j DEVELOR | Slovník agilného projektového manažmentu
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Agilný projektový manažment má oproti tomu klasickému mnoho špecifík. Z nich vyplýva aj slovník, ktorý používa agilný projektový tím.

  Poďme si vysvetliť zopár základných pojmov, s ktorými sa práve v agilnom projektovom manažmente určite stretnete. Pokúsime sa dať pôvodným anglickým výrazom aj ako-tak použiteľnú slovenskú alternatívu. No keďže tak ako v tradičnom, tak aj v agilnom riadení projektu prevládajú vedomosti zo zahraničia, anglické výrazy sú priorita.

  Dôvera klienta

  Jedným z agilných princípov je Spolupráca so zákazníkom je viac ako dojednávanie zmluvy.“ Jednou z top hodnôt je teda získanie a držanie dôvery klienta v to, že tím robí na tom, aby splnil jeho očakávania. Dôveru získava tým, že doručuje hodnotu priebežne (viď dôkaz namiesto sľubov).

  Product Owner (Vlastník produktu)

  Je človek, ktorý reprezentuje „hlas zákazníka“, prenáša a riadi víziu konečného produktu. Robí rozhodnutia o tom, čo sa bude/nebude diať. Zodpovedá za rozhodovanie o tom, čo by mal výstup obsahovať. Predstavuje „hlas zákazníka“. Musí mať predstavu o tom, čo vybudovať a odovzdať túto víziu tímu.

  User story (Príbeh používateľa)

  User stories sú krátke, jednoduché popisy úlohy z pohľadu osoby, ktorá má požiadavky. Má štruktúru „JA ako XY (osoba), CHCEM niečo, PRETO ABY som mohol niečo. Pomocou user stories sa definujú očakávania na výstup.

  Napríklad:

  JA ako prvotný používateľ internetbankingu CHCEM, aby som pri návšteve domovskej stránky internet bankingu videl bezpečnostné znaky, PRETO ABY som mal dôveru vložiť moje osobné údaje.“

  Rovnako je možné definovať užívateľský príbeh aj mimo softvérového vývoja. Napríklad:

  JA ako účastník tréningu CHCEM, aby som pri otvorení pozvánky na tréning videl jasne kedy a kde sa tréning koná, PRETO ABY som sa vedel rýchlo rozhodnúť o logistike mojej účasti.“

  Story point (Body)

  Body sú základná jednotka na odhad náročnosti jednotlivých úloh. Typicky reprezentujú nejakú mieru práce. Napríklad 1 bod = 1 hodina práce. Alebo jeden deň. V týchto bodoch vyjadríte pracnosť konkrétnej požiadavky či očakávaný objem práce v šprinte (koľko bodov spálime).

  Estimates (Odhady)

  Existujú rôzne spôsoby ako urobiť správny odhad. Odhady sú dôležité pre plánovanie. Agilný projektový tím počas práce na projekte cez odhady plánuje jednotlivé pracovné cykly – šprinty. Taktiež odhaduje samotnú náročnosť úlohy v story pointoch – koľko času bude trvať splnenie konkrétnej úlohy.

  Miera presnosti odhadov sa postupne skúsenosťou tímu zlepšuje. Čím viac je tím zladený medzi sebou ako aj s klientom, tým lepšie dokáže odhadnuť náročnosť, pracnosť, či výkon v šprinte.

  Definition of done (Akceptačné kritéria)

  Pri zadávaní a odovzdávaní výstupov musí byť jasné, kedy je výstup hotový. To určujú akceptačné kritéria. Čo musí výstup spĺňať, aby klient povedal, že je to spravené? Napríklad, ak by ste zadávali úlohu „Nakresli dom,“ ako akceptačné kritériá môžete definovať: musí to mať steny, strechu, dvere a okná. Nemusí tam byť záhrada a odkvapy. Akceptačné kritériá, sa vyvíjajú spolu s projektovým tímom a aj samotný zadávateľ – klient alebo product owner

  Burndown Chart (Graf spálených bodov)

  Burn down graf zobrazuje zostávajúcu prácu počítanú v bodoch. Zároveň je to tímová metrika, ktorá indikuje zostávajúcu prácu nie jednotlivých členov tímu, ale celku. Väčšinou je v agilnom projektovom manažmente viac dôrazu na tento tímový aspekt a progress tímu. Ak však agile princípy uplatňujete pri dlhodobo fungujúcom tíme, je hodnotné držať aj burdown chart individuálny.

  Dôkaz namiesto sľubov

  Opäť staviame na agilných princípoch: „Funkčný softvér je viac ako vyčerpávajúca dokumentácia.“ Agile je o postupnom dodávaní hodnotných a funkčných výstupov. Tie sú dôkazom priebežne a teda pre projektový tím je jednoduchšie odpovedať na otázku „Čo je hotové?“

  Backlog / Sprint backlog (Zoznam restov)

  Backlog je v podstate zoznam vecí, ktoré projekt môže riešiť. Slúži ako zberná nádoba všetkých user stories. Je to zoznam želaní všetkých vecí, ktoré by produkt urobili skvelým. Podobne, sprint backlog je zoznam zúžený na súčasný šprint

  Agile Board (Agilná tabuľa)

  Tabuľa (fyzická alebo virtuálna) na ktorej tím sleduje postup na jednotlivých úlohách. Vyzerá napríklad takto:

  Planning Meeting (Plánovacie stretnutie)

  Jedna z rutín agilného projektového manažmentu. Realizuje sa na začiatku iterácie, s cieľom pochopenie cieľ, vytvoriť konkrétne úlohy, odhadnúť veľkosť a prioritizovať. Ako aj pri štandardnom projektovom manažmente, bez plánovania hrozí chaos!

  Daily stand-up (Denný odpočet)

  Denná rutina tímu. Ide o rýchlu aktualizáciu stavu práce na úlohách prostredníctvom troch otázok: Čo si urobil? Aký máš plán? Vidíš nejaká prekážky naplnenia? Daily standup dáva lídrovi tímu operatívny prehľad nad prácou.

  Review meeting (Revízne stretnutie)

  Zvyčajné mesačné alebo dvojtýždňové stretnutie pre predstavenie aktuálneho stavu produktu – výstupu projektu. Počas tohto stretnutia sú prítomní Product Owner, Coach a Stakeholderi, aby posúdili produkt a navrhli zmeny alebo vylepšenia.

  Retrospective – Start-Stop-Continue (Retrospektíva – Začať-Prestať-Pokračovať)

  Rutina na konci iterácie – cyklu – ktorá slúži pre vyhodnotenie, uzavretie a poučenie. Typicky je možné použiť start-stop-continue logiku otázok pre zistenie stavu, problémov a návrhov na zlepšenie systému práce do ďalšieho cyklu.

  Ako zaviesť agilné princípy do praxe?

  Zavádzanie agilných princípov do projektov a fungovania firiem môže byť prospešné. Vyžaduje si však vedieť ako na to. Pochopiť pojmy slovníka nestačí. To, čo typicky rozhoduje je kvalita implementácie RUTÍN PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU (napríklad práve standupy, review meeeting). Tie treba – tak ako akékoľvek iné rutiny manažmentu – vedieť dobre spraviť. Aj tomu sa venujeme pri agilnej transformácii.

  ČLÁNOK PRE VÁS PRIPRAVIL: Marek Lutz (text), Petra Lutterová (vizualizácia), Martin Kunc (zber slovníka) 

  Stiahnite si verziu slovníka na tlač

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články