j DEVELOR | Čo je adaptívny leadership?
Zavrieť    

  DEVELOR Slovakia s.r.o.
  Krasovského 13
  851 01 Bratislava

  Všetky kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavenie mysle
  • Predaj, vyjednávanie a starostlivosť o zákazníka
  • Osobná produktivita a komunikácia
  • Budovanie tímu a spolupráca
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia
  • Assesment a diagnostika
  • HR konzulting a koučing
  • Všetky služby
  Individuálna diagnostika

  360-stupňová spätná väzba

  Individuálna diagnostika

  Development centrum

  Individuálna diagnostika

  Assessment centrum

  Organizačná diagnostika

  Happy At Work

  Organizačná diagnostika

  Analýza firemnej siete (CX-Ray)

  Nájdené medzi službami a riešeniami

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Všetky služby

  Nájdené medzi inými zdrojmi

  • Napíšte prosím aspoň 3 znaky do vyhľadávania.
  Prezrite si všetky zdroje

  Akým spôsobom viesť ľudí, projekty, organizácie v komplexnom svete, ktorý sa neustále mení? Našou odpoveďou je adaptívny leadership. Ten je obsahovým základom nového gamifikovaného leadership programu Misia na Mars. Po desaťmesačnom vývoji si ho už úspešne zažili aj prví klienti. Dnes vám chceme objasniť prečo potrebujeme a čo vlastne je adaptívny leadership.

  Prečo sa zaoberať adaptívnosťou v leadershipe?

  Automatizácia, robotizácia, globalizácia, predlžujúca sa dĺžka života aj zvyšujúca sa rýchlosť zmien – to všetko (a nielen to) sú megatrendy, ktoré od nás, manažérov, od našich ľudí a celých firiem vyžadujú neustálu transformáciu. Rýchlosť a kvalita adaptácie tímov a organizácií sú kľúčové faktory úspechu na trhu. Čoraz kratšie inovačné cykly si vyžadujú agilnú reakciu celého systému a adaptabilita systému je založená na tom, ako sa správajú naši jednotlivci.

  Jednoduché práce s jasným vstupom, procesom a výstupom čoraz menej robia ľudia a čoraz viac ich plnia stroje, roboty a skripty. Ľudia nedokážu spoľahlivosťou a cenou konkurovať. A preto ľudia a ich spoločenstvá – oddelenia, firmy aj celé odvetvia – presúvajú pozornosť na viac komplexné zadania.

  Rýchlosť a kvalita adaptácie na prichádzajúce zmeny sa dostáva ešte viac do popredia, je to kľúčový faktor trhového úspechu. Skracujúce cykly inovácie a zmien si vyžadujú flexibilnejšiu, agilnejšiu reakciu celého systému. Adaptabilita systému je ovplyvnená systémovým nastavením, ale aj tým, ako sa správa jednotlivec.

  Adaptívny leadership je leadershipom zajtrajška nevyhnutným už dnes, lebo nie zajtra, ale už dnes žijeme vo VUCA svete* – svete nestálom, neistom, komplexnom a nejasnom.

  Čím sa adaptívny líder vyznačuje?

  V rámci tréningu Misia Mars: Adaptívny líderšip gamifikovanou formou adresujeme to, aby manažéri – ale nielen tí – pochopili štyri hlavné oblasti zručností adaptívneho lídra. Rozhodli sme sa pre priblíženie špecifickosti adaptívneho leadershipu použiť metaforu včelára.

  Na rozdiel od iných prístupov k vedeniu, adaptívny líder je viac na pozadí, viac sa sústredí na zabezpečovanie ekosystému, ktorý dovoľuje jeho ľuďom fungovať. Presne ako včelár.

  Vízia a stratégia

  Prvou oblasťou, ktorú musí včelár – adaptívny líder – pokryť je práca s víziou a stratégiou, práca so zámerom. Sleduje trendy a vie v nich identifikovať príležitosti. Na ich základe dokáže (spolu)definovať víziu, misiu a strategické ciele. Pritom je dostatočne flexibilný ich priebežne upravovať na základe toho, čo sa deje v externom aj internom prostredí, nie je rigidný. Nie je to typ lídra, ktorý si za zavretými dverami z tabuľky historických dát a forecastov vytvorí cieľ a stratégiu a bude sa ho tvrdohlavo držať nech sa deje čo sa deje.

