zvládanie zmien.

  Ďakujem Jurajovi Spálovi a Jánovi Vlachovi za inšpiráciu k napísaniu tohto článku.

  Martina Georgievová, Senior trénerka a konzultantka

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články