  Rozvoj a rast

  Sústredenie na rozvoj a rast je druhá oblasť zručností adaptívnosti. A tým nemyslíme len rozvoj a rast svojich ľudí, ale v prvom rade neustály vlastný rozvoj. Poznať a otvorene komunikovať svoje silné aj slabé stránky voči tímu je adaptívnemu lídrovi vlastné. Uznáva svoje nedostatky a stavia si preto tím, ktorý o nich vie a dokáže ho dopĺňať, v mnohom dokonca predčiť. Potrebuje byť schopný rýchlo navnímať a identifikovať silné stránky ostatných a tiež vedieť rýchlo a efektívne odovzdať svoje know-how zvyšku tímu, aby nebol úzkym hrdlom, kde nemusí.

  Systém riadenia

  Adaptívny líder nenecháva všetko na sebe, práve naopak. Jeho prvoradou snahou je vytvoriť efektívny systém riadenia – rutiny, informačný tok, indikátory výkonu – a tak zahrnúť tím do jeho udržiavania. Takpovediac chce, aby aj bez neho skoro všetko fungovalo. Rozhodnutia robí so zapojením tímu, nakoľko je to vhodné a možné.

   

  Autonómia

  V akcii aj rozhodnutiach je obrovskou hodnotou a devízou adaptívneho lídra autonómia. Tak jeho autonómia voči zadávateľovi, ktorý mu verí v tom, že bude napĺňať zámer, ako aj autonómia, ktorú propaguje a umožňuje jeho ľuďom v tíme. Adaptívny líder vytvára prostredie psychologického bezpečia a necháva ľudí sa v ňom realizovať.  Dovoľuje im maximálne samostatne sa rozhodovať, vytvára priestor na experimentovanie. Prípadné chyby či zlyhania využíva pre zlepšenie systému riadenia.

   

  A nevedú všetci lídri už teraz adaptívne?

  Znie vám adaptívny leadership ako jasnosť? Hovoríte si “Veď takto predsa musí každý líder fungovať?” Pravda je, že to tak nie je.

  1. Niektorí ani len nevedia, že by mali byť adaptívni. Doteraz to nepotrebovali a boli úspešní. Riziko je, že zmeškajú vlak a keď naň budú chcieť naskočiť, už ich to zomelie.
  2. Iní lídri sa zasa rozhodli vedome ignorovať adaptívnosť. Hovoria si: “Toto je len trend, ktorý pominie. Ja to ustojím bez zmeny.” Budú to mať ešte ťažšie než prvá skupina neadaptívcov. Dôvod? Budú potrebovať zmeniť postoj.
  3. Treťou skupinou sú tí, ktorých vlastná firma, prostredie, kultúra, či vyššie vedenie brzdia. Majú dve cesty – meniť firmu alebo zmeniť firmu. Môžu sa snažiť ovplyvňovať kultúru okolo seba a “zadaptívniť” ostatných. No ak budú neustále narážať, nájdu si inú firmu, ktorá ich snahu o adaptívnosť uvíta.

  Gamifikované tréningy – napr Misia Mars – sú možnosť, ako tej prvej aj druhej skupine pootvoriť oči a uši a začať budovať povedomie, naštartovať a nasmerovať rozvoj v adaptívnosti. Skorí nadšenci z tretej skupiny zasa môžu Misiu Mars využiť ako odrazový mostík pre “nakúpenie” ďalších a spustenie kultúrnej zmeny.

  Čo robiť s adaptívnosťou u vás?

  Adaptívnosť je odpoveďou na nestály, neistý, komplexný a nejednoznačný svet (VUCA*). Je odpoveďou na to, že sa veci menia za pochodu. Je úlohou lídrov s týmto sa vysporiadať a adaptívny líderšip je na to nástroj. Odporúčame vám – začnite skúmať, ako vniesť adaptívnosť do toho, ako pracujete – vy osobne, váš tím, oddelenie a celá firma. Aby ste nezmeškali vlak.

  Autor: Marek Lutz et al.

  * VUCA je skratka z anglických slov Volatile (Premenlivý), Uncertain (Neistý), Complex (Komplexný) a Ambigous (Nejasný). Popisujeme nimi dnešnú realitu. Viac o tom, čo VUCA znamená sa dočítate v článku Čo sa skrýva za tajomnou skratkou VUCA svet?

  Spoznajte Adaptívny leadership a Misiu Mars

  Misia Mars je jedinečný gamifikovaný leadershipu tréning postavený na príbehu kolonizácie Marsu. Vďaka tomuto tréningu máte šancu spoznať a pochopiť princípy adaptívneho leadershipu, ktoré vám ako lídrovi, či členovi tímu, pomôžu lepšie fungovať v dnešnom premenlivom svete.

  Ak vás zaujíma o Marse viac, napíšte nám prípadne sa registrujte na online kávu o tomto tréningovom programe.

  Poraďte si s hybridnou prácou

  Stiahnite si náš e-book plný overených tipov od expertov.
  Zlepšite svoje fungovanie v hybridnom svete.


   Súvisiace